Kindergeneeskunde | mijn-bsl Skip to main content
Top

2015 | hbo | Boek

Kindergeneeskunde

Auteurs: D. Mul, A.J. Sprij

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Een kind in het ziekenhuis is een bijzondere patiënt. Dat uit zich in het spectrum aan ziektebeelden (bijvoorbeeld allerlei aangeboren afwijkingen) en in de verschillende ontwikkelingsfasen waarin kinderen zich bevinden. Beide bepalen de benadering van het kind in de spreekkamer en de diagnostische route. Voor elke leeftijd moet daar steeds weer naar gekeken worden: wat is de waarschijnlijkheid voor een kind van deze leeftijd op het hebben van een bepaald ziektebeeld, hoe interpreteer je een laboratoriumwaarde bij deze specifieke patiënt? Daarnaast is een kind onderdeel van een gezin, met soms bange en bezorgde ouders. Groei en ontwikkeling spelen een centrale rol in de kindergeneeskunde. In het basiswerk Kindergeneeskunde komt een selectie van ziektebeelden bij kinderen aan bod. Gekozen is voor ziektebeelden die je in de algemene praktijk tegenkomt, maar soms ook voor zeldzamere ziekten die boeiend zijn in uitingsvorm of pathofysiologische achtergrond. Na een algemene inleiding wordt onder meer aandacht besteed aan de deelgebieden neonatologie, ademhaling, hematologie, gastro-enterologie, urologie, endocrinologie, het bewegingsapparaat, infectie en afweer, kinderneurologie en dermatologie. Kindergeneeskunde is de opvolger van het gelijknamige boek uit de BGO-reeks

