Skip to main content
main-content
Top

14-07-2021 | Kinderen | Nieuws

Sterk verband tussen motorische vaardigheden en leeftijd, geslacht, BMI, fysieke activiteit en sociaaleconomische status bij kinderen

Een Duits onderzoek heeft gekeken naar de motorische vaardigheden van 2106 kinderen (4-17 jaar) gericht op kracht, coördinatie en flexibiliteit. Hieruit kwam naar voren dat er een positieve associatie was tussen leeftijd en kracht/coördinatie. Terwijl jongens beter presteerden in krachttesten, presteerden meisjes beter in coördinatietesten en in flexibiliteit. Een hoge fysieke activiteit was geassocieerd met hogere prestaties bij alle motorische testen. Hoger BMI en lagere sociaaleconomische status was dan weer geassocieerd met lagere prestaties bij alle onderdelen behalve de flexibiliteittest. Lange tv-tijden werden geassocieerd met lagere prestaties bij verspringen.

Lichamelijke activiteit en motorische prestaties bevorderen mobiliteit, coördinatie, houding en balans en zijn belangrijke bouwstenen voor een gezonde ontwikkeling en het welzijn van het kind. De laatste jaren is de fysieke activiteit van kinderen flink gedaald. Veel onderzoek gericht op dit aspect is verouderd en onderzoek binnen de huidige generatie is daarom van belang. Binnen het onderzoek zijn de volgende oefeningen uitgevoerd: verspringen, opdrukken, zijwaarts springen, achterwaarts balanceren op een balk en voorwaarts buigen (met knie-extensie) om de grond te raken. Daarnaast werd ook een vragenlijst ingevuld.

Leeftijd en geslacht

Bij de krachttesten (verspringen en opdrukken) scoorden de oudere kinderen en de jongens hoger. Voor coördinatie (zijwaarts springen en achterwaarts balanceren) scoorden de oudere kinderen hoger en voor enkel het achterwaarts balanceren scoorden meisjes hoger. Bij de flexibiliteitstest (voorwaarts buigen) werd geen verschil voor leeftijd gevonden, maar meisjes scoorden hier wel hoger.

BMI, fysieke activiteit, TV-tijd en sociaaleconomische status

Een positieve associatie werd gevonden tussen zowel de krachtstesten en coördinatietesten met lager BMI, hoge fysieke activiteit en hogere sociaaleconomische status. Een lage of normale TV-tijd werd geassocieerd met een beter resultaat in verspringen, maar niet in opdrukken of in coördinatie. Een hogere flexibiliteit werd gezien bij kinderen met een hoge fysieke activiteit vergeleken met een lagere of normale fysieke activiteit, voornamelijk bij meisjes. Er werd geen associatie gevonden tussen flexibiliteit en de andere factoren.

Dat een hoger BMI werd geassocieerd met lagere motorische vaardigheden stond los van andere factoren, inclusief fysieke activiteit. Een hoger BMI kan de testen moeilijker maken omdat meer lichaamsgewicht moet worden meegenomen, maar ook kan overgewicht zorgen voor orthopedische problemen. Verminderde motorische vaardigheden kan leiden tot verminderde deelname aan fysieke activiteiten, waardoor lichaamsgewicht toeneemt en de ontwikkeling van de motorische vaardigheden verder afneemt. Dit zorgt voor steeds groter wordende problemen. TV-tijd op zich lijkt geen grote factor te spelen bij de afname in motorische vaardigheden. Omdat deze studie transversaal is, kunnen geen verbanden worden gelegd tussen oorzaak-gevolg.  

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Möller S, Poulain T, Körner A et al. Motor skills in relation to body-mass index, physical activity, TV-watching, and socioeconomic status in German four-to-17-year-old children. PLoS One. 16, 5:e0251738 (2021)

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251738

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten