Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Keuzen in de zorg

Auteurs : prof. dr. H. A. M. J. ten Have, prof. dr. R. H. J. ter Meulen, prof. dr. M. C. de Vries, drs. B. C. ter Meulen

Gepubliceerd in: Leerboek ethiek in de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk behandelt de ethische problematiek die samenhangt met de schaarste aan middelen in de gezondheidszorg. Schaarste betekent in dit verband dat de vraag naar zorg geen gelijke tred houdt met de beschikbare middelen en dat er keuzen gemaakt moeten worden ten aanzien van de vraag welke zorg wel en welke niet kan worden verleend. Schaarste in de zorg kan er ook toe leiden dat er keuzen moeten worden gemaakt welke patiënten voorrang zouden moeten krijgen. Het hoofdstuk begint met een analyse van de achtergronden van de schaarste in de zorg en de mogelijke oplossingen die in dit verband worden voorgesteld. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat als noodzakelijke zorg moet worden beschouwd en hoe dit zou moeten worden vastgesteld. Er wordt aandacht besteed aan ethische theorieën die kunnen worden gehanteerd bij het vaststellen van noodzakelijke zorg en bij andere beslissingen met betrekking tot de verdeling van zorg. Het hoofdstuk gaat verder met een beschouwing over de betekenis van solidariteit als belangrijke waarde in de Nederlandse gezondheidszorg. Er wordt uitgelegd wat het verschil is tussen prioritering en rantsoenering van zorg, en welke criteria zouden kunnen worden gehanteerd bij de selectie van patiënten. Het hoofdstuk sluit af met een analyse van de marktwerking in de zorg en de impact hiervan op de solidariteit.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Metagegevens
Titel
Keuzen in de zorg
Auteurs
prof. dr. H. A. M. J. ten Have
prof. dr. R. H. J. ter Meulen
prof. dr. M. C. de Vries
drs. B. C. ter Meulen
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2443-9_6