Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2013

01-12-2013

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: de invloed op bewoners, mantelzorgers en medewerkers

Auteurs: H. Verbeek, S. M. G. Zwakhalen, E. van Rossum, G. I. J. M. Kempen, J. P. H. Hamers

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie zet sterk in op een ontwikkeling naar kleinschalige woonvormen, zowel nationaal als internationaal. In kleinschalige woonvormen woont een beperkt aantal ouderen, in Nederland doorgaans zes tot acht personen, samen en wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar een situatie zoals thuis. In een quasi-experimentele studie zijn de effecten van kleinschalige woonvormen onderzocht op bewoners (n = 259), mantelzorgers (n = 206) en verzorgenden (n = 305). Gedurende één jaar (nulmeting en vervolgmetingen na zes en 12 maanden) zijn hierbij twee typen verpleeghuiszorg met elkaar vergeleken: 28 kleinschalige woonvormen en 21 psychogeriatrische afdelingen in gewone verpleeghuizen. Matching werd toegepast om de vergelijkbaarheid van bewoners wat betreft cognitie en functionele status bij aanvang van de studie te vergroten. Het huidige onderzoek toont een genuanceerd beeld van kleinschalige woonvormen. Op de belangrijkste uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven en gedrag van bewoners en arbeidstevredenheid en –motivatie van verzorgenden, werden geen significante verschillen gevonden in vergelijking met gewone verpleegafdelingen. Deze uitkomsten geven aan dat kleinschalige woonvormen niet automatisch betere voorzieningen zijn dan gewone verpleeghuiszorg. Een volledige overgang naar kleinschalige woonvormen is daarom niet vanzelfsprekend. Gezien de heterogeniteit van de doelgroep is aanbevolen door middel van diversiteit keuzemogelijkheden te bieden voor mensen met dementie en hun naasten.
Dit artikel is een bewerking van eerder uitgebrachte Engelstalige publicaties.1 3
Literatuur
1.
go back to reference Verbeek H, van Rossum E, Zwakhalen SM, Ambergen T, Kempen GI, Hamers JP. The effects of small-scale, homelike facilities for older people with dementia on residents, family caregivers and staff: design of a longitudinal, quasi-experimental study. BMC Geriatr, 2009; 9:3 (BMC papers does not have page numbers) Verbeek H, van Rossum E, Zwakhalen SM, Ambergen T, Kempen GI, Hamers JP. The effects of small-scale, homelike facilities for older people with dementia on residents, family caregivers and staff: design of a longitudinal, quasi-experimental study. BMC Geriatr, 2009; 9:3 (BMC papers does not have page numbers)
2.
go back to reference Verbeek H, Zwakhalen SM, van Rossum E, Ambergen T, Kempen GI, Hamers JP. Dementia care redesigned: Effects of small-scale living facilities on residents, their family caregivers, and staff. J Am Med Dir Assoc, 2010; 11 (9): 662–670.PubMedCrossRef Verbeek H, Zwakhalen SM, van Rossum E, Ambergen T, Kempen GI, Hamers JP. Dementia care redesigned: Effects of small-scale living facilities on residents, their family caregivers, and staff. J Am Med Dir Assoc, 2010; 11 (9): 662–670.PubMedCrossRef
3.
go back to reference Verbeek H, Zwakhalen SM, van Rossum E, Kempen GI, Hamers JP. Small-scale, homelike facilities in dementia care: a process evaluation into the experiences of family caregivers and nursing staff. Int J Nurs Stud, 2012; 49 (1): 21–29.PubMedCrossRef Verbeek H, Zwakhalen SM, van Rossum E, Kempen GI, Hamers JP. Small-scale, homelike facilities in dementia care: a process evaluation into the experiences of family caregivers and nursing staff. Int J Nurs Stud, 2012; 49 (1): 21–29.PubMedCrossRef
5.
go back to reference Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet, 2005; 366 (9503): 2112–2117.PubMedCrossRef Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet, 2005; 366 (9503): 2112–2117.PubMedCrossRef
7.
go back to reference Scheltens P, van der Flier WM, Blom M, de Man F, de Guijt D, Joling K. Rapport Deltaplan Dementie 2012–2020 2012. Scheltens P, van der Flier WM, Blom M, de Man F, de Guijt D, Joling K. Rapport Deltaplan Dementie 2012–2020 2012.
