Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

In het boek Kraamzorg wordt het unieke verloskundige systeem in Nederland beschreven. Het geeft alle informatie die nodig is om op een professionele manier bevallingsassistentie en de zorg en begeleiding voor en na de bevalling aan zowel de zwangere, barende en kraamvrouw als aan de pasgeborene te kunnen verlenen. Het boek beschrijft het normale verloop van de zwangerschap en de bevalling en het kraambed, evenals de zorg voor de pasgeborene en borst- en flesvoeding. Een kraamverzorgende moet echter ook afwijkingen goed kunnen signaleren, vandaar dat ook daaraan de nodige aandacht wordt besteed. Een apart hoofdstuk is gericht op voorlichting en de zorg voor het huishouden en eventuele andere gezinsleden. Het boek sluit hierbij aan op het Landelijk Indicatie Protocol (LIP). Ook is een hoofdstuk gericht op (multi-)culturele gebruiken rond zwangerschap en bevalling. Hiermee worden leerling-verzorgenden voorbereid op hun rol in een multiculturele samenleving. Tot slot wordt een aantal specifieke situaties in het laatste hoofdstuk nader toegelicht, waaronder de manier van handelen tijdens het kraambed waarbij het kindje aangeboren afwijkingen heeft of is overleden.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Het verloskundige systeem in Nederland

Samenvatting
Dankzij het systeem van de thuiskraamzorg is het in Nederland mogelijk om thuis te bevallen onder leiding van de verloskundige of huisarts.
X. Reinke

2 Anatomie en fysiologie

Samenvatting
Voor de verloskunde is kennis van de bouw (anatomie) van de geslachtsorganen van zowel de vrouw als de man noodzakelijk. Daarmee begint dit hoofdstuk. Bovendien wordt de werking van deze organen beschreven en wordt ingegaan op de normale processen (fysiologie) die plaatsvinden.
X. Reinke

3 De zwangerschap

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de lichamelijke en psychische veranderingen bij de vrouw tijdens de zwangerschap gegeven. In hoofdstuk 1 is al beschreven wanneer er thuis en wanneer er in het ziekenhuis bevallen kan en/of moet worden.
X. Reinke

4 De bevalling

Samenvatting
Na ongeveer 40 weken zwangerschap komt de bevalling op gang. De kraamverzorgende begeleidt en ondersteunt de barende en haar partner tijdens de bevalling. Als de bevalling achter de rug is, begint het kraambed, waarin de kraamverzorgende een belangrijke rol heeft in de begeleiding van en zorg voor moeder en kind.
X. Reinke

5 Het kraambed

Samenvatting
Met het kraambed wordt de periode na de bevalling bedoeld, waarin de kraamvrouw moet bijkomen van de bevalling en het herstel van het lichaam na de zwangerschap begint. Doorgaans wordt een periode van acht tot tien dagen aangehouden. Daarnaast is er nu een pasgeborene, voor wie zorg nodig is en aan wie de ouders moeten wennen.
X. Reinke

6 De pasgeborene

Samenvatting
De laatste B, die in het kraambed aan de orde is, is die van baby of pasgeborene. De pasgeborene moet zich na de geboorte snel aanpassen aan het leven buiten de baarmoeder. De navelstreng wordt afgebonden en doorgeknipt. Er is nu geen toevoer meer van zuurstof en voedingsstoffen en er is geen afvoer meer van afvalstoffen door de navelstreng.
X. Reinke

7 Voeding van de pasgeborene

Samenvatting
In dit hoofdstuk komt de voeding van de pasgeborene aan de orde. De eerste maanden zal de voeding bestaan uit borstvoeding of flesvoeding. In Nederland wordt het geven van borstvoeding gestimuleerd. Omdat borstvoeding zo veel voordelen heeft, wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het geven van borstvoeding bevorderen.
X. Reinke

8 Gezondheidsvoorlichting en informatie

Samenvatting
De kraamverzorgende zorgt er gedurende het kraambed voor dat de kraamvrouw en haar partner de zorg voor het kindje op een goede manier zelfstandig kunnen gaan uitvoeren.
X. Reinke

9 Problemen in de zwangerschap, rond de bevalling en in het kraambed (pathologie)

Samenvatting
Zwangerschap is geen ziekte. Een gezonde vrouw kan dat prima volbrengen. Toch kunnen zich tijdens de zwangerschap problemen voordoen, waarvoor extra onderzoek en hulp nodig is. Ook tijdens de bevalling kan er van alles misgaan. En na de bevalling kunnen zich ook nog problemen tijdens het kraambed of bij de pasgeborene voordoen.
X. Reinke

10 Nederlandse gewoonten en gebruiken rondom zwangerschap, baring en het kraambed

Samenvatting
Nederland is met de thuisbevalling en de kraamzorg uniek in de wereld. Nederland kent van oudsher verschillende gewoonten en gebruiken rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed, die voor ons heel normaal zijn, maar voor iemand die afkomstig is uit een ander land (of een tweede of derde generatie daarvan) wellicht niet.
X. Reinke

11 Specifieke aandachtspunten

Samenvatting
In dit laatste hoofdstuk wordt nog een aantal specifieke aandachtspunten aan de orde gesteld. Een kraamverzorgende moet op de hoogte zijn van de problematiek. Er zal daarbij een beroep gedaan worden op haar kennis en vaardigheden in de begeleiding van de kraamvrouw, haar partner, de pasgeborene(n) en het gezin.
X. Reinke

Nawerk

Meer informatie