Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2015 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 1/2015

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2015

Kwaliteit en patiëntervaringen van eerstelijns ketenzorg hart- en vaatziekten in de regio Maastricht-Heuvelland tussen 2010-2012

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 1/2015
Auteurs:
Christianne Erens, Bert Vrijhoef, Bram Kroon, Inge Duimel-Peeters, Guy Schulpen, Pie Castermans, Dr. Anna Huizing

Samenvatting

Inleiding:

Sinds 2010 zijn eerstelijns ketenzorgprogramma’s voor mensen met (een risico op) hart- en vaatziekten (HVZ) geïntroduceerd in Nederland. Onduidelijk is welke kwaliteit van zorg hiermee wordt geleverd. Ook patiëntervaringen met deze zorg zijn onbekend. Beoogd werd hier inzicht in te krijgen en eventuele verschillen tussen primaire (hoog risicopatiënten) en secundaire preventie (reeds gediagnosticeerde patiënten) te onderzoeken.

Methoden:

Uitkomst- en procesindicatoren werden retrospectief in kaart gebracht aan de hand van data (ncohort=1183 patiënten) uit het regionale keteninformatiesysteem in Maastricht-Heuvelland over 2010 (nulmeting) en 2012 (nameting). Patiëntervaringen werden cross-sectioneel in kaart gebracht met de PACIC-vragenlijst (n=402 patiënten).

Resultaten:

Op beide meetmomenten werd bij patiënten die op consult kwamen de zorg conform protocol in kaart gebracht. De regulatie van bloeddruk, LDL-cholesterol en rookstatus verbeterden. De gemiddelde BMI-waarde verslechterde. Geen evidente verschillen werden gevonden tussen primaire en secundaire preventie. Patiënten rapporteerden gemiddeld een 2,7 (range 1-5) voor de mate waarin zij op dit moment de ketenzorg ervaren. Het construct ‘opzet-van-het-zorgsysteem’ scoorde het hoogst (gemiddeld 3,4, range 1-5). De constructen ‘zorg-op-maat’ (gemiddelde 2,6) en ‘coördinatie-en-nazorg’ (gemiddeld 3,3) scoorden het laagst.

Conclusie:

De resultaten laten zien dat de eerste stappen ter verbetering van de kwaliteit van zorg zijn gezet. Een aantal uitkomstmaten lijkt te zijn verbeterd en de registratie van procesmaten is hoog bij patiënten die op beide meetmomenten aanwezig waren, zowel voor primaire als secundaire preventie. Nader onderzoek naar de lange termijn impact van ketenzorg en de kenmerken en beweegredenen van patiënten die niet (meer) op controle kwamen wordt aanbevolen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2015

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2015 Naar de uitgave

Forum: VenW

Nieuws van V&W