Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Klinisch redeneren met behulp van redeneerhulpen

Auteurs : Drs. E. V. Habes, G. W. L. Quist-Anholts, H. J. van der Sande

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de methodiek voor klinisch redeneren bij de complexe gezondheidszorg voor ouderen uiteengezet. Klinisch redeneren is het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht op de vragen en problemen van een individu en diens naasten in relatie tot ziekte en gezondheid. Het continue cyclisch proces van redeneren omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Als raamwerk voor dit boek is gekozen voor het ordeningsprincipe van de ICF, omdat daarin het gegeven van de wisselwerking tussen de persoon en zijn omgeving zichtbaar wordt. Bij de beschrijving van interventies is gekozen voor een indeling in zelfmanagementondersteuning, preventieve en curatieve interventies. Zelfmanagementondersteuning kan worden gekoppeld aan zowel preventieve als curatieve interventies.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Bakker, M. (2013). ProActive nursing: Klinische problematiek inzichtelijk. Observeren, ordenen, oordelen. Den Haag: Boom Lemma. Bakker, M. (2013). ProActive nursing: Klinische problematiek inzichtelijk. Observeren, ordenen, oordelen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Bakker, T. J. E. M., Trijsburg, R. W., Van der Lee, J., & Duivenvoorden, H. J. (2005). Prevalence of psychiatric function disorders in psychogeriatric patients at referral to nursing home care. The relation to cognition, activities of daily living and general details. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 20(4), 215–224. Bakker, T. J. E. M., Trijsburg, R. W., Van der Lee, J., & Duivenvoorden, H. J. (2005). Prevalence of psychiatric function disorders in psychogeriatric patients at referral to nursing home care. The relation to cognition, activities of daily living and general details. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 20(4), 215–224.
go back to reference Bakker, M., & Van Heycop ten Ham, C. (2014). Proactive nursing. Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma. Bakker, M., & Van Heycop ten Ham, C. (2014). Proactive nursing. Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Bleijenberg, N. (2013). Personalized primary care for older people. An evaluation of a multicomponent nurse-led care program. Utrecht: Julius Center for Health Sciences and Primary Care. Bleijenberg, N. (2013). Personalized primary care for older people. An evaluation of a multicomponent nurse-led care program. Utrecht: Julius Center for Health Sciences and Primary Care.
go back to reference Bleijenberg, N., Ten Dam, H., Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., De Wit, N., et al. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen: U-Care. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bleijenberg, N., Ten Dam, H., Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., De Wit, N., et al. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen: U-Care. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Boldt, C., Grill, E., Bartholomeyczik, S., Brach, M., Rauch, A., Eriks-Hoogland, I., et al. (2010). Combined application of the international classification of functioning, disability and health and the NANDA-international taxonomy II. Journal of Advanced Nursing, 66(8), 1885–1898.CrossRef Boldt, C., Grill, E., Bartholomeyczik, S., Brach, M., Rauch, A., Eriks-Hoogland, I., et al. (2010). Combined application of the international classification of functioning, disability and health and the NANDA-international taxonomy II. Journal of Advanced Nursing, 66(8), 1885–1898.CrossRef
go back to reference Brown, C., & Lowis, M. J. (2003). Psychosocial development in the elderly. An investigation into Erikson’s ninth stage. Journal of Aging Studies, 17, 415–426. Brown, C., & Lowis, M. J. (2003). Psychosocial development in the elderly. An investigation into Erikson’s ninth stage. Journal of Aging Studies, 17, 415–426.
go back to reference Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. M. (2016). Verpleegkundige interventies. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. M. (2016). Verpleegkundige interventies. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference CSO, NFU & ZonMw (2012). Toekomstige ouderenzorg; kernwaarden, opbrengsten en perspectief. De visie van CFO, NFU en ZonMw. Den Haag: ZonMw/CSO/NFU. CSO, NFU & ZonMw (2012). Toekomstige ouderenzorg; kernwaarden, opbrengsten en perspectief. De visie van CFO, NFU en ZonMw. Den Haag: ZonMw/CSO/NFU.
