Skip to main content
Top

2007 | Boek

Kruisinfecties

Werkcahier Kwalificatieniveau 4

Auteur: Yvonne Morsink

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Informatie over het werkcahier
Samenvatting
Handen wassen en desinfecteren*
Yvonne Morsink
2 Inleiding
Samenvatting
In dit werkcahier staat ‘hygiëne’ centraal, iets waarmee je in het dagelijks leven wellicht weinig bewust omgaat. Uit gewoonte was je jezelf bijvoorbeeld dagelijks, je wast je handen regelmatig – soms alleen om te verfrissen, soms omdat ze vuil zijn – en je maakt je kamer schoon. Hoewel de één schoner is op zichzelf en zijn omgeving dan de ander, doet ieder toch heel regelmatig handelingen uit hygiënisch oogpunt. Als je in de gezondheidszorg werkt is het de bedoeling dat je bewust omgaat met hygiëne. Veel ziekenhuisinfecties worden voorkomen door bewust hygiënische maatregelen.
Yvonne Morsink
3 Beginvereisten
Samenvatting
Daar waar het gaat om hygiënische maatregelen is het van belang dat je kennis hebt van en inzicht hebt in de anatomie en fysiologie van micro-organismen, de microbiologie.
Yvonne Morsink
4 Infectiepreventie: materialen en handen reinigen en desinfecteren
Samenvatting
Infecties worden veroorzaakt door ongewenste micro-organismen. Deze kunnen van de zorgvrager zelf zijn en op de verkeerde plek zijn terechtgekomen of van een ander. Door middel van je handen en de materialen die je gebruikt en waarmee je in aanraking komt, breng je micro-organismen op plaatsen waar ze kwaad kunnen. Het is van groot belang je hiervan bewust te zijn. De handen van het verplegend, het verzorgend en het medisch personeel zijn de meest voorkomende overdrachtsweg van infecties.
Yvonne Morsink
5 Aseptisch handelen
Samenvatting
In het vorige hoofdstuk heb je je verdiept in de besmettingscyclus en hoe je kruisbesmettingen kunt voorkomen door onder andere de eisen in acht te nemen die gelden voor het reinigen en desinfecteren van je handen. De meest voorkomende overdrachtsweg van infecties blijken immers de handen van het verzorgend en verplegend personeel te zijn. Maar niet alleen medewerkers zelf, ook verpleegkundige en medische instrumenten vormen een mogelijke besmettingsbron. Deze komen namelijk zowel in aanraking met zorgvragers die zelf besmet zijn als met zorgvragers met een verminderde weerstand.
Yvonne Morsink
6 Isolatiemaatregelen
Samenvatting
Als zorgvragers een actieve infectie doormaken, moeten ze als bron van besmettelijke micro-organismen beschouwd worden. Er worden dan maatregelen genomen een dergelijke bron af te schermen (bronisolatie), zodat voorkomen wordt dat andere zorgvragers of medewerkers besmet worden.
Yvonne Morsink
7 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
De zelfevaluatietoets kun je beschouwen als controle op je theoretische voorbereiding van de nieuwe vaardigheden. Als je gewend bent jezelf regelmatig tijdens het studeren te toetsen (om na te gaan of je het nog begrijpt), dan komen de vragen in paragraaf 7.1 je hopelijk bekend voor.
Yvonne Morsink
8 Practicum
Samenvatting
Het practicum gebruik je voor het ‘in de vingers krijgen’ van de vaardigheid. Door goed te oefenen is het mogelijk om op school de meeste vaardigheden zo goed te beheersen dat het voor de zorgvrager en voor jezelf verantwoord is deze, meestal eerst onder begeleiding, toe te passen.
Yvonne Morsink
9 Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
In plaats van in een veilige en rustige omgeving op school, ga je de geleerde vaardigheden nu in de (vaak hectische) praktijk oefenen. De drukte van alledag kan maken dat je meer bezig bent met het overnemen van gedrag van je collega verpleegkundigen en snel probeert het werkritme op te pakken. Je kunt dan ‘vergeten’ dat je op school al intensief met het leren van verpleegkundige vaardigheden bezig bent geweest.
Yvonne Morsink
Nawerk
Meer informatie
Titel
Kruisinfecties
Auteur
Yvonne Morsink
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9606-1
Print ISBN
978-90-313-5043-8
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9606-1