Skip to main content
Top

2020 | Boek

Keel-, neus- en oorchirurgie

Auteurs: Hanneke Mulder, Eefke Albers

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het leerboek Keel-, neus- en oorchirurgie biedt de operatieassistent in opleiding de grondbeginselen van het specialisme keel-, neus- en oorheelkunde. De meest voorkomende operatieve behandelingsmethoden worden helder onder de aandacht gebracht. Het boek kent een unieke en zeer praktische opbouw. Na het eerste deel, dat de algemene richtlijnen bij de keel-, neus- en oorchirurgie beschrijft, volgen vijf delen die in willekeurige volgorde bestudeerd kunnen worden. Deel twee bespreekt de operaties aan het oor; gevolgd door deel drie met de operaties aan de neus en de (niet-) endoscopische operaties aan de neusbijholten. In deel vier volgen de operaties in de mondkeelholte, aan de speekselklieren en de hals; deel vijf bespreekt de oncologische operaties; het laatste deel gaat in op de endosopieën binnen het vakgebied van de keel-, neus- en oorheelkunde. Een handige index maakt het leerboek compleet.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Algemene richtlijnen keel-, neus- en oorchirurgie

Voorwerk
1. Algemene richtlijnen
Samenvatting
De operatieassistent die het vakgebied van de keel-, neus- en oorchirurgie wil leren ondersteunen, zal zich moeten verdiepen in de algemene en specifieke aspecten van het specialisme en gaandeweg specifieke vaardigheden moeten ontwikkelen.
Hanneke Mulder, Eefke Albers

Operaties aan het oor

Voorwerk
2. Inleiding
Samenvatting
Operaties aan het oor worden onderverdeeld naar de wijze waarop het oor is opgebouwd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het uitwendig oor (zie H. 3), het middenoor en het binnenoor. Van de operaties aan het middenoor wordt zowel de chirurgische benadering van het trommelvlies beschreven, alsook de sanerende en gehoorverbeterende middenooroperaties in H. 4. De operatieve benadering van het binnenoor staat in H. 5. Hier komt het plaatsen van hoorsystemen aan de orde.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
3. Operaties aan het uitwendige oor
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de operaties beschreven aan het oor.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
4. Operaties aan het middenoor
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de operaties aan het middenoor beschreven.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
5. Operaties aan het binnenoor
Samenvatting
De beschrijvingen in dit hoofdstuk hebben betrekking op het implanteren van twee hoorsystemen: een elektrisch binnenoorimplantaat, het cochleair implantaat (CI) (zie fig. 5.3 en 5.4) en een vlak achter het oor in het schedelbot verankerd beengeleidend hoorsysteem, de Bone Conduction Device (BCD), ook wel bekend als Bot Geleidend Implantaat (BGI) (zie fig. 5.10). Zowel het CI als de BCD is bedoeld om een niet goed functionerend gehoor te ondersteunen. Beide maken daarbij slechts een deel uit van een zo optimaal mogelijk gehoorherstel. Zo zullen na de plaatsing van een cochleair implantaat gehoortrainingen en eventueel liplezen (spraakafzien) noodzakelijk zijn voor een optimale gehoorrehabilitatie van de CI-drager.
Hanneke Mulder, Eefke Albers

Operaties aan de neus en neusbijholten

Voorwerk
6. Inleiding
Samenvatting
Dit deel geeft een overzicht van de meest gangbare ingrepen aan de neus en de neusbijholten, zoals correcties aan de in- en uitwendige neus en het draineren van een aangedane neusbijholte.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
7. Neusoperaties
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden enkele neuscorrecties en het verkleinen van een neusschelp (een conchareductie) behandeld.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
8. Neusbijholtechirurgie
Samenvatting
De voornaamste reden voor een chirurgische behandeling van een neusbijholte is een niet-geslaagde medicamenteuze behandeling (decongestie van het neusslijmvlies en een antimicrobiële en antiallergische behandeling). Net als een medicamenteuze behandeling heeft ook een chirurgische behandeling tot doel het draineren en beluchten van de neusbijholten.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
9. Neusbloedingen en neusfracturen
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden neusbloedingen en neusfracturen besproken.
Hanneke Mulder, Eefke Albers

Operaties in de mond- en keelholte en aan de hals

Voorwerk
10. Inleiding
Samenvatting
In dit deel wordt een beschrijving gegeven van de meest gangbare operatieve ingrepen die binnen het specialisme van de KNO in het gebied van de mond- en keelholte worden verricht, zoals ingrepen aan de amandelen en het zachte gehemelte.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
11. Operaties in de keelholte
Samenvatting
Een operatie in de keelholte, zoals bij kinderen aan de neus- en/of keelamandelen (een adenotomie, al dan niet gecombineerd met een tonsillectomie volgens Sluder), is in ons land een veel uitgevoerde ingreep.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
12. Operaties aan speekselklieren en hals
Samenvatting
Van de drie grote paarsgewijs aangelegde speekselklieren zijn het de oor- en de onderkaakspeekselklier die in dit hoofdstuk aan bod komen. Klinisch gezien zijn dit namelijk de speekselklieren die met betrekking tot hun ziektebeelden en mogelijk operatief ingrijpen de meeste aandacht opeisen.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
13. Operatie aan de luchtpijp
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt een operatieve ingreep besproken aan de luchtpijp, de trachea.
Hanneke Mulder, Eefke Albers

Oncologische operaties bij de KNO

Voorwerk
14. Inleiding
Samenvatting
De oncologische operaties die in deel 5 beschreven worden, betreffen operatieve benaderingen van maligne tumoren van de larynx, van lymfekliermetastasen in de hals en van maligniteiten van de mond(-keel)holte, respectievelijk een laryngectomie, een halsklierdissectie en een commandoresectie. Met deze beschrijvingen als basis zijn daaraan gerelateerde partiële en gemodificeerde operaties goed af te leiden. Die ingrepen worden daarom wel genoemd, maar niet uitgebreid beschreven.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
15. Oncologische operaties bij de KNO
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden oncologische operaties bij de KNO besproken.
Hanneke Mulder, Eefke Albers

Endoscopieën bij de KNO

Voorwerk
16. Inleiding
Samenvatting
In dit deel worden zowel de diagnostische als de therapeutische endoscopische verrichtingen van het strottenhoofd (de larynx), de onderste luchtwegen (de trachea en bronchusboom) en de slokdarm (de oesophagus) behandeld.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
17. Endoscopieën bij de KNO
Samenvatting
In dit hoofdstuk komen endoscopieën bij de KNO aan de orde.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
18. Bijlagen
Samenvatting
In de bijlagen hierna is een selectie opgenomen van instrumentarium dat specifiek in de keel-, neus- en oorchirurgie wordt gebruikt en worden enkele instrumentennetten besproken.
Hanneke Mulder, Eefke Albers
Nawerk
Meer informatie
Titel
Keel-, neus- en oorchirurgie
Auteurs
Hanneke Mulder
Eefke Albers
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2297-8
Print ISBN
978-90-368-2296-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2297-8