Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit boek bevat de meest relevante statistische methodologie en analysetechnieken voor wetenschappelijk onderzoek met patiënten en proefdieren. Het zal zijn waarde bewijzen bij de voorbereiding van onderzoek, bij de analyse van onderzoeksresultaten en bij het lezen van artikelen. Elk onderwerp wordt behandeld op een manier die aansluit bij de medische onderzoekspraktijk. Aan de hand van medische voorbeelden worden de mogelijkheden en beperkingen van statistische onderzoeksmethoden en analysetechnieken uitgelegd. Dit boek is bestemd voor studenten geneeskunde, studenten gezondheidswetenschappen en hbo-studenten gezondheidszorg (verpleegkunde, fysiotherapie, verloskunde). Naast studenten is het boek tevens geschikt voor huisartsen en kan het gebruikt worden als een betrouwbaar naslagwerk op een klinische afdeling. Leidinggevende onderzoekers, zoals promotoren, kunnen de inhoud van dit boek gebruiken om de kwaliteit van hun klinisch wetenschappelijk onderzoek te waarborgen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 1. Methodologie van Therapeutische Experimenten

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 2. Predictieve Waarden van een Diagnostische Test

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 3. Overeenstemming bij Medische Beoordelingen

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 4. Normale Verdeling

Verdeling van het steekproef gemiddelde, Betrouwbaarheids-interval voor het populatie gemiddelde, Predictie-interval voor individuele waarden: Referentie-waarden
Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 5. Gemiddeld Verschil Tussen Gepaarde Waarnemingen

Meetmethoden vergelijken, Reproduceerbaarheid van Metingen, Keuze tussen Gepaarde t-toets en Wilcoxon rang-teken toets
Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 6. Verschil in Gemiddelde tussen Twee Groepen

Behandelingen Vergelijken, Log Transformatie, Meerdere Uitkomstmaten, Twee-steekproeven t-toets of Wilcoxon-Mann–Whitney rangsom toets
Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 7. Gemiddeld Verschil Tussen Gepaarde Waarnemingen in een Kruisproef, Gecorrigeerd voor Periode-Effect

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 8. Fractie Succes in één Groep en Verschil in Fractie Succes bij Gepaarde Waarnemingen

Dichotome Waarnemingen in één Groep
Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 9. Verschil in Fractie Succes tussen Twee Groepen

Dichotome Waarnemingen in Twee Onafhankelijke Groepen
Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 10. Overlevingskansen uit Gecensureerde Tijdsduren

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 11. Aantal Mensen of Proefdieren

In een Experiment met Twee Groepen
Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 12. Interim Analyses: Tussentijds Statistisch Toetsen

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 13. Data Management: Fouten Voorkomen en Opsporen

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 14. Chi Kwadraat Toetsen

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 15. Lineaire Regressie

Normale Afhankelijke Variabele
Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 16. Logistische Regressie

Dichotome Ajhankelijke Variabele
Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 17. Aantal Mensen of Proefdieren in Twee Groepen, II

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 18. Schema’s voor het Kiezen van een Statistische Toets

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 19. Methodologie Van Wetenschappelijk Onderzoek

Hubert J. A. Schouten

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 20. Onderzoeksprotocol voor een Therapeutisch Experiment

Hubert J. A. Schouten

Nawerk

Meer informatie