Skip to main content

Kind & Adolescent Praktijk

Het vakblad Kind en Adolescent Praktijk biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Kind en Adolescent Praktijk biedt ook een forum voor een kritische beschouwing van die dagelijkse praktijk en voor discussie over onderwerpen waarmee de professional te maken hebben.

Papier en online
Bij dit combi-abonnement heeft u naast het papieren vakblad, ook toegang tot de digitale editie. Hiervoor ontvangt u een wachtwoord en gebruikersnaam waarmee u kunt inloggen.

Voor wie
Kind en Adolescent Praktijk is een vakblad voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten, met hun ouders, verzorgers of hun school.

Neem nu een abonnement