Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2014 | Wetenschap | Uitgave 1/2014

GZ - Psychologie 1/2014

Kenmerken van psychotherapie integratie bij depressieve ouderen

Tijdschrift:
GZ - Psychologie > Uitgave 1/2014
Auteurs:
Drs. N.H.M. Cloosterman, Drs. A.J. Laan, Prof. dr. S.P.J. van Alphen
Belangrijke opmerkingen
Dit artikel is eerder gepubliceerd als: Nancy H. M. Cloosterman MA, Anja J. Laan MA & Bas P. J. Van Alphen PhD (2013). Characteristics of Psychotherapeutic Integration for Depression in Older Adults: A Delphi Study, Clinical Gerontologist, 36:5, 395-410, DOI: 10.1080/07317115.2013.816815
Auteurs
Drs. N.H.M. (Nancy) Cloosterman, klinisch psycholoog, Centrum voor Ouderen en Ziekenhuispsychiatrie, tevens Reinier van Arkel groep, ’s-Hertogenbosch. Correspondentieadres: N.Cloosterman@rvagroep.nl
Drs. A.J. (Anja) Laan, programmacoördinator/Gz-psycholoog, Divisie Zorg & Resocialisatie, Reinier van Arkel groep, ‘s-Hertogenbosch
Prof. dr. S.P.J. (Bas) van Alphen, bijzonder hoogleraar Klinische ouderenpsychologie, Vrije Universiteit Brussel, en programmaleider/Gz-psycholoog, GGZ Mondriaan Ouderen, Heerlen-Maastricht

Samenvatting

Achtergrond

Onderzoek naar verschillende psychotherapieën heeft uitgewezen dat zij een effectieve behandeling zijn voor depressie bij ouderen en volwassenen. Een grote groep oudere patiënten moet ondanks het volgen van deze effectief bewezen therapieën nog steeds gaan profiteren van behandeling. Psychotherapie Integratie (PI) wordt gedefinieerd als een psychotherapeutische benadering waarbij overbruggende principes uit verschillende psychotherapeutische scholen worden samengebracht en waarin diverse theorieën en technieken geïntegreerd worden. Hoewel CGT en IPT op basis van resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde en andere semi-experimentele interventie-onderzoeken op dit moment gelden als voorkeursbehandelingen, lijkt PI op basis van klinische ervaringen bij depressieve ouderen meer succesvol. Niettemin is er weinig tot geen empirische evidentie over de effectiviteit en specifieke componenten van PI.

Doel

Het doel van deze studie is te komen tot een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van PI in de behandeling van depressieve ouderen.

Methode

Onder 24 Nederlandse experts werd met 52 stellingen over leeftijdsgerelateerde factoren, unieke factoren en interventies van PI in de behandeling van depressieve ouderen een Delphi-studie uitgevoerd. De Delphi-methode is een gestructureerde techniek waarbij door middel van vragenronden getracht wordt te komen tot consensus binnen een panel van deskundigen door de mening van experts aan te scherpen en te verfijnen.

Resultaten

In deze Delphi-studie werd consensus bereikt op 34 van de 52 stellingen. De experts bevestigden dat PI bestaat uit leeftijdgebonden en unieke factoren, zoals negatieve levensgebeurtenissen, somatische ziekte, cognitieve stoornissen, persoonlijkheidskenmerken, rouw, slaapstoornissen, eerdere depressie en functionele veranderingen. Gehanteerde normen en waarden, schaamte en schuldgevoel over relationele problemen, het veranderende levensperspectief kwamen naar voren als belangrijke therapeutische variabelen. Systemische, cognitiefgedragstherapeutische en cliëntgerichte benaderingen zijn volgens de experts de meest toegepaste therapeutische technieken.

Conclusie

Op basis van expertoordeel blijkt PI een essentiële multidisciplinaire behandelvorm voor depressieve ouderen. Leeftijdsgerelateerde en unieke karakteristieken alsmede therapeutische technieken werden geëxpliciteerd. Suggesties voor vervolgonderzoek zijn kruisvalidatie van de 52 Delphi-stellingen in internationaal perspectief en vervolgens interventieonderzoek om de meerwaarde van PI verder te onderbouwen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

GZ-Psychologie

GZ-Psychologie is een onafhankelijk tijdschrift en richt zich geheel op de snelgroeiende beroepsgroep van gz-psychologen, waarvan er inmiddels meer dan 15.000 zijn. GZ-Psychologie wil de identiteit en ...

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2014

GZ - Psychologie 1/2014 Naar de uitgave