Skip to main content
main-content
Top

31-03-2015 | Nieuws

Leden vakbonden stemmen massaal in met akkoord Cao Ziekenhuizen

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

De leden van de vakbonden hebben massaal ingestemd met de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Verpleegkundigen die in ziekenhuizen werken krijgen dit jaar én volgend jaar 1,5 procent loonsverhoging.

Met een grote meerderheid van stemmen hebben de leden van de vakbonden met het op 4 maart jl. bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen ingestemd. De leden van NU’91 lieten weten dat de cao recht doet aan de professionele inzet van de verpleegkundigen, die ‘als spin het web voor alles wat rondom de patiënten gebeurt functioneren’. Van de leden van vakbond FNV Zorg en Welzijn heeft 97 procent ingestemd met de nieuwe cao. Dat maakt het zo goed als zeker is dat de overeenkomst kan worden geïmplementeerd.

De cao gaat in met terugwerkende kracht per 1 maart 2014 en loopt tot 1 januari 2017. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016. Daarnaast ontvangen de medewerkers twee keer een eenmalige uitkering, meldt de NVZ.

Volgens FNV Zorg en Welzijn betekent dit een verbetering van de koopkracht voor alle ziekenhuismedewerkers van rond de 1 tot 1,5 procent

Echte banen

In de cao zijn ook afspraken gemaakt over "echte banen" en het verhogen van de kwaliteit binnen de zorg, stelt de vakbond. "Externe flexcontracten worden omgezet in vaste contracten voor intern personeel en alle ziekenhuismedewerkers recht hebben op scholing. Het werk in ziekenhuizen verandert, de vergrijzing neemt steeds meer toe en daarom is het van groot belang dat er wordt geïnvesteerd in het personeel."

Scholing

Voor scholing komt er een structureel budget van 3 procent per jaar. De wachtgeldregeling wordt omgezet in een activeringsregeling die van-werk-naar-werk als uitgangspunt heeft. Ook de NVZ wil met deze verandering de medewerkers zoveel mogelijk perspectief geven op ander werk in geval van onvrijwillige werkloosheid.

Het totale akkoord biedt een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de 190.000 medewerkers in de ziekenhuizen, revalidatiecentra en overige categorale instellingen. De NVZ meent hiermee een goede basis te hebben om haar positie als aantrekkelijke werkgever te behouden.

De cao-onderhandelingen namen een jaar tijd in beslag. Vakbondsleden voerden actie toen er na tien onderhandelingsronden nog geen akkoord was. Begin maart werd er al een principeakkoord bereikt, waarmee verdere acties van de baan waren.

Auteur(s): Adri van Beelen

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail