Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. Kinderen en adolescenten met psychische problemen

Auteurs : Drs. M. P. J. Beeres, Prof. dr. F. Boer, Drs. B. L. F. Walstock

Gepubliceerd in: De dokter en de patiënt met psychische problemen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Driekwart van de psychische stoornissen begint voor het 25e levensjaar waarvan een kwart voor het 12e. De huisarts is bij uitstek in de gelegenheid dit in een vroeg stadium te signaleren. Naarmate kinderen jonger zijn is het lastiger vast te stellen of er sprake is van een stoornis door de atypische klachtenpresentatie. Met name het onderscheid tussen levensfaseproblematiek en onderliggende psychische stoornissen is niet eenvoudig. Dit hoofdstuk biedt, aan de hand van casuïstiek, aanknopingspunten om op ‘pluis-niet-pluisniveau’ psychische en lichamelijke klachten bij kinderen te exploreren. Na deze exploratie blijkt ongeveer driekwart van de kinderen in de eigen praktijk geholpen te kunnen worden. Overleg met school en met de jeugdarts kan hierbij ondersteunend werken. Beschreven wordt welke aspecten bij verwijzing naar de generalistische of gespecialiseerde GGZ overwogen moeten worden. Consultatie door een kinder- en jeugdpsychiater in de eigen praktijk kan helpen goede keuzes te maken in de behandeling en bij verwijzing.
Literatuur
go back to reference Boer, F., & Verhulst, F. (2014). Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor de jeugdzorg, POH-GGZ, basis-GGZ, jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Utrecht: De Tijdstroom. Boer, F., & Verhulst, F. (2014). Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor de jeugdzorg, POH-GGZ, basis-GGZ, jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Cvitan, M., Klaassen, R., & Amelsvoort, T. van (2016). Transitie naar volwassenheid en klinische syndromen. In W. Staal, J. Vorstman & R. J. van der Gaag (Red.), Leerboek Ontwikkelingsstoornissen in de levensloop (pag. 453–466). Utrecht: De Tijdstroom. Cvitan, M., Klaassen, R., & Amelsvoort, T. van (2016). Transitie naar volwassenheid en klinische syndromen. In W. Staal, J. Vorstman & R. J. van der Gaag (Red.), Leerboek Ontwikkelingsstoornissen in de levensloop (pag. 453–466). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Dijk, M. van, Verhaak, P., & Zwaanswijk, M. (2013). Evaluatie van een geïntegreerd eerstelijns zorgaanbod voor kinderen met psychosociale problemen. Utrecht: Nivel. Dijk, M. van, Verhaak, P., & Zwaanswijk, M. (2013). Evaluatie van een geïntegreerd eerstelijns zorgaanbod voor kinderen met psychosociale problemen. Utrecht: Nivel.
go back to reference Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut. Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Staal, W., Vorstman, J., & Gaag, R. J. van der (Red.). (2016). Leerboek ontwikkelingsstoornissen in de levensloop. Utrecht: De Tijdstroom. Staal, W., Vorstman, J., & Gaag, R. J. van der (Red.). (2016). Leerboek ontwikkelingsstoornissen in de levensloop. Utrecht: De Tijdstroom.
Metagegevens
Titel
Kinderen en adolescenten met psychische problemen
Auteurs
Drs. M. P. J. Beeres
Prof. dr. F. Boer
Drs. B. L. F. Walstock
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2174-2_17