Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2010

01-10-2010 | Artikel

Langer leven, langer werken?De rol van gepercipieerde levensverwachting in het uittredeproces

Auteurs: H. van Soling, K. Henkens

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vrijwel zeker heeft de AOW-leeftijd van 65 jaar in Nederland zijn langste tijd gehad. Belangrijk argument in de discussie is dat de pensioenleeftijd meer in pas moet gaan lopen met de gestegen levensverwachting. In dit onderzoek is nagegaan of de werknemers zelf zich in het besluitvormingsproces rondom stoppen met werken laten leiden door ideeën over hun levensverwachting. De onderzoeksvraag is tweeledig: 1) Welke ideeën hebben oudere werknemers over de hoeveelheid levenstijd die hen nog rest, en waar hangen die ideeën mee samen? 2) Zijn oudere werknemers naarmate zij verwachten langer te leven meer geneigd het stoppen met werken uit te stellen? De gegevens zijn ontleend aan een longitudinaal onderzoek onder 1.621 oudere werknemers werkzaam bij vier grote ondernemingen en bij de Rijksoverheid. De werknemers namen zowel in 2001 als in 2007 deel aan een onderzoek over werken en uittreden. De resultaten duiden erop dat de gepercipieerde levensverwachting een rol speelt bij de uittredebeslissing. Werknemers die verwachten langer te leven hebben meer belangstelling voor langer doorwerken. Bij de uiteindelijke pensionering speelt de subjectieve levensverwachting echter geen rol: werknemers die verwachten langer te leven stoppen niet later. Dit suggereert dat vooral de werknemers met een voorkeur voor langer doorwerken gehinderd worden in de realisatie daarvan.
Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder werd gepubliceerd in de European Journal of Public Health Vol. 20, No. 1, 47-51
Literatuur
1.
go back to reference Idler EL, Hudson SV, Leventhal H. The meanings of self-ratings of health. Res Aging. 1999;21(3):458-76. Idler EL, Hudson SV, Leventhal H. The meanings of self-ratings of health. Res Aging. 1999;21(3):458-76.
2.
go back to reference Idler EL, Kasl S. Health perceptions and survival: do global evaluations of health status really predict mortality? Journal of Gerontology. 1991;46:S55-65. Idler EL, Kasl S. Health perceptions and survival: do global evaluations of health status really predict mortality? Journal of Gerontology. 1991;46:S55-65.
3.
go back to reference Idler EL, Kasl S. Self-ratings of health: do they also predict changes in functional ability? Journal of Gerontology: Social Sciences.1995;50:S344-53. Idler EL, Kasl S. Self-ratings of health: do they also predict changes in functional ability? Journal of Gerontology: Social Sciences.1995;50:S344-53.
4.
go back to reference Van Doorn C, Kasl SV. Can parental longevity and self-rated life expectancy predict mortality among older persons? Results from an Australian cohort. Journal of Gerontology: Social Science. 1998 January 1, 1998;53B(1):S28-34. Van Doorn C, Kasl SV. Can parental longevity and self-rated life expectancy predict mortality among older persons? Results from an Australian cohort. Journal of Gerontology: Social Science. 1998 January 1, 1998;53B(1):S28-34.
5.
go back to reference Siegel M, Bradley EH, Kasl SV. Self-Rated Life Expectancy as a Predictor of Mortality: Evidence from the HRS and AHEAD Surveys. Gerontology. 2003;49(4):265-71. Siegel M, Bradley EH, Kasl SV. Self-Rated Life Expectancy as a Predictor of Mortality: Evidence from the HRS and AHEAD Surveys. Gerontology. 2003;49(4):265-71.
6.
go back to reference Mirowsky J. Subjective life expectancy in the US: correspondence to actuarial estimates by age, sex and race. Soc Sci Med. 1999;49(7):967-79. Mirowsky J. Subjective life expectancy in the US: correspondence to actuarial estimates by age, sex and race. Soc Sci Med. 1999;49(7):967-79.
7.
go back to reference Mirowsky J, Ross CE. Socioeconomic status and subjective life expectancy. Social Psychology Quarterly. 2000;63(2):133-51. Mirowsky J, Ross CE. Socioeconomic status and subjective life expectancy. Social Psychology Quarterly. 2000;63(2):133-51.
8.
go back to reference Hamermesh DS. Expectations, life expectancy and economic behavior. Quarterly Journal of Economics. 1985;100:389-408. Hamermesh DS. Expectations, life expectancy and economic behavior. Quarterly Journal of Economics. 1985;100:389-408.
9.
go back to reference De Lannoy A. Testing the impact of health, subjective life expectancy and interaction with peers and parents on educational expectations. Cape Town: CSSR; 2008. Report No.: CSSR Working Paper 234. De Lannoy A. Testing the impact of health, subjective life expectancy and interaction with peers and parents on educational expectations. Cape Town: CSSR; 2008. Report No.: CSSR Working Paper 234.
10.
go back to reference Salm M. Can Subjective Mortality Expectations and Stated Preferences Explain Varying Consumption and Saving Behaviors among the Elderly? Mannheim: IZA; 2006. Report No.: Report No. 2467. Salm M. Can Subjective Mortality Expectations and Stated Preferences Explain Varying Consumption and Saving Behaviors among the Elderly? Mannheim: IZA; 2006. Report No.: Report No. 2467.
11.
