Skip to main content
main-content
Top

10-09-2015 | Nieuws

Kwaliteit van zorg omhoog met gevarieerde teams

 

Een gevarieerde samenstelling van een team zowel op functieniveau als op competenties heeft een positieve invloed op de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en de medewerkerstevredenheid. Dat is de uitkomst van NIVEL-onderzoek over de Proeftuinen Ouderenzorg. Een optimale mix aan zorgprofessionals bestaat echter niet.

 

"Deze uitkomsten bevestigen de positieve ervaringen met het versterken van de teams in de Proeftuinen Ouderenzorg. We nemen de uitkomsten van het onderzoek mee in onze gesprekken met het Zorginstituut over de ontwikkeling van de Leidraad Personeelssamenstelling", zegt Christina Woudhuizen, hoofd innovatie bij V&VN op de V&VN-website.

V&VN is initiatiefnemer van de Proeftuinen Ouderenzorg. Het project had als doel inzicht te krijgen in de wijze waarop teams in de ouderenzorg tot een optimale mix aan functies, compenties en expertises konden komen. "Het onderzoek bevestigt dat dit contextafhankelijk is. Een generieke optimale mix kan niet worden vastgesteld." aldus Woudhuizen.

Ruimte om te leren

Een van de aanbevelingen in het onderzoek is het uitrollen van de leerateliers. Woudhuizen: "De wijze waarop de deelnemende organisaties de teams de gelegenheid hebben gegeven om in leerateliers te experimenteren, te leren, maar ook vooral naar andere leerateliers te kijken, is heel belangrijk gebleken. Dan wordt de invloed van de context op de optimale mix heel duidelijk." In het project Proeftuinen Ouderenzorg bleek ook het leren van elkaar en het kijken naar hoe andere organisaties het doen, te leiden tot inspirerende en nieuwe inzichten om het anders te doen in de eigen organisatie. Dat leren steeds meer een trend wordt, blijkt ook de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg waar 150 organisaties samenwerken aan verbeteringen.

Leidraad Personeelssamenstelling

V&VN werkt met andere organisaties en het Zorginstituut samen aan de Leidraad Personeelssamenstelling. Dit is een leidraad voor een optimale samenstelling van teams in verpleeghuizen, een van de speerpunten in Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.

BSL Academy hbo-V

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Beeldrechten