Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

25-11-2015 | Artikel | Uitgave 6/2015

Neuropraxis 6/2015

Kauwgom toestaan tijdens de les? Geen argumenten voor!

Tijdschrift:
Neuropraxis > Uitgave 6/2015
Auteurs:
Julie M.H. Schoevers, Joppe Wouts, Hein Woutman, Iris E.C. Sommer
Belangrijke opmerkingen
Dit onderzoek is door de eerste twee auteurs uitgevoerd als onderdeel van hun profielwerkstuk op hun eigen middelbare school.

Samenvatting

Er zijn publicaties die suggereren dat kauwgom kauwen een positief effect zou kunnen hebben op aandacht en concentratie. Door het toestaan van kauwgom tijdens proefwerken zouden leerlingen van middelbare scholen misschien hogere cijfers kunnen halen. Eerdere studies gebruikten echter kleine steekproeven en de resultaten waren niet eenduidig. Om het gebruik van kauwgom goed uit te zoeken, randomiseerden wij een grote groep middelbare scholieren naar kauwgom/geen kauwgom kauwen tijdens het maken van proefwerken. 378 havo/vwo-leerlingen werden gerandomiseerd in twee groepen van gelijke grootte. Vlak voor een toets kreeg de ene groep kauwgom, de andere groep niet. De toetsresultaten tussen deze groepen werden per klas met elkaar vergeleken. Ook werden effecten van kauwgom kauwen bestudeerd op het resultaat van proefwerken in alfa- en bètavakken en bij jongens en meisjes.
Er bleek geen significant verschil in score te zijn tussen de groepen met en zonder kauwgom, op proefwerken van verschillende vakken. Er werd eveneens geen effect van kauwgom kauwen gevonden op toetsresultaten, noch in bèta-, noch in alfavakken. Wanneer de leerlingen naar geslacht werden onderverdeeld, bleek er een significant negatief effect te zijn van kauwgom kauwen op de toets resultaten van de meisjes (n = 90), maar niet op die van de jongens (n = 64). De overall conclusie is dat er geen effect werd gevonden van kauwgom kauwen op de toetsprestaties. Er lijkt daarom geen reden om schoolbeleid ten aanzien van kauwgom tijdens het maken van een proefwerk aan te passen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Neuropraxis

Neuropraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden én toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. Er is aandacht voor onderzoek, diagnostiek en behandelingsmethoden.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2015

Neuropraxis 6/2015 Naar de uitgave

Woorden vooraf

Woorden vooraf