Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Leefstijlgeneeskunde

Auteurs : Dr. Maaike de Vries, Drs. Tamara de Weijer, Dr. Rogier Hoenders

Gepubliceerd in: Handboek leefstijlgeneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Leefstijlgeneeskunde is de wetenschappelijk onderbouwde toepassing van preventieve en therapeutische leefstijlveranderingen in de gezondheidszorg. Het is geen apart medisch specialisme, maar de basis voor medisch handelen in niet-acute situaties. De term leefstijlgeneeskunde is relatief nieuw, de toepassing niet. Hippocrates beschouwde leefstijladviezen als de basis van geneeskunde. Dit hoofdstuk beschouwt de opkomst van de leefstijlgeneeskunde en gaat in op de relatie met preventie en bekostiging. Het laat zien dat er plaatsen zijn waar men van oudsher een (zeer) hoge leeftijd bereikt in goede gezondheid (zogenaamde blue zones), en welke leefstijlfactoren daarbij een rol spelen. Leefstijlverandering is niet eenvoudig, maar zeker mogelijk mits goede informatie en begeleiding wordt gegeven. Een grootschalig project in IJsland toont aan hoe succesvol je kan zijn als je het gehele systeem betrekt. In Nederland is de ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ een belangrijke stap bij de aanpak van overgewicht en leefstijlgerelateerde ziekten.
Literatuur
go back to reference De Argumentenfabriek. (2017). Zo werkt de huisartsenzorg. Amsterdam: De Argumentenfabriek. De Argumentenfabriek. (2017). Zo werkt de huisartsenzorg. Amsterdam: De Argumentenfabriek.
go back to reference De Vries, M., & De Weijer, T. (2018). De gecombineerde leefstijlinterventie. De Eerstelijns, september, 11–13, DEL-nr6_2018_GLI_LR.pdf. De Vries, M., & De Weijer, T. (2018). De gecombineerde leefstijlinterventie. De Eerstelijns, september, 11–13, DEL-nr6_2018_GLI_LR.pdf.
go back to reference Federatie van Medisch Specialisten (2017). Het Visiedocument Medisch Specialist 2025. Utrecht: FMS. Federatie van Medisch Specialisten (2017). Het Visiedocument Medisch Specialist 2025. Utrecht: FMS.
go back to reference Hutschemaekers, G., Londen, J., Duyvendak, J., Schabel, P., Visser, A. S. C., & Winter, M. (2002). Zorg van velen. Eindrapport van de Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hutschemaekers, G., Londen, J., Duyvendak, J., Schabel, P., Visser, A. S. C., & Winter, M. (2002). Zorg van velen. Eindrapport van de Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference Kamerstuk Preventief Gezondheidsbeleid (2018). Overheid.nl. Staatssecr. Paul Blokhuis in Kamerstuk 11-06-2018 11:18. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017-2018, 32793 nr. 312. Kamerstuk Preventief Gezondheidsbeleid (2018). Overheid.nl. Staatssecr. Paul Blokhuis in Kamerstuk 11-06-2018 11:18. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017-2018, 32793 nr. 312.
go back to reference KNMG/NFU/VSNU (2003). Nederlandse Artseneed. Utrecht: Nederlandse Federatie van Universitaire medische Centra. KNMG/NFU/VSNU (2003). Nederlandse Artseneed. Utrecht: Nederlandse Federatie van Universitaire medische Centra.
go back to reference Mackenbach, J. (2010). Ziekte in Nederland. Amsterdam: Atlas-Contact. Mackenbach, J. (2010). Ziekte in Nederland. Amsterdam: Atlas-Contact.
go back to reference Ministerie van VWS (2018). Nationaal Preventieakkoord. Den Haag: VWS. Ministerie van VWS (2018). Nationaal Preventieakkoord. Den Haag: VWS.
go back to reference Omran, A. (2005). The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population change. The Milbank Quarterly, 83(4), 731–757. Omran, A. (2005). The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population change. The Milbank Quarterly, 83(4), 731–757.
go back to reference Pot, G. K, Battjes-Fries, M. C., Patijn, O. N., et al. (2019). Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: Pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication. BMJ Nutrition, Prevention & Health, http://dx.doi.org/10.1136/bmjnph-2018-000012. Pot, G. K, Battjes-Fries, M. C., Patijn, O. N., et al. (2019). Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: Pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication. BMJ Nutrition, Prevention & Health, http://​dx.​doi.​org/​10.​1136/​bmjnph-2018-000012.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Van zz naar gg. Den Haag: RVZ. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Van zz naar gg. Den Haag: RVZ.
go back to reference Sayburn, A. (2018). Lifestyle medicine: A new medical specialty? BMJ, 363, k4442.CrossRef Sayburn, A. (2018). Lifestyle medicine: A new medical specialty? BMJ, 363, k4442.CrossRef
go back to reference Smeets, L., Monshouwer, K., & De Greeff, K. (2019). De IJslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren. Een verkenning van de wetenschappelijke literatuur. Utrecht: Trimbos-instituut. Smeets, L., Monshouwer, K., & De Greeff, K. (2019). De IJslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren. Een verkenning van de wetenschappelijke literatuur. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Trimbos Instituut/WODC (2017). Nationale drugsmonitor jaarbericht 2017. Utrecht/Den Haag: Trimbos Instituut/WODC. Trimbos Instituut/WODC (2017). Nationale drugsmonitor jaarbericht 2017. Utrecht/Den Haag: Trimbos Instituut/WODC.
go back to reference Willet, W. (2002). Balancing life-style and genomics research for disease prevention. Science, 296(5568), 695–698. Willet, W. (2002). Balancing life-style and genomics research for disease prevention. Science, 296(5568), 695–698.
go back to reference Witkamp, R. N. G., et al. (2017). Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten. Den Haag: ZonMW. Witkamp, R. N. G., et al. (2017). Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten. Den Haag: ZonMW.
Metagegevens
Titel
Leefstijlgeneeskunde
Auteurs
Dr. Maaike de Vries
Drs. Tamara de Weijer
Dr. Rogier Hoenders
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2761-4_1