go back to reference Habets, H. (2007). Functionele beperkingen. Vallen, incontinentie, obstipatie, immobiliteit, zintuigen. In T. Van der Kruk, C. Salentijn & M. Schuurmans (Red.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (hoofdstuk 12). Den Haag: Boom Lemma. Habets, H. (2007). Functionele beperkingen. Vallen, incontinentie, obstipatie, immobiliteit, zintuigen. In T. Van der Kruk, C. Salentijn & M. Schuurmans (Red.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (hoofdstuk 12). Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Van der Horst, H., Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, d4163. CrossRef Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Van der Horst, H., Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, d4163. CrossRef
go back to reference Izaks, G. (2010). Levensloop vanuit biologisch perspectief. In T. Van der Kruk, C. Salentijn & M. Schuurmans (Red.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (hoofdstuk 5). Den Haag: Lemma. Izaks, G. (2010). Levensloop vanuit biologisch perspectief. In T. Van der Kruk, C. Salentijn & M. Schuurmans (Red.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (hoofdstuk 5). Den Haag: Lemma.
go back to reference Jüngen, I. J. D. (2007). Klinisch redeneren. In J. T. E. De Jong, I. J. D. Jüngen & M. J. Zaagman-Van Buren (Red.), Interne geneeskunde (hoofdstuk 1). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jüngen, I. J. D. (2007). Klinisch redeneren. In J. T. E. De Jong, I. J. D. Jüngen & M. J. Zaagman-Van Buren (Red.), Interne geneeskunde (hoofdstuk 1). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Kessels, R. P. C., & Joosten-Weyn Banningh, L. (2008). Geheugen en leren bij dementie. Nijmegen: UMC St Radboud. Kessels, R. P. C., & Joosten-Weyn Banningh, L. (2008). Geheugen en leren bij dementie. Nijmegen: UMC St Radboud.
go back to reference Lambregts, J. A. M., & Grotendorst, A. (Red.). (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J. A. M., & Grotendorst, A. (Red.). (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2011). Verpleegkundige zorgresultaten. Amsterdam: Reed Business Education. Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2011). Verpleegkundige zorgresultaten. Amsterdam: Reed Business Education.
go back to reference Olde Rikkert, M. G. M., Flamaing, J., Petrovic, M., Schols, J. M. G. A., & Hoefnagels, W. H. L. (Red.). (2012). De geriatrische patiënt. Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. Utrecht: De Tijdstroom. pag. 24. Olde Rikkert, M. G. M., Flamaing, J., Petrovic, M., Schols, J. M. G. A., & Hoefnagels, W. H. L. (Red.). (2012). De geriatrische patiënt. Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. Utrecht: De Tijdstroom. pag. 24.
go back to reference Pesut, D., & Herman, J. (1999). Clinical reasoning. The art and science of critical and creative thinking. New York: Delmar. Pesut, D., & Herman, J. (1999). Clinical reasoning. The art and science of critical and creative thinking. New York: Delmar.
go back to reference Schuurmans, M. J. (2012). Een nieuwe kijk op verpleegkunde. In J. A. M. Lambregts & A. Grotendorst (Red.), Leren van de toekomst (hoofdstuk 2). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schuurmans, M. J. (2012). Een nieuwe kijk op verpleegkunde. In J. A. M. Lambregts & A. Grotendorst (Red.), Leren van de toekomst (hoofdstuk 2). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Ursum, J., Rijken, M., Heijman, M., Cardol, M., & Schellevis, F. (2011). Zorg voor chronisch zieken. Organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie. Utrecht: NIVEL. Ursum, J., Rijken, M., Heijman, M., Cardol, M., & Schellevis, F. (2011). Zorg voor chronisch zieken. Organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Van Achterberg, T., Holleman, G., Heijnen-Kaales, Y., Van der Burg, Y., Roodbol, G., Stallinga, H. A., et al. (2005). Using a multidisciplinary classification in nursing. The international classification of Functioning, Disability and Health. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 3432–3441. Van Achterberg, T., Holleman, G., Heijnen-Kaales, Y., Van der Burg, Y., Roodbol, G., Stallinga, H. A., et al. (2005). Using a multidisciplinary classification in nursing. The international classification of Functioning, Disability and Health. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 3432–3441.
go back to reference Van Helden, M., & Bakker, T. J. E. M. (2004). Kleur bekennen in de psychogeriatrie. DSA in zakformaat. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Van Helden, M., & Bakker, T. J. E. M. (2004). Kleur bekennen in de psychogeriatrie. DSA in zakformaat. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference WHO-FIC (2002). ICF. Internationale classificatie van het menselijk functioneren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. WHO-FIC (2002). ICF. Internationale classificatie van het menselijk functioneren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Metagegevens
Titel
Klinisch redeneren met behulp van redeneerhulpen
Auteurs
Drs. E. V. Habes
G. W. L. Quist-Anholts
H. J. van der Sande
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2155-1_5