Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009

01-07-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Kiezen voor een zorgverzekering: kwalitatief onderzoek naar het keuzeproces van zorgconsumenten

Auteurs: B. A. M. Hesselink, L. Henneman, D. R. M Timmermans

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt van zorgconsumenten verwacht dat zij een actievere rol aannemen en een bewuste keuze maken voor zorgproducten. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar hoe zorgconsumenten kiezen voor, bijvoorbeeld, een zorgverzekering en welke informatie zij daarbij nodig hebben. In dit kwalitatieve onderzoek is gevraagd aan zorgconsumenten hoe zij de keuze voor een zorgverzekering hebben gemaakt. Uit de acht focusgroepinterviews bleek dat veel zorgconsumenten weliswaar positief stonden tegenover hun toegenomen keuzevrijheid in het nieuwe zorgstelsel, maar vaak vonden zij het maken van een keuze moeilijk. Dit kwam onder meer door de vaak ontoegankelijke en moeilijk begrijpbare informatie en omdat zorgverzekeringen waar uit gekozen moest worden te veel op elkaar lijken. Lang niet iedereen voelde zich in staat een keuze te maken en sommigen haakten af of riepen de hulp in van anderen. Om de keuze te vereenvoudigen, selecteerden zorgconsumenten vaak een beperkt aantal zorgverzekeringen die vervolgens grondiger vergeleken werden. Er konden vier typen kiezers onderscheiden worden: de ongemotiveerde kiezer, de onmachtige kiezer, de raadvragende kiezer, en de zelfstandige kiezer. Er waren geen opmerkelijke verschillen tussen hoger en lager opgeleiden wat betreft het keuzeproces. Chronisch zieken leken vaker hun persoonlijke zorgverlener te betrekken in het keuzeproces en hun eigen zorgbehoefte was belangrijker voor de uiteindelijke keuze dan voor gezonde deelnemers. Om het kiezen van een zorgverzekering gemakkelijker te maken is het van belang de informatie overzichtelijker aan te bieden en bij beslissingsondersteuning meer aan te sluiten bij de manier waarop zorgconsumenten kiezen.
Literatuur
1.
go back to reference Mackenbach JP, van der Maas PJ. Volksgezondheid en gezondheidszorg. 4e druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009. Mackenbach JP, van der Maas PJ. Volksgezondheid en gezondheidszorg. 4e druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009.
2.
go back to reference Newell A, Simon HA. Human problem solving. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1972. Newell A, Simon HA. Human problem solving. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1972.
3.
go back to reference Payne JW, Bettman JR, Johnson EJ. The adaptive decision maker. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Payne JW, Bettman JR, Johnson EJ. The adaptive decision maker. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
4.
go back to reference Schwartz B. De paradox van keuzes. Utrecht: Het Spectrum, 2004. Schwartz B. De paradox van keuzes. Utrecht: Het Spectrum, 2004.
5.
go back to reference Jong J de, Groenewegen P. Percentage overstappers van zorgverzekeraar valt terug. Collectivisering zet door. Utrecht: NIVEL, 2007. Jong J de, Groenewegen P. Percentage overstappers van zorgverzekeraar valt terug. Collectivisering zet door. Utrecht: NIVEL, 2007.
6.
go back to reference Jong J de. Wisselen van zorgverzekeraar. NIVEL, Utrecht 2009. Jong J de. Wisselen van zorgverzekeraar. NIVEL, Utrecht 2009.
7.
go back to reference Berg B van den, Dommelen P van, Stam P, Laske-Aldershof T, Schut E. Preferenties voor zorg en zorgverzekeraars. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:39-46. Berg B van den, Dommelen P van, Stam P, Laske-Aldershof T, Schut E. Preferenties voor zorg en zorgverzekeraars. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:39-46.
8.
go back to reference Diepeveen CJ, Mosselman M. Het overstapgedrag van de Nederlandse bevolking binnen het nieuwe zorgstelsel en de achterliggende factoren die hierop van invloed zijn. Amsterdam: Faculteit Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit, 2006. Diepeveen CJ, Mosselman M. Het overstapgedrag van de Nederlandse bevolking binnen het nieuwe zorgstelsel en de achterliggende factoren die hierop van invloed zijn. Amsterdam: Faculteit Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit, 2006.
9.
go back to reference Jong J de, Delnoij D, Groenewegen P. Wisselen van zorgverzekeraar in het nieuwe stelsel. Een vergelijking van het zoek-en wisselgedrag van chronisch zieken en gehandicapten met dat van de algemene bevolking. Utrecht: NIVEL, 2006. Jong J de, Delnoij D, Groenewegen P. Wisselen van zorgverzekeraar in het nieuwe stelsel. Een vergelijking van het zoek-en wisselgedrag van chronisch zieken en gehandicapten met dat van de algemene bevolking. Utrecht: NIVEL, 2006.