8.
go back to reference Moise P, Schwarzinger M, Um M. Dementia care in 9 OECD countries: A Comparative Analysis. Paris: OECD, 2004.CrossRef Moise P, Schwarzinger M, Um M. Dementia care in 9 OECD countries: A Comparative Analysis. Paris: OECD, 2004.CrossRef
9.
go back to reference Verbeek H, van Rossum E, Zwakhalen SM, Kempen GI, Hamers JP. Small, homelike care environments for older people with dementia: a literature review. Int Psychogeriatr, 2009; 21 (2): 252–264.PubMedCrossRef Verbeek H, van Rossum E, Zwakhalen SM, Kempen GI, Hamers JP. Small, homelike care environments for older people with dementia: a literature review. Int Psychogeriatr, 2009; 21 (2): 252–264.PubMedCrossRef
10.
go back to reference de Rooij AH, Luijkx KG, Schaafsma J, Declercq AG, Emmerink PM, Schols JM. Quality of life of residents with dementia in traditional versus small-scale long-term care settings: a quasi-experimental study. Int J Nurs Stud, 2012; 49 (8): 931–940.PubMedCrossRef de Rooij AH, Luijkx KG, Schaafsma J, Declercq AG, Emmerink PM, Schols JM. Quality of life of residents with dementia in traditional versus small-scale long-term care settings: a quasi-experimental study. Int J Nurs Stud, 2012; 49 (8): 931–940.PubMedCrossRef
11.
go back to reference te Boekhorst S, Depla MF, de Lange J, Pot AM, Eefsting JA. The effects of group living homes on older people with dementia: a comparison with traditional nursing home care. Int J Geriatr Psych, 2009; 24 (9): 970–978.CrossRef te Boekhorst S, Depla MF, de Lange J, Pot AM, Eefsting JA. The effects of group living homes on older people with dementia: a comparison with traditional nursing home care. Int J Geriatr Psych, 2009; 24 (9): 970–978.CrossRef
12.
go back to reference Alfredson BB, Annerstedt L. Staff attitudes and job satisfaction in the care of demented elderly people: group living compared with long-term care institutions. J Adv Nurs, 1994; 20 (5): 964–974.PubMedCrossRef Alfredson BB, Annerstedt L. Staff attitudes and job satisfaction in the care of demented elderly people: group living compared with long-term care institutions. J Adv Nurs, 1994; 20 (5): 964–974.PubMedCrossRef
13.
go back to reference Reggentin H, J. D-R. Belastung wird durch motivation kompensiert. Pflege Zeitschrift, 2004; 57:489–492. Reggentin H, J. D-R. Belastung wird durch motivation kompensiert. Pflege Zeitschrift, 2004; 57:489–492.
14.
go back to reference Kane RA, Lum TY, Cutler LJ, Degenholtz HB, Yu TC. Resident outcomes in small-house nursing homes: a longitudinal evaluation of the initial green house program. J Am Ger Soc, 2007; 55 (6): 832–839.CrossRef Kane RA, Lum TY, Cutler LJ, Degenholtz HB, Yu TC. Resident outcomes in small-house nursing homes: a longitudinal evaluation of the initial green house program. J Am Ger Soc, 2007; 55 (6): 832–839.CrossRef
15.
go back to reference Reimer MA, Slaughter S, Donaldson C, Currie G, Eliasziw M. Special care facility compared with traditional environments for dementia care: a longitudinal study of quality of life. J Am Ger Soc, 2004; 52 (7): 1085–1092.CrossRef Reimer MA, Slaughter S, Donaldson C, Currie G, Eliasziw M. Special care facility compared with traditional environments for dementia care: a longitudinal study of quality of life. J Am Ger Soc, 2004; 52 (7): 1085–1092.CrossRef
16.
go back to reference Onishi J, Suzuki Y, Umegaki H, et al. Behavioral, psychological and physical symptoms in group homes for older adults with dementia. Int Psychogeriatr, 2006; 18 (1): 75–86.PubMedCrossRef Onishi J, Suzuki Y, Umegaki H, et al. Behavioral, psychological and physical symptoms in group homes for older adults with dementia. Int Psychogeriatr, 2006; 18 (1): 75–86.PubMedCrossRef
17.
