Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Kwaliteit van zorg

Auteur : Marian Adriaansen

Gepubliceerd in: Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er zijn vele manieren om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg op je afdeling of werkgebied en binnen de organisatie waarvoor je werkt. Van belang zijn (naast het oordeel van de cliënt) vooral de verpleegkundige zorgresultaten, omdat je deze als professional zelf kunt beïnvloeden. De resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve metingen kunnen de basis zijn voor verbetertrajecten. Deze kunnen eenvoudig en eenduidig zijn als ze op je afdeling plaatsvinden, maar ook complex als ze in de hele organisatie worden toegepast. Daarbij wordt een beroep gedaan op de leiderschapskwaliteiten van jou als bachelorverpleegkundige. Die heb je nodig wanneer je samen met het team besluit op welke manier je de kwaliteit van zorg wilt verbeteren. Een proactieve cultuur binnen je afdeling is daarbij een stimulerende factor. Daarnaast is inzicht nodig in wat de beste aanpak is en welke professionals bij het verbetertraject moeten worden betrokken.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Aiken, L. H. (2002). Superior outcomes for magnet hospitals: The evidence base. In M. L. McClure & A. Hinshaw (Eds.), Magnet Hospitals revisited: Attraction and retention of professional nurses. American Nurses Publishing. Aiken, L. H. (2002). Superior outcomes for magnet hospitals: The evidence base. In M. L. McClure & A. Hinshaw (Eds.), Magnet Hospitals revisited: Attraction and retention of professional nurses. American Nurses Publishing.
go back to reference Aiken, L. H., Sloane, D., Griffiths, P., Bruyneel, L., McHugh, M., Maier, C. B., et al., RN4CAST Consortium. (2016). Nursing skill mix in European hospitals: Cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. British Medical Journal Quality & Safety, 26(7), 559–568. Aiken, L. H., Sloane, D., Griffiths, P., Bruyneel, L., McHugh, M., Maier, C. B., et al., RN4CAST Consortium. (2016). Nursing skill mix in European hospitals: Cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. British Medical Journal Quality & Safety, 26(7), 559–568.
go back to reference Cardol, M., De Haan, R. J., Van den Bos, G. A. M., De Jong, B. A., & De Groot, I. J. M. (1999). The development of a handicap assessment questionnaire: The “Impact on Participation and Autonomy” (IPA). Clinical Rehabilitation, 13(5), 411–419. Cardol, M., De Haan, R. J., Van den Bos, G. A. M., De Jong, B. A., & De Groot, I. J. M. (1999). The development of a handicap assessment questionnaire: The “Impact on Participation and Autonomy” (IPA). Clinical Rehabilitation, 13(5), 411–419.
go back to reference Covey, S. R. (2018). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Business Contact. Covey, S. R. (2018). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Business Contact.
go back to reference Delnoij, D. (2009). Zicht op kwaliteit. Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’ aan de Universiteit van Tilburg. Delnoij, D. (2009). Zicht op kwaliteit. Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’ aan de Universiteit van Tilburg.
go back to reference De Bruijne, M. C., Zegers, M., Hoonhout, L. H. F., & Wagner, C. (2007). Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen: Dossieronderzoek van ziekenhuisopnames in 2004. Instituut voor Extramuraal Geneeskundig onderzoek. De Bruijne, M. C., Zegers, M., Hoonhout, L. H. F., & Wagner, C. (2007). Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen: Dossieronderzoek van ziekenhuisopnames in 2004. Instituut voor Extramuraal Geneeskundig onderzoek.
go back to reference De Graaf, T. (2017). PROMs en PREMs in de lift Ontwikkeling Vereist De Nodige Zorgvuldigheid. Tvz, 126(3), 17–19. De Graaf, T. (2017). PROMs en PREMs in de lift Ontwikkeling Vereist De Nodige Zorgvuldigheid. Tvz, 126(3), 17–19.
go back to reference Hamers, J. P. H., Backhaus, R., Beerens, H. C., Van Rossum, E., & Verbeek, H. (2016). Meer is niet per se beter. De relatie tussen personeelsinzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Maastricht University. Hamers, J. P. H., Backhaus, R., Beerens, H. C., Van Rossum, E., & Verbeek, H. (2016). Meer is niet per se beter. De relatie tussen personeelsinzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Maastricht University.
go back to reference Huisman-de Waal, G., Verkerk, E., Ista, E., Van Dulmen, S., & Vermeulen, H. (2021). De-implementatie van niet gepaste zorg. TvZ, 131(4), 22–25. Huisman-de Waal, G., Verkerk, E., Ista, E., Van Dulmen, S., & Vermeulen, H. (2021). De-implementatie van niet gepaste zorg. TvZ, 131(4), 22–25.
go back to reference KPMG (2017). Onderzoeksrapport: Van goed naar geweldig door leiderschap. Over verschillen in ervaren kwaliteit in de verpleeghuiszorg. KPMG. KPMG (2017). Onderzoeksrapport: Van goed naar geweldig door leiderschap. Over verschillen in ervaren kwaliteit in de verpleeghuiszorg. KPMG.
go back to reference Langelaan, M., De Bruijne, M. C., Baines, R. J., Broekens, M. A., Hammink, K., et al. (2013). Monitor zorggerelateerde schade 2011/2012: Dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. NIVEL. www.nivel.nl. Langelaan, M., De Bruijne, M. C., Baines, R. J., Broekens, M. A., Hammink, K., et al. (2013). Monitor zorggerelateerde schade 2011/2012: Dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. NIVEL. www.nivel.nl.
go back to reference Langelaan, M., Broekens, M. A., Bruijne, M. C., De Groot, J. F., Moesker, M. J., et al. (2017). Monitor zorggerelateerde schade 2015/2016: Dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Nivel. Langelaan, M., Broekens, M. A., Bruijne, M. C., De Groot, J. F., Moesker, M. J., et al. (2017). Monitor zorggerelateerde schade 2015/2016: Dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Nivel.
go back to reference Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (2020). Verpleegkundige zorgresultaten. BSL. Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (2020). Verpleegkundige zorgresultaten. BSL.
go back to reference Parker, D., Lawrie, M., & Hudson, P. T. W. (2006). A framework for understanding the development of organisational safety culture. Safety Science, 44(6), 551–562.CrossRef Parker, D., Lawrie, M., & Hudson, P. T. W. (2006). A framework for understanding the development of organisational safety culture. Safety Science, 44(6), 551–562.CrossRef
go back to reference Timmers, T., Janssen, L., Pronk, Y., Van der Zwaard, B. et al. (2018). Assessing the efficacy of an educational smartphone or tablet app with subdivided and interactive content to increase patients’ medical knowledge: randomized control trial. Mjmirhealth. Geraadpleegd via https://mhealth.jmir.org/2018/12/e10742/PDF. Timmers, T., Janssen, L., Pronk, Y., Van der Zwaard, B. et al. (2018). Assessing the efficacy of an educational smartphone or tablet app with subdivided and interactive content to increase patients’ medical knowledge: randomized control trial. Mjmirhealth. Geraadpleegd via https://​mhealth.​jmir.​org/​2018/​12/​e10742/​PDF.
Metagegevens
Titel
Kwaliteit van zorg
Auteur
Marian Adriaansen
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-3016-4_6