Skip to main content
main-content

Klinisch redeneren bij ouderen

Klinisch redeneren bij ouderen biedt de kennis die je als verpleegkundige nodig hebt om, samen met de oudere, kritische besluiten te nemen in alle stappen van het verpleegkundige proces. De auteurs behandelen een aantal theoretische uitgangspunten en presenteren hun visie op ouder worden en klinisch redeneren. Vervolgens lichten ze de toepassing van verpleegkundige theorieën en de rol van verpleegkundigen toe. Aan de hand van redeneerhulpen die de verpleegkundige kan gebruiken in de dagelijkse zorg werken ze verschillende specifieke verstoringen van de somatische/psychische en sociale veroudering uit. Tot slot bespreken de auteurs diverse geriatrische thema's die niet aandoening-gebonden zijn, maar wel bepalend zijn voor de uitvoering van de zorg.

Via mijn.bsl.nl heb je online toegang tot het volledige boek, extra studiemateriaal in de vorm van deeplinks en video's, met daaraan verbonden verdiepingsvragen. Hiermee kun je oefenen met klinisch redeneren vanuit kritische situaties. 


Bestel het boek incl. online toegang

Beeldrechten