Skip to main content
main-content
Top

05-09-2013 | Nieuws

KNMG in brief: medische invalshoek in Jeugdwet niet goed

De KNMG heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven bezorgd te zijn over het medische aspect in de nieuwe Jeugdwet. Volgens de Artsenfederatie is de medische invalshoek in de jeugdhulp niet goed verankerd, waardoor medische problematiek niet tijdig herkend wordt. Eerder al trok ook KNMG-directeur Lode Wigersma aan de bel.

Vandaag (5 september 2013) is er overleg tussen veldpartijen en de Vaste Kamercommissie van VWS over de voorgestelde Jeugdwet. De regering wil met wetsvoorstel het jeugdstelsel vereenvoudigen en efficiënter. Het doel is om de eigen kracht van de jongere te versterken en het probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving te verbeteren. Maar de KNMG ziet een aantal knelpunten.

Zo vindt de KNMG dat de jeugdarts standaard deel moet uitmaken van de toegangspoort tot alle jeugdhulp. Ook de samenhang tussen de voorgestelde Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid is is volgens de KNMG niet goed geregeld. Preventie voor jeugdigen die nog geen problemen hebben maar wel risicofactoren hebben om problemen te gaan krijgen, is nu in geen van beide wetten ondergebracht. Dit manco moet opgelost worden, aldus de artsenfederatie.

Geweld

In de nieuwe wetgeving ontbreekt de verplichting voor het Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling dat er een arts werkzaam moet zijn die deskundig is op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. De huidige regelgeving kent deze verplichting wel voor Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en dit moet volgens de KNMG ook in de voorgestelde Jeugdwet worden geborgd.

Ten slotte is de KNMG bezorgd over de kwaliteit van de jeugdzorg nadat deze wordt overgeheveld naar de gemeenten. De uiteindelijke hulp die aan de jeugd geleverd zal worden, zal verschillen per gemeente. De KNMG: ‘Het risico bestaat dat jeugdigen in de ene gemeente betere zorg krijgen dan in de andere gemeente. De KNMG blijft dat een zorgelijke situatie vinden. Zeker wanneer het om de categorie patiënten gaat waar intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig is.’

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.