go back to reference de Rooij AH, Luijkx KG, Spruytte N, Emmerink PM, Schols JM, Declercq AG. Family caregiver perspectives on social relations of elderly residents with dementia in small-scale versus traditional long-term care settings in The Netherlands and Belgium. J Clin Nurs, 2012; 21 (21–22): 3106–3116.PubMedCrossRef de Rooij AH, Luijkx KG, Spruytte N, Emmerink PM, Schols JM, Declercq AG. Family caregiver perspectives on social relations of elderly residents with dementia in small-scale versus traditional long-term care settings in The Netherlands and Belgium. J Clin Nurs, 2012; 21 (21–22): 3106–3116.PubMedCrossRef
18.
go back to reference te Boekhorst S, Pot AM, Depla M, Smit D, de Lange J, Eefsting J. Group living homes for older people with dementia: the effects on psychological distress of informal caregivers. Aging Ment Health, 2008; 12 (6): 761–768.CrossRef te Boekhorst S, Pot AM, Depla M, Smit D, de Lange J, Eefsting J. Group living homes for older people with dementia: the effects on psychological distress of informal caregivers. Aging Ment Health, 2008; 12 (6): 761–768.CrossRef
19.
go back to reference te Boekhorst S, Willemse B, Depla MF, Eefsting JA, Pot AM. Working in group living homes for older people with dementia: the effects on job satisfaction and burnout and the role of job characteristics. Int Psychogeriatr, 2008; 20 (5): 927–940.CrossRef te Boekhorst S, Willemse B, Depla MF, Eefsting JA, Pot AM. Working in group living homes for older people with dementia: the effects on job satisfaction and burnout and the role of job characteristics. Int Psychogeriatr, 2008; 20 (5): 927–940.CrossRef
20.
go back to reference APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: American Psychiatric Association, 1994. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: American Psychiatric Association, 1994.
21.
go back to reference Verbeek H, Zwakhalen SM, van Rossum E, Ambergen T, Kempen GI, Hamers JP. Small-scale, homelike facilities versus regular psychogeriatric nursing home wards: a cross-sectional study into residents’ characteristics. BMC Health Serv Res, 2010;1030. Verbeek H, Zwakhalen SM, van Rossum E, Ambergen T, Kempen GI, Hamers JP. Small-scale, homelike facilities versus regular psychogeriatric nursing home wards: a cross-sectional study into residents’ characteristics. BMC Health Serv Res, 2010;1030.
22.
go back to reference Morris JN, Fries BE, Mehr DR, et al. MDS Cognitive Performance Scale. J Gerontol, 1994; 49 (4): M174–182.PubMedCrossRef Morris JN, Fries BE, Mehr DR, et al. MDS Cognitive Performance Scale. J Gerontol, 1994; 49 (4): M174–182.PubMedCrossRef
23.
go back to reference Morris JN, Fries BE, Morris SA. Scaling ADLs within the MDS. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 1999; 54 (11): M546–553.PubMedCrossRef Morris JN, Fries BE, Morris SA. Scaling ADLs within the MDS. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 1999; 54 (11): M546–553.PubMedCrossRef
24.
go back to reference Mor V, Branco K, Fleishman J, et al. The structure of social engagement among nursing home residents. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 1995; 50 (1): P1–P8.PubMedCrossRef Mor V, Branco K, Fleishman J, et al. The structure of social engagement among nursing home residents. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 1995; 50 (1): P1–P8.PubMedCrossRef
25.
go back to reference Ettema TP, Droes RM, de Lange J, Mellenbergh GJ, Ribbe MW. QUALIDEM: development and evaluation of a dementia specific quality of life instrument. Scalability, reliability and internal structure. Int J Geriatr Psych, 2007; 22 (6): 549–556.CrossRef Ettema TP, Droes RM, de Lange J, Mellenbergh GJ, Ribbe MW. QUALIDEM: development and evaluation of a dementia specific quality of life instrument. Scalability, reliability and internal structure. Int J Geriatr Psych, 2007; 22 (6): 549–556.CrossRef
26.
