Skip to main content
main-content
Top

16-06-2014 | Nieuws

Kleuters met psychiatrische stoornissen

Het onderscheid tussen ongewenst gedrag passend bij de kleuterleeftijd (driftbuien, niet stil kunnen zitten, snel afgeleid zijn) en een kinderpsychiatrische stoornis is niet eenvoudig. Dit geldt met name voor de kinderpsychiatrische stoornissen: oppositioneel-opstandige stoornis (ODD, Oppositional Defiant Disorder), (antisociale) gedragsstoornis (CD, Conduct Disorder) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

In het promotieonderzoek van Tessa Bunte-Rosingh (promotie 17/6/2014, Universiteit Utrecht) werden 193 kleuters betrokken die vanwege ernstige gedragsproblemen verwezen werden naar een polikliniek voor kinderpsychiatrie. Allereerst bleek dat twee onderzoeksinstrumenten helpen bij het betrouwbaar stellen van de diagnose ODD, CD en ADHD: een interview met de ouders gericht op de gedragsproblemen (K-DBDS) en een gedragsobservatie van het kind (DB-DOS). Voor de diagnostiek is ook informatie van school nodig.

 

Deze kleuters werden over een periode van anderhalf jaar twee keer heronderzocht. Het bleek dat dit heronderzoek nodig was om onderscheid te maken tussen kinderen die de diagnose behouden en kinderen die niet meer gediagnosticeerd kunnen worden met ODD, CD of ADHD. Ook waren er kinderen die bij het eerste onderzoek geen diagnose hadden gekregen maar een stoornis ontwikkelden over de tijd.

 

Het is dus belangrijk om kleuters die verwezen worden vanwege ernstige gedragsproblemen te blijven volgen. Het bleek dat de stabiliteit van diagnosen afhangt van de mate waarin de kleuters hun impulsen kunnen afremmen zoals blijkt uit psychologisch onderzoek, de aanwezigheid van gedragsproblemen elders dan de thuissetting en stress bij de ouders.

 

Bron: Universiteit Utrecht

 

Meer lezen >>

 

Emotieherkenning op de basisschool: evaluatie van ‘Wat zegt mijn gevoel’, Dr. Francine Jellesma, Kind en Adolescent 2/2013

 

Handboek klinische ontwikkelingspsychologie, Caroline Braet, Pier Prins, Hfst 1. Ontwikkeling en psychopathologie

 

Aanbevolen: 27 november 2014 >> Congres veranderingen in de DSM-5

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.