10.
go back to reference Jong J de, Delnoij D, Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt. Utrecht: NIVEL, 2006. Jong J de, Delnoij D, Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt. Utrecht: NIVEL, 2006.
11.
go back to reference Loos E, Mante-Meijer E. De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel. Case study naar de invloed van leeftijd, geslacht en opleiding op het gebruik van oude en nieuwe media als informatiebron. Utrecht: Springer uitgeverij, 2007. Loos E, Mante-Meijer E. De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel. Case study naar de invloed van leeftijd, geslacht en opleiding op het gebruik van oude en nieuwe media als informatiebron. Utrecht: Springer uitgeverij, 2007.
12.
go back to reference Schram AJHC, Sonnemans JH. Keuzegedrag van consumenten op de Zorgverzekeringsmarkt: een experimenteel onderzoek. Amsterdam: Faculteit der economische Wetenschappen en Econometrie. Universiteit van Amsterdam, 2006. Schram AJHC, Sonnemans JH. Keuzegedrag van consumenten op de Zorgverzekeringsmarkt: een experimenteel onderzoek. Amsterdam: Faculteit der economische Wetenschappen en Econometrie. Universiteit van Amsterdam, 2006.
13.
go back to reference Assema van P, Mesters I, Kok G. Het focusgroep-interview: een stappenplan. Tijdschr Soc Gezondheidsz 1992;70:431-7. Assema van P, Mesters I, Kok G. Het focusgroep-interview: een stappenplan. Tijdschr Soc Gezondheidsz 1992;70:431-7.
14.
go back to reference Krueger RA, Casey MA. Focus groups: a practical guide for applied research. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage 2000. Krueger RA, Casey MA. Focus groups: a practical guide for applied research. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage 2000.
15.
go back to reference Boeije HR. Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom, 2002. Boeije HR. Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom, 2002.
16.
go back to reference Maat M van der, Jong J de. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering. Utrecht: NIVEL, 2009. Maat M van der, Jong J de. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering. Utrecht: NIVEL, 2009.
17.
go back to reference Damman OC, Hendriks M, Spreeuwenberg P, Rademakers J. Gebruikswaarde van de CQ-index. Deelrapport 3: presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten. Utrecht: NIVEL, 2009. Damman OC, Hendriks M, Spreeuwenberg P, Rademakers J. Gebruikswaarde van de CQ-index. Deelrapport 3: presentatiewijze van CQ-index informatie aan consumenten. Utrecht: NIVEL, 2009.
18.
go back to reference Tange H, Moser A, Korstjens I, Weijden van der T. Gebruikersparticipatie bij het ontwerp van een CQI-keuzewebsite. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:494-500. Tange H, Moser A, Korstjens I, Weijden van der T. Gebruikersparticipatie bij het ontwerp van een CQI-keuzewebsite. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:494-500.
19.
go back to reference Hibbard JH, Slovic P, Jewett JJ. Informing consumer decisions in health care: implications from decisionmaking research. Milbank Q 1997;75:395–414 Hibbard JH, Slovic P, Jewett JJ. Informing consumer decisions in health care: implications from decisionmaking research. Milbank Q 1997;75:395–414
20.
go back to reference Consumentenbond. Het nieuwe zorgstelsel: de 2-meting. Amsterdam: Consumentenbond: 2006. Consumentenbond. Het nieuwe zorgstelsel: de 2-meting. Amsterdam: Consumentenbond: 2006.
21.
go back to reference Jong J de, Delnoij D, Groenewegen P. Mensen kiezen voor zekerheid in het nieuwe stelsel. Utrecht: NIVEL, 2006. Jong J de, Delnoij D, Groenewegen P. Mensen kiezen voor zekerheid in het nieuwe stelsel. Utrecht: NIVEL, 2006.
22.
go back to reference Wakker PP, Timmermans DRM, Machielse IA. The effects of statistical information on risk and ambiguity attitudes, and on rational insurance decisions. Manage Sci 2007;53:1770-84. Wakker PP, Timmermans DRM, Machielse IA. The effects of statistical information on risk and ambiguity attitudes, and on rational insurance decisions. Manage Sci 2007;53:1770-84.
Metagegevens
Titel
Kiezen voor een zorgverzekering: kwalitatief onderzoek naar het keuzeproces van zorgconsumenten
Auteurs
B. A. M. Hesselink
L. Henneman
D. R. M Timmermans
Publicatiedatum
01-07-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082284

Andere artikelen Uitgave 7/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009 Naar de uitgave