Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

02-08-2019

Kinderbescherming in oorlogstijd: voogdijvereniging Tot Steun

Auteur: Dr. Marjoke Rietveld-Van Wingerden

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Terugkijken helpt om in de toekomst nieuw beleid uit te stippelen. Dat geldt zeker voor de benadering van kwetsbare groepen in de samenleving zoals kinderen. De kinderbescherming had daarin sinds 1905 een taak. Een bijzondere omstandigheid vormde de Tweede Wereldoorlog. Hoe hebben kinderbescherming, tehuizen en voogdijinstellingen zich in de jaren 1940–1945 opgesteld?
Dit artikel gaat daarbij nader in op de voogdijvereniging Tot Steun en de pupillen die ze onder haar hoede had.
Daarnaast staan we stil bij de vraag welke invloed de oorlog had op het beleid van Tot Steun en in het bijzonder op de kinderen die zij onder haar hoede had.
Literatuur
go back to reference Alten, I. (1957). Oud-pupillen antwoorden. Een onderzoek naar de levensloop van 160 oud-pupillen van de voogdijvereniging Tot Steun. Amsterdam: Ploegsma. Alten, I. (1957). Oud-pupillen antwoorden. Een onderzoek naar de levensloop van 160 oud-pupillen van de voogdijvereniging Tot Steun. Amsterdam: Ploegsma.
go back to reference Dane, J. (red.) (2006). Honderd jaar kinderbescherming. Amsterdam: SWP. Dane, J. (red.) (2006). Honderd jaar kinderbescherming. Amsterdam: SWP.
go back to reference De afdelingen in een jaar van schrik, bezorgdheid en onrust (1941). Tot Steun voor het Verwaarloosde Kind 34, 9–17. De afdelingen in een jaar van schrik, bezorgdheid en onrust (1941). Tot Steun voor het Verwaarloosde Kind 34, 9–17.
go back to reference Delicat, J. W. (2001). Van ijzeren vuist naar zachte hand? Idee en praktijk in de rijksopvoedingsgestichten 1901–1961. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Delicat, J. W. (2001). Van ijzeren vuist naar zachte hand? Idee en praktijk in de rijksopvoedingsgestichten 1901–1961. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Dijk, L. van (1946). Terugblik. Rondom het werk van Tot Steun, 35(1), 8–10. Dijk, L. van (1946). Terugblik. Rondom het werk van Tot Steun, 35(1), 8–10.
go back to reference Jaarverslag Tot Steun over 1943–1944–1945 (1946). Rondom het werk van Tot Steun 35 (1), pag. 4–6. Jaarverslag Tot Steun over 1943–1944–1945 (1946). Rondom het werk van Tot Steun 35 (1), pag. 4–6.
go back to reference De Jong, L. (1972). Mei 1940–maart 1941. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 4‑1. Den Haag: Nijhoff. De Jong, L. (1972). Mei 1940–maart 1941. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 4‑1. Den Haag: Nijhoff.
go back to reference De Jong, L. (1974). Maart 1941–Juli 1942. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 5‑1. Den Haag: Nijhoff. De Jong, L. (1974). Maart 1941–Juli 1942. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 5‑1. Den Haag: Nijhoff.
go back to reference De Jong, L. (1976). Mei 1943–juni 1944. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 7‑1. Den Haag: Nijhoff. De Jong, L. (1976). Mei 1943–juni 1944. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 7‑1. Den Haag: Nijhoff.
go back to reference De Jong, L. (1980). Het laatste jaar. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 10a. Den Haag: Nijhoff. De Jong, L. (1980). Het laatste jaar. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 10a. Den Haag: Nijhoff.
go back to reference De Jong, L. (1982). Het laatste jaar. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 10b. Den Haag: Nijhoff. De Jong, L. (1982). Het laatste jaar. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939–1945, band 10b. Den Haag: Nijhoff.
go back to reference Koekebakker, J. (1946). Onze kinderbescherming in oorlog en vrede. Purmerend: Muusses. Koekebakker, J. (1946). Onze kinderbescherming in oorlog en vrede. Purmerend: Muusses.
go back to reference Notulen Dagelijks Bestuur Tot Steun (1938–1946). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum VU. Notulen Dagelijks Bestuur Tot Steun (1938–1946). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum VU.
go back to reference Notulen Gezinsverpleging Tot Steun (1940–1945). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum VU. Notulen Gezinsverpleging Tot Steun (1940–1945). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum VU.
go back to reference Rietveld-Van Wingerden, M. (2017). Kind in gevaar: reden tot uithuisplaatsing? De vereniging Tot Steun als zorgverlener in een veranderende wereld van de kinderbescherming en de jeugdzorg 1886–1998. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Rietveld-Van Wingerden, M. (2017). Kind in gevaar: reden tot uithuisplaatsing? De vereniging Tot Steun als zorgverlener in een veranderende wereld van de kinderbescherming en de jeugdzorg 1886–1998. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Roeland, D. (1980). Kinderbescherming in de maatschappij 1905–1980. Baarn: Ambo. Roeland, D. (1980). Kinderbescherming in de maatschappij 1905–1980. Baarn: Ambo.
Metagegevens
Titel
Kinderbescherming in oorlogstijd: voogdijvereniging Tot Steun
Auteur
Dr. Marjoke Rietveld-Van Wingerden
Publicatiedatum
02-08-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00214-x

Andere artikelen Uitgave 4/2019

Jeugdbeleid 4/2019 Naar de uitgave

EditorialNotes

Definitief afscheid