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Introductie in de kindergeneeskunde
Samenvatting
In dit eerste hoofdstuk worden de kanten van de kindergeneeskunde belicht die het vak bijzonder maken in vergelijking met geneeskunde van volwassenen. Dit heeft ook gevolgen voor de benadering van kinderen door de verpleegkundige en voor de manier waarop bij kinderen anamnese en lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd.
D. Mul, A.J. Sprij
2. Neonatologie en perinatologie
Samenvatting
De zorg voor het kind rond en na de geboorte staat in dit hoofdstuk centraal. Er komen verschillende ziektebeelden aan bod die een gevolg zijn van problemen in de overgang van het foetale leven naar het leven buiten de baarmoeder. Ook wordt aandacht besteed aan enkele vaak voorkomende problemen op de baby- of kraamafdeling: geelzien en hypoglykemie.
D. Mul, A.J. Sprij
3. Luchtwegen
Samenvatting
Dit hoofdstuk over luchtweg en bestrijkt luchtwegaandoeningen van de neonaat tot het grotere kind. Belangrijke onderwerpen zijn astma en allerlei infecties van de luchtwegen. Door het weergeven van normaalwaarden voor de frequentie van de ademhaling krijg je gevoel voor waar grenzen liggen van een afwijkende ademhalingsfrequentie.
D. Mul, A.J. Sprij
4. Circulatie
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden meerdere voorbeelden behandeld van aangeboren hartafwijkingen. Kennis van deze beelden wordt mogelijk door inzicht in de onderliggende anatomie. Ritmestoornissen zijn een tweede belangrijke groep aandoeningen die worden besproken.
D. Mul, A.J. Sprij
5. Hematologie
Samenvatting
In dit hoofdstuk bespreken we aandoeningen van de rode en witte bloedcel, het bloedplaatje en van de stolling. Veel voorkomend is bloedarmoede, met een breed scala aan onderliggende oorzaken. Zowel goedaardige als kwaadaardige bloedziekten komen in beeld.
D. Mul, A.J. Sprij
6. Maag-darm-lever
Samenvatting
Voeding, buikpijn en ontlasting zijn belangrijke onderwerpen in de kindergeneeskunde. Dit hoofdstuk bespreekt vaak voorkomende ziekten van het spijsverteringsstelsel en de lever. Ook over voeding van jonge en wat oudere kinderen is een onderdeel opgenomen.
D. Mul, A.J. Sprij
7. Nefrologie en urologie
Samenvatting
Nieren zijn essentiële uitscheidingsorganen. Problemen in de aanleg of ontsteking van de nier kunnen de functie in gevaar brengen. Een voorbeeld van een typische kinder-nieraandoening is de ziekte van Henoch-Schönlein. Juiste behandeling van nierziekten op de kinderleeftijd is goed voor nu en belangrijk voor later.
D. Mul, A.J. Sprij
8. Endocrinologie
Samenvatting
Groei is waarschijnlijk het meest kenmerkende van de geneeskunde bij kinderen. Op allerlei manieren kan de hormoonhuishouding bij kinderen verstoord zijn, soms door aangeboren, soms door verworven ziekten. Het gebruik van groeidiagrammen maakt het tijdig opsporen van groeiproblemen mogelijk.
D. Mul, A.J. Sprij
9. Stofwisselingsziekten
Samenvatting
De meeste stofwisselingszieken komen weinig voor. Met de hielprikscreening kan een aantal ervan worden opgespoord. In dit hoofdstuk worden enkele hoofdlijnen van diagnostiek besproken.
D. Mul, A.J. Sprij
10. Bewegingsapparaat
Samenvatting
Een goed functionerend bewegingsapparaat is nodig voor goede ontwikkeling van kinderen. In dit hoofdstuk gaat het over aangeboren afwijkingen, over breuken en over ontstekingen van het bewegingsapparaat.
D. Mul, A.J. Sprij
11. Koorts, infectie en afweer
Samenvatting
Koorts bij jonge kinderen is voor veel ouders reden tot zorg. In dit hoofdstuk bespreken we verschillende oorzaken van koorts. Daaraan voorafgaand een paragraaf over hoe de afweer werkt en een paragraaf over hoe wij de afweer een handje kunnen helpen door vaccinaties.
D. Mul, A.J. Sprij
12. Kinderneurologie
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden aandoeningen behandeld met raakvlakken tussen kindergeneeskunde en neurologie. Ook de normale ontwikkeling van kinderen komt aan de orde. Aangeboren afwijkingen en ontstekingen van het centrale zenuwstelsel passeren eveneens de revue. Tenslotte komt aan bod welke gevolgen trauma’s hebben voor het centrale zenuwstelsel.
D. Mul, A.J. Sprij
13. Dermatologie
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt in het kort atopisch eczeem behandeld, als een van de dermatologische aandoening die de kinderarts regelmatig ziet en daarnaast ook een aantal infectieuze aandoeningen met duidelijke huidbeelden.
Voor een uitgebreide bespreking van kinderdermatologische beelden wordt verwezen naar de uitstekende Nederlandstalige handboeken met illustraties.
D. Mul, A.J. Sprij
14. Kinderchirurgie
Samenvatting
Op de kinderafdeling worden veel kinderen behandeld die geopereerd zijn of een ingreep tegemoet gaan. Enkele veel voorkomende chirurgische aandoeningen worden gepresenteerd. Ook de zorg voor, tijdens en na een operatie wordt besproken.
D. Mul, A.J. Sprij
15. Casuïstiek
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de leerstof uit het boek verder toepasbaar gemaakt aan de hand van korte casuïstiek uit de dagelijkse verpleegkundige beroepspraktijk. Van ieder hoofdstuk uit dit leerboek is een verpleegkundige casus beschreven en bij elke casus worden vijf vragen gesteld.
D. Mul, A.J. Sprij
16. Antwoorden casussen
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de vragen van hoofdstuk 15 beantwoord. Bij de uitwerking van de vragen bij de casuïstiek worden de specifieke verpleegkundige observaties systematisch beschreven.
D. Mul, A.J. Sprij
Nawerk
Meer informatie
Titel
Kindergeneeskunde
Auteurs
D. Mul
A.J. Sprij
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0769-2
Print ISBN
978-90-368-0768-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0769-2