go back to reference Kat MG, de Jonghe JF, Aalten P, Kalisvaart CJ, Droes RM, Verhey FR. Neuropsychiatrische symptomen bij dementie: psychometrische aspecten van de Nederlandse Neuropsychiatric Inventory (NPI). Tijdschr Gerontol Geriatr, 2002; 33 (4): 150–155.PubMed Kat MG, de Jonghe JF, Aalten P, Kalisvaart CJ, Droes RM, Verhey FR. Neuropsychiatrische symptomen bij dementie: psychometrische aspecten van de Nederlandse Neuropsychiatric Inventory (NPI). Tijdschr Gerontol Geriatr, 2002; 33 (4): 150–155.PubMed
27.
go back to reference de Jonghe JF, Kat MG. Factor structure and validity of the Dutch version of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI-D). J Am Ger Soc, 1996; 44 (7): 888–889. de Jonghe JF, Kat MG. Factor structure and validity of the Dutch version of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI-D). J Am Ger Soc, 1996; 44 (7): 888–889.
28.
go back to reference Alexopoulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell Scale for Depression in Dementia. Biol Psychiatry, 1988; 23 (3): 271–284.PubMedCrossRef Alexopoulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell Scale for Depression in Dementia. Biol Psychiatry, 1988; 23 (3): 271–284.PubMedCrossRef
29.
go back to reference Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry, 1982; 139 (9): 1136–1139.PubMed Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry, 1982; 139 (9): 1136–1139.PubMed
30.
go back to reference Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr res, 1975; 12 (3): 189–198.PubMedCrossRef Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr res, 1975; 12 (3): 189–198.PubMedCrossRef
31.
go back to reference Pot AM, van Dyck R, Deeg DJ. Ervaren druk door informele zorg. Constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatr, 1995; 26:214–219.PubMed Pot AM, van Dyck R, Deeg DJ. Ervaren druk door informele zorg. Constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatr, 1995; 26:214–219.PubMed
32.
go back to reference de Jonge J. Job autonomy, well-being and health. Maastricht: Maastricht University, 1995. de Jonge J. Job autonomy, well-being and health. Maastricht: Maastricht University, 1995.
33.
go back to reference Te Boekhorst S, Depla MF, Pot AM, de Lange J, Eefsting JA. The ideals of group living homes for people with dementia: do they practice what they preach? Int Psychogeriatr, 2011; 23 (9): 1526–1527. Te Boekhorst S, Depla MF, Pot AM, de Lange J, Eefsting JA. The ideals of group living homes for people with dementia: do they practice what they preach? Int Psychogeriatr, 2011; 23 (9): 1526–1527.
34.
go back to reference Sterne JA, White IR, Carlin JB, et al. Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls. BMJ, 2009; 338:b2393.PubMedCrossRef Sterne JA, White IR, Carlin JB, et al. Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls. BMJ, 2009; 338:b2393.PubMedCrossRef
35.
go back to reference de Rooij AH, Luijkx KG, Declercq AG, Emmerink PM, Schols JM. Professional caregivers’ mental health problems and burnout in small-scale and traditional long term care settings for elderly people with dementia in The Netherlands and Belgium. J Am Med Dir Assoc, 2012; 13 (5): 486 e487–411. de Rooij AH, Luijkx KG, Declercq AG, Emmerink PM, Schols JM. Professional caregivers’ mental health problems and burnout in small-scale and traditional long term care settings for elderly people with dementia in The Netherlands and Belgium. J Am Med Dir Assoc, 2012; 13 (5): 486 e487–411.
36.
go back to reference Craig P, Dieppe P, Macintyre S, Michie S, Nazareth I, Petticrew M. Developing and evaluating complex interventions: the new Medical Research Council guidance. Int J Nurs Stud, 2013; 50 (5): 587–592.PubMedCrossRef Craig P, Dieppe P, Macintyre S, Michie S, Nazareth I, Petticrew M. Developing and evaluating complex interventions: the new Medical Research Council guidance. Int J Nurs Stud, 2013; 50 (5): 587–592.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: de invloed op bewoners, mantelzorgers en medewerkers
Auteurs
H. Verbeek
S. M. G. Zwakhalen
E. van Rossum
G. I. J. M. Kempen
J. P. H. Hamers
Publicatiedatum
01-12-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2013
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-013-0044-2

Andere artikelen Uitgave 6/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2013 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda