Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2007

01-01-2007 | Spectrum

Kiezen voor gezond leven. Preventienota voor de periode 2007-2010

Auteur: Hans de Goeij

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) legt een basis voor een continu en gezamenlijk preventiebeleid. Continu door in een vierjarige preventiecyclus verschillende documenten en beleidsmomenten aan elkaar te koppelen: de Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV) en lokale informatie over de gezondheidssituatie gekoppeld aan de inspanningen van rijk en gemeenten voor de gezondheid. Daar vervolgens toezicht op te houden en dat weer te gebruiken voor de volgende ronde in de 4 jaren cyclus. Met deze voortgaande cyclus trekken we gezamenlijk lange lijnen voor het gezondheidsbeleid gericht op met name gedragsbeïnvloeding. Het kabinet kiest in de rijksnota preventie1 de speerpunten en biedt de infrastructuur voor het lokale gezondheidsbeleid. Het actieprogramma 2007 van de preventienota ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van het beleid, in aanvulling op lopend beleid op de speerpunten en de al bestaande infrastructuur van onderzoek en ondersteuning. Daarmee is de focus voor deze preventienota gekozen. Maar het kabinet spreekt tegelijkertijd uit dat het de komende tijd andere preventiestrategieën gaat verkennen: met andere zorgpartijen, met andere financiers, in andere besturingssystemen. En dat hoeft niet te wachten tot de volgende cyclus in 2011 begint.
Literatuur
1.
go back to reference Ministerie VWS. Preventienota Kiezen voor gezond leven. Den Haag: ministerie VWS, oktober 2006.www.minvws.nl/kamerstukken/pg/2006/preventienota-kiezen-voorgezond-leven.asp Ministerie VWS. Preventienota Kiezen voor gezond leven. Den Haag: ministerie VWS, oktober 2006.www.minvws.nl/kamerstukken/pg/2006/preventienota-kiezen-voorgezond-leven.asp
2.
go back to reference Lems S. De huisarts-patiënt relatie anno 2006, Amsterdam: TNS NIPO, 2006. Lems S. De huisarts-patiënt relatie anno 2006, Amsterdam: TNS NIPO, 2006.
Metagegevens
Titel
Kiezen voor gezond leven. Preventienota voor de periode 2007-2010
Auteur
Hans de Goeij
Publicatiedatum
01-01-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2007
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078582

Andere artikelen Uitgave 1/2007

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2007 Naar de uitgave