Skip to main content
main-content

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen OnlineFirst articles

03-02-2020 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Een rookvrije zone in Rotterdam: wat is er te winnen?

Het doel van dit onderzoek was het rookgedrag meten binnen de voorgenomen eerste rookvrije zone in Rotterdam. In de winter van 2018–2019 is gedurende 37 dagen het aantal rokers geteld op het voorgenomen rookvrije terrein rondom het Erasmus MC, de …

Auteurs:
Nazmi Dereci, Leonieke J. Breunis, dr. Marlou L. A. de Kroon, dr. Jasper V. Been

29-01-2020 | Forum Open Access

Een rookvrije omgeving in het belang van het kind

Kinderen die worden blootgesteld aan tabaksrook hebben vaker (levenslange) gezondheidsproblemen. Toch ademen nog veel kinderen in Nederland tabaksrook in. Rookvrije wetgeving is een krachtig middel om kinderen te beschermen tegen tabaksrook.

Auteurs:
Timor Faber, Leonieke J. Breunis, Jasper V. Been, Brigit Toebes

29-01-2020 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Ervaringen en visies van professionals over gebruik en misbruik van methylfenidaat door studenten in het hoger onderwijs

Een kwalitatief onderzoek naar het perspectief van huisartsen, psychiaters en studentenpsychologen

Een groeiend aantal studenten in het hoger onderwijs misbruikt methylfenidaat (MF) ter verbetering van academische prestaties. Meer inzicht in de manier waarop professionals het gebruik van MF waarnemen en MF voorschrijven draagt bij aan een …

Auteurs:
Claudia van der Heijde, Carmel van den Berk, Peter Vonk

23-01-2020 | Forum Open Access

Veertig jaar harm reduction in Nederland: geen schaamte, maar trots!

Ruim veertig jaar is harm reduction een belangrijke pijler van het Nederlandse drugsbeleid. In die tijd is er veel veranderd. Probleemgebruikers van heroïne en basecoke zijn grotendeels uit het straatbeeld verdwenen, ‘nieuwe’ middelen en …

Auteurs:
Anouk de Gee, Daan van der Gouwe

23-01-2020 | Forum Open Access

Ongewenste effecten van voorlichting over recreatief drugsgebruik

Een toetsingskader bij de ontwikkeling van harm reduction-interventies

In Nederland is drugspreventie een belangrijk onderdeel van het drugsbeleid. Harm reduction-interventies die zich richten op voorlichting over recreatief drugsgebruik vormen daarbinnen een belangrijke categorie. De nadruk ligt hierbij op het …

Auteurs:
Dr. Desirée B. Spronk, Lotte Voorham, Dr. Ferry X. Goossens

22-01-2020 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Meer bewegen: doorverwijzing naar beweegactiviteiten door eerstelijnszorgverleners

Het belang van preventie in de zorg wordt steeds meer erkend. Het bevorderen van een gezonde leefstijl, waaronder meer bewegen, vormt hiervan een belangrijk onderdeel. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in het doorverwijzen van …

Auteurs:
Tessa M. Schurink-van ’t Klooster, Anne Loyen, Karin I. Proper

17-12-2019 | Wetenschappelijk artikel Open Access

De haalbaarheid van een stepped care-interventie ter vermindering van de kwetsbaarheid van chronisch zieke werknemers

Van de Nederlandse beroepsbevolking hebben ruim 3 miljoen werknemers (dat is een op de drie) last van een of meer chronische aandoeningen. Ongeveer de helft van de werknemers met een chronische aandoening (49 %) geeft aan door de aandoening …

Auteurs:
Dr. Ruben M. W. A. Drost, Dr. Aggie T. G. Paulus, Prof.dr.mr. Silvia M. A. A. Evers, Prof.dr Angelique E. de Rijk

16-12-2019 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Verkenning van gezondheidssituatie en gezondheidsverschillen in de Euregio Maas-Rijn (EMR)

De Euregio Maas-Rijn (EMR) bestaat uit vijf grensregio’s in Nederland, België en Duitsland. Vanwege overeenkomsten als grensligging en een industrieel (mijn)verleden is hun gezondheidssituatie waarschijnlijk vergelijkbaar. Hoe ziet de …

Auteurs:
MSc. Nicole Curvers, Laura Willems, MSc. Kevin Konings, Dr. Mandy M. N. Stijnen, Prof.dr.ir. Maria W. J. Jansen