go back to reference Ziegelmann JP, Lippke S, Schwarzer R. Subjective residual life expectancy in health self-regulation. Journals of Gerontology: Psychological Sciences. 2006;61B(4):195-201. Ziegelmann JP, Lippke S, Schwarzer R. Subjective residual life expectancy in health self-regulation. Journals of Gerontology: Psychological Sciences. 2006;61B(4):195-201.
12.
go back to reference Hurd MD, Smith JP, Zissimopoulos JM. The effects of subjective survival on retirement and Social Security claiming. Journal of Applied Econometrics. 2004;19(6):761-75. Hurd MD, Smith JP, Zissimopoulos JM. The effects of subjective survival on retirement and Social Security claiming. Journal of Applied Econometrics. 2004;19(6):761-75.
13.
go back to reference Romeu Gordo L. Living longer, working longer: the effect of self-reported life expectancy on retirement decisions. In: Schwarze J, Räbiger J, Thiede R, editors. Arbeitsmarkt - und Sozialpolitikforschung im Wandel Festschrift für Christof Helberger zum 65 Geburtstag: J. Kovak; 2007. p. 277-93. Romeu Gordo L. Living longer, working longer: the effect of self-reported life expectancy on retirement decisions. In: Schwarze J, Räbiger J, Thiede R, editors. Arbeitsmarkt - und Sozialpolitikforschung im Wandel Festschrift für Christof Helberger zum 65 Geburtstag: J. Kovak; 2007. p. 277-93.
14.
go back to reference O'Donnell O, Teppa F, Van Doorslaer E. Can subjective survival expectations explain retirement behavior? Amsterdam: DNB; 2008. Report No.: 188. O'Donnell O, Teppa F, Van Doorslaer E. Can subjective survival expectations explain retirement behavior? Amsterdam: DNB; 2008. Report No.: 188.
15.
go back to reference Bloom DE, Canning D, Moore M, Song Y. The effect of subjective survival probabilities on retirement and wealth in the United States. Cambridge: NBER; 2006. Report No.: 12688. Bloom DE, Canning D, Moore M, Song Y. The effect of subjective survival probabilities on retirement and wealth in the United States. Cambridge: NBER; 2006. Report No.: 12688.
16.
go back to reference Van Solinge H, Henkens K. Involuntary retirement. The role of restrictive circumstances, timing and social embeddedness. Journal of Gerontology: Social Science. 2007;62B(5):295-303. Van Solinge H, Henkens K. Involuntary retirement. The role of restrictive circumstances, timing and social embeddedness. Journal of Gerontology: Social Science. 2007;62B(5):295-303.
17.
go back to reference Shultz KS, Morton KR, Weckerle JR. The influence of push and pull factors on voluntary and involuntary early retirees' retirement decision and adjustment. J Vocat Behav. 1998;53:45-57. Shultz KS, Morton KR, Weckerle JR. The influence of push and pull factors on voluntary and involuntary early retirees' retirement decision and adjustment. J Vocat Behav. 1998;53:45-57.
18.
go back to reference Anderson KH, Burkhauser RV, Quinn JF. Do retirement dreams come true? The effect of unanticipated events on retirement plans. Industrial and Labour Relations Review. 1986;39(4):518-26. Anderson KH, Burkhauser RV, Quinn JF. Do retirement dreams come true? The effect of unanticipated events on retirement plans. Industrial and Labour Relations Review. 1986;39(4):518-26.
19.
go back to reference Henkens K, Tazelaar F. Explaining retirement decisions of civil servants in the Netherlands. Res Aging. 1997;19:139-73. Henkens K, Tazelaar F. Explaining retirement decisions of civil servants in the Netherlands. Res Aging. 1997;19:139-73.
20.
go back to reference Prothero J, Beach LR. Retirement decisions: Expectations, intention and action. Journal of Applied Social Psychology. 1984;14(2):162-74. Prothero J, Beach LR. Retirement decisions: Expectations, intention and action. Journal of Applied Social Psychology. 1984;14(2):162-74.
21.
go back to reference Henkens K, Van Solinge H. Het eindspel: werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreding uit het arbeidsproces. Assen: Van Gorcum/Stichting Management Studies; 2003. Henkens K, Van Solinge H. Het eindspel: werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreding uit het arbeidsproces. Assen: Van Gorcum/Stichting Management Studies; 2003.
22.
go back to reference Henkens K, Van Dalen H, Van Solinge H. De vervagende grenzen tussen werk en pensioen. Over doorwerkers, doorstarters en herintreders. Amsterdam: KNAW Press; 2009. Henkens K, Van Dalen H, Van Solinge H. De vervagende grenzen tussen werk en pensioen. Over doorwerkers, doorstarters en herintreders. Amsterdam: KNAW Press; 2009.
23.
go back to reference Szinovacz ME, Davey A. Predictors of perceptions of involuntary retirement. The Gerontologist. 2005;45(1):26-35. Szinovacz ME, Davey A. Predictors of perceptions of involuntary retirement. The Gerontologist. 2005;45(1):26-35.
Metagegevens
Titel
Langer leven, langer werken?De rol van gepercipieerde levensverwachting in het uittredeproces
Auteurs
H. van Soling
K. Henkens
Publicatiedatum
01-10-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096212

Andere artikelen Uitgave 5/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2010 Naar de uitgave

Congresagenda

Cogersagenda

Signalementen

Signalementen

Boekbespreking

Boekbespreking