Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

15-04-2016 | Artikel | Uitgave 2/2016

Tijdschrift voor Psychotherapie 2/2016

Klinische en economische evaluatie van schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Psychotherapie > Uitgave 2/2016
Auteur:
Lotte Bamelis

Samenvatting

Dit artikel biedt een klinische en economische vergelijking van de effectiviteit van schematherapie (ST) en gebruikelijke behandeling (‘treatment as usual’ ofwel TAU) voor cliënten met een cluster-C-, paranoïde, theatrale en/of narcistische persoonlijkheidsstoornis (PS). Clarificatiegeoriënteerde psychotherapie (COP) werd meegenomen als extra experimentele controlebehandeling. Een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial werd uitgevoerd bij twaalf gezondheidszorginstellingen in Nederland. Door loting werden 332 cliënten met ten minste een van bovenstaande PS toegewezen aan een van de drie behandelcondities. Primaire uitkomst was herstel van PS-diagnose na drie jaar; secundaire uitkomstmaten omvatten onder andere drop-out, persoonlijkheidstrekken, depressie en angststoornissen. Kosten werden gemeten aan de hand van kosteninterviews en informatie uit cliëntendossiers. Zowel kosteneffectiviteits- als kostenutiliteitsanalyses werden uitgevoerd. Bij ST herstelden significant meer cliënten dan in TAU en COP; deze laatste twee verschilden niet in aantal diagnosevrije cliënten. Primaire PS-diagnose had geen invloed op de resultaten. Drop-out was lager in ST en COP. ST, COP en TAU toonden grote verbeteringen op de meeste secundaire uitkomstmaten zonder groepsverschillen. ST-cliënten hadden minder depressies en een beter algemeen en sociaal functioneren bij follow-up. Wat betreft kosten waren er geen groepsverschillen. ST toonde de grootste waarschijnlijkheid een kosteneffectieve interventie te zijn, gezien de vergelijkbare kosten en hogere effectiviteit. In de vergelijking met COP en TAU lijkt TAU de beste optie, gezien vergelijkbare effectiviteit en lagere kosten. Bij de kostenutiliteitsanalyses was de dominantie van ST minder expliciet. ST was superieur aan TAU wat betreft herstel van diagnose, drop-out, depressie, en algemeen en sociaal functioneren. COP en TAU waren vergelijkbaar in termen van klinische effectiviteit. Alle behandelvormen behaalden significante verbeteringen in de loop van de tijd op een aantal secundaire uitkomstmaten. Uit de economische evaluatie blijkt ST de meest gunstige optie voor deze PS.

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Tijdschrift voor Psychotherapie

Het Tijdschrift voor Psychotherapie biedt informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Tijdschrift voor Psychotherapie 2/2016 Naar de uitgave