Skip to main content
main-content

Over dit boek

Klinisch redeneren is de basisvaardigheid van iedere verpleegkundige. Door klinisch redeneren kun je goede besluiten nemen en in de beroepspraktijk verantwoordelijkheid dragen. De beroepspraktijk van verpleegkundigen verandert in snel tempo. Zorg wordt complexer. Door klinisch redeneervaardigheden continu te blijven ontwikkelen kan de moderne verpleegkundige deze veranderingen aan.
Dit boek legt uit waarom het belangrijk is dat zowel studenten als verpleegkundigen aandacht besteden aan klinisch redeneren. Klinisch redeneren voor verpleegkundigen beschrijft hoe je klinisch redeneren kan leren en toepassen en hoe je daarbij gebruik maakt van kennis, ervaring en reflectie. Klinisch redeneren voor verpleegkundigen laat ook zien hoe je van gegevens tot een probleemstelling en interventies komt en waarom standaard diagnoses niet altijd passen. Als laatste gaat klinisch redeneren voor verpleegkundigen in op de relatie tussen indirecte zorg en klinisch redeneren. Ook het belang van continue professionele ontwikkeling voor het klinisch redeneren komt aan de orde.
De bijbehorende website biedt oefenmateriaal afkomstig uit de praktijk, met onder andere casuïstiek met oefenvragen. Het biedt je een realistische blik op de praktijk van de verpleegkunde en het is waardevol oefenmateriaal ter voorbereiding op stages of om je te verdiepen in een bepaalde problematiek.
Het boek Klinisch redeneren voor verpleegkundigen is bestemd voor verpleegkundigen in opleiding. Daarnaast is het voor verpleegkundigen een houvast in de dagelijkse praktijk.
Klinisch redeneren voor verpleegkundigen is geschreven door een team van docenten, wetenschappers en praktiserende verpleegkundigen uit verschillende velden.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. De verpleegkundige van de toekomst

Marieke Schuurmans

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Wat is klinisch redeneren?

Lia van Straalen, Mariël Kanne

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Gegevens verzamelen en probleemstelling

Barbara Stringer, Wolter Paans, Jan Sitvast, Renate Kieft

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Gewenste resultaten, interventies en evaluatie van zorg

Nienke Bleijenberg, Helen Kamphuis

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Klinisch redeneren en indirecte zorg

Bianca Buijck, Erna Vreeke

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Een echte verpleegkundige is een lerende verpleegkundige

Ans Grotendorst, Angela Tuijp

Nawerk

Meer informatie

Extra’s