Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Als specialist op het gebied van bewegend functioneren heeft de fysiotherapeut van oudsher drie kerncompetenties: diagnosticeren, preventief en therapeutisch handelen. Om deze kerncompetenties goed te kunnen inzetten in het dynamische krachtenveld van de moderne zorg dien je als fysiotherapeut echter ook over belangrijke psychosociale kennis en vaardigheden te beschikken. In Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling komt de ontwikkeling van die psychosociale kennis en vaardigheden uitgebreid aan de orde. In het eerste deel wordt stilgestaan bij de vraag ´wie ben ik als mens?´ Je beoordeelt je sterke en zwakke punten en de manier waarop je omgaat met je emoties. In het tweede deel staat de werkvloer centraal. Je vraagt je af wie je bent als professional en leert hoe je kunt groeien in je werk. In het derde deel (Hoe sta ik in mijn werk?) leer je het beste uit jezelf en uit je werk te halen. Dit boekje bevat bovendien waardevolle opdrachten waarmee je als toekomstig of beginnend fysiotherapeut inzicht krijgt in je eigen functioneren en ontwikkeling.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Samenvatting
Werken in de zorg is niet alleen boeiend, maar ook heel dynamisch. Zo is werken in de gezondheidszorg anno 2011 heel anders dan tien jaar geleden en over tien jaar zal het weer anders zijn. Dat komt niet alleen doordat we steeds meer wetenschappelijke kennis vergaren over hoe je patiënten het beste kunt diagnosticeren en behandelen.
Pieternel Dijkstra, Remco Coppoolse

1 Wie ben ik als mens?

Samenvatting
Elk mens is uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, eigenaardigheden en sterke en zwakke punten. Hoe je in elkaar zit, heeft consequenties voor wat er het beste bij je past. Om je leven en werk zo optimaal mogelijk in te richten, is het daarom belangrijk om jezelf, als mens, te leren kennen. Daarover gaat dit hoofdstuk.
Pieternel Dijkstra, Remco Coppoolse

2 Wie ben ik als professional?

Samenvatting
Wie je bent als professional staat natuurlijk niet los van wie je bent als mens. Dit hoofdstuk kun je dan ook niet los zien van het voorafgaande hoofdstuk. Toch word je vaak gedwongen om je in je werkende leven (iets) anders te gedragen dan in je privéleven.
Pieternel Dijkstra, Remco Coppoolse

3 Hoe sta ik in mijn werk?

Samenvatting
Werken kan een bron van plezier zijn. Maar het kan ook lastige emoties, stress en andere problemen met zich meebrengen. Hoe je in je werk staat - je werkhouding - bepaalt hoe je met deze zaken omgaat. Om in je werk zo lekker mogelijk in je vel te zitten, is het belangrijk om je werkhouding te leren kennen en zo nodig bij te slijpen en bij te leren. Daarover gaat dit hoofdstuk.
Pieternel Dijkstra, Remco Coppoolse

Nawerk

Meer informatie