Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2009 | Redactioneel | Uitgave 4/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2009

Kwaliteitshandboek en kwaliteitsmeting in de geriatrische zorg, een zegen of een hype?

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 4/2009
Auteur:
E. Dejaeger

Samenvatting

Een kwaliteitshandboek wordt gedefinieerd als een opgave van handelingen en procedures die een bepaalde zorg(instelling) moet naleven met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening. Wanneer men zich tot doel stelt de zorg te optimaliseren of als men wil innoveren dan moet men duidelijk weten waarvan men vertrekt. Anders gezegd, bij de start moet men de huidige toestand op een of andere wijze gaan kwantificeren, gaan meten. Eerst zullen we trachten te definiëren wat we verstaan onder kwaliteitsvolle zorg, vervolgens zullen we de kwaliteitsindicatoren onder de loep nemen en tenslotte zullen we nader ingaan op de inhoud van een kwaliteitshandboek.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2009 Naar de uitgave

Congresagenda

Congersagenda

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Signalementen

Signalementen