Skip to main content
main-content
Top

26-03-2015 | Nieuws

Kamerbrief over impactanalyse van alternatief voor DSM-IV

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Impact-analyse alternatief voor DSM-IV in de basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en FZ' en haar reactie daarop:

In verband met het verschijnen van een nieuwe editie van de DSM heeft Schippers de NZa gevraagd om een impactanalyse uit te voeren om inzichtelijk te maken wat de nieuwe DSM betekent voor de bekostiging en de productstructuur, zowel in de generalistische basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en de Forensische Zorg. Hierbij is verzocht niet alleen een eventuele invoering van DSM-5, maar ook een mogelijke overstap naar de International Classification of Diseases (ICD- 10) van de Wereld Gezondheidsraad in beschouwing te nemen.

 

Op 9 maart 2015 heeft Minister Schippers het rapport ‘Impact-analyse alternatief voor DSM-IV in de basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en FZ’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangen. In reactie hierop laat ze weten dat op dit moment het advies van het Zorginstituut nog niet is overgenomen om de DSM-5 te gebruiken voor de afbakening van de verzekerde aanspraken GGZ. De DSM-IV blijft daarmee leidend voor het verzekerd pakket. Besloten is dat ook in de bekostigingsstructuur GGZ voor 2016 geen wijzigingen worden doorgevoerd als gevolg van de komst van de DSM-5. De licentie voor het gebruik van de DSM-IV in de declaratie-, registratie- en informatiesystemen voor de GGZ is daartoe inmiddels met een jaar verlengd.

 

Later dit jaar zal Schippers zich opnieuw beraden over dit vraagstuk en de bevindingen van de NZa daarbij meenemen. Het gebruik van DSM-5 voor de afbakening van het verzekerde pakket en de rol van DSM-5 in de bekostigingsstructuur zal worden bekeken in het licht van de nieuwe agenda voor de GGZ waar Schippers zich op beraad. In haar reactie op het rapport van het Zorginstituut is aangegeven dat er aanvullende informatie aan het Zorginstituut is gevraagd naar aanleiding van het eerdere NZa advies inzake DSM-5. Deze informatie wordt later dit jaar Schippers verwacht ook dan meer te weten over de ontwikkelingen op het gebied van de productstructuur, in het bijzonder de zorgvraagzwaarte-indicator.

 

Schippers streeft er naar uiterlijk eind 2015 nader te informeren over het gebruik van DSM-5 voor de afbakening van de verzekerde aanspraken GGZ en in de bekostiging van de GGZ.

 

Brief NZa bij rapport over impactanalyse van alternatief voor DSM-IV  Brief | 05-03-2015 – Pdf

Impact-analyse alternatief voor DSM-IV in de basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en FZ Rapport | 05-03-2015 -Pdf

 

Bron: rijksoverheid.nl 

 

Meer nieuws in BSL Psychologie Totaal >>

 

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.