Skip to main content
main-content
Top

23-01-2015 | Nieuws

Landelijke afspraken gewenst voor registratielast verpleegkundigen en verzorgenden

V&VN, Vilans, FNV, Nu’91, en CNV hebben het voortouw genomen om de registratielast van verpleegkundigen en verzorgenden in kaart te brengen. Ook is gezocht naar praktische voorbeelden en aanbevelingen om deze registratielasten terug te dringen. De opbrengst van deze inventarisatie is op 15 januari in een rapport overhandigd aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

Het rapport is gemaakt in het kader van de ‘Aanpak verspilling in de zorg’. De staatssecretaris was tevreden over de opbrengst uit de werkgroep en de helderheid van het rapport. Maar hij was tegelijkertijd ook kritisch: ‘We praten al lang over de registratielasten en er worden vele rapporten over dit thema geschreven. Hoe kunnen we nu met behulp van de aanbevelingen uit het rapport, snel merkbaar resultaat boeken wat betreft het terugdringen van registraties? De tijdswinst die dit oplevert in het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, komt direct ten goede aan de zorg voor cliënten.’

Risicosignalering

Volgens de werkgroep zijn er veel bouwstenen om het proces van registreren efficiënter in te richten. Uit de Experimenten Regelarm (ERAI) zijn lessen te trekken, in de richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging staat een glering is een handzame checklist ontwikkeld die vele lange checklisten vervangt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele goede initiatieven om één en ander efficiënter en met meer nut voor de kwaliteit van de zorg in te richten.

Implementeerbaar

Wat echter ontbreekt, is een plek waar al deze initiatieven samenkomen en waar deze helder en implementeerbaar voor organisaties worden weergegeven. Om dit te realiseren, moet eerst afstemming plaatsvinden tussen alle betrokkenen op landelijk niveau over welke registraties noodzakelijk zijn. Ook zorgverzekeraars en de inspectie worden hierbij betrokken. Als die stap is genomen worden er concrete handleidingen gemaakt over het doelmatig inrichten van registratieprocessen. 

Begin vorig jaar bleek uit een onderzoek van V&VN en de NOS dat verpleegkundigen en verzorgenden de registratielast ten koste vinden gaan van de zorg aan cliënten.

Auteur(s): Adri van Beelen

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.