Skip to main content
main-content

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen OnlineFirst articles

24-04-2019 | Forum Open Access

Preventie op de camping

Hoe verder na Fort Oranje?

Vanwege toenemende misstanden en verloedering werd Fort Oranje in 2017 gesloten en ontmanteld [ 1 ]. Hiermee is het vraagstuk echter niet opgelost. De bevindingen op Fort Oranje waren aanleiding om ook andere recreatieparken in de regio in beeld te …

Auteurs:
Carin Rots, Joyce de Goede

23-04-2019 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES

Resultaten van negen concept-mappingsessies in vijf regio’s

Het concept Positieve Gezondheid met haar zes dimensies, zoals door Machteld Huber en anderen ontwikkeld, wordt in toenemende mate gebruikt in de wereld van gezondheid en zorg. Ook GGD’en willen dit concept graag inzetten binnen de context van hun …

Auteurs:
Dr. Francisca Flinterman, Pascal Bisscheroux, Ir. Paula Dijkema, Dr. Frank den Hertog, Ir. Marja de Jong, Dr. Anita Vermeer, Manon Vosjan

16-04-2019 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Hepatitis C: van testen tot behandelen

Opsporen van hepatitis C-positieve cliënten van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam

Het doel van het onderzoek, uitgevoerd door De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam, is het opsporen van hepatitis C (HCV) onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang (MO) in Amsterdam. Aan cliënten van veertien MO-locaties werd …

Auteurs:
Hilje Logtenberg-van der Grient, Rian Warmoeskerken, Elsa van Woerden, Eberhard Schatz

11-02-2019 | Wetenschappelijk artikel

De rol van dementie als doodsoorzaak: overschatting bij automatisch coderen

Wij onderzochten de validiteit van de codering van dementie als onderliggende doodsoorzaak bij automatisch coderen (IRIS). Met behulp van een vragenlijst werden 690 artsen gevraagd naar hun mening over de causale rol van dementie bij overlijden.

Auteurs:
Dr. Peter Harteloh, Wessel Boukema

05-02-2019 | Wetenschappelijk artikel

Overzicht en kosteneffectiviteit van online rokeninterventies in Nederland

Auteurs:
Ph.D. Kei Long Cheung, Ph.D. Ben F. M. Wijnen, Ph.D. Mickael Hiligsmann, Ph.D. Silvia M. A. A. Evers, Ph.D. Hein de Vries

28-01-2019 | Wetenschappelijk artikel

Kwetsbare wijken in Noord-Brabant op de kaart voor dialoog over maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare mensen vormen een belangrijke doelgroep van maatschappelijke ondersteuning. Ook de Provincie Noord-Brabant zet zich in voor kwetsbare groepen, zodat zij aansluiting hebben en houden in onze maatschappij. Het programma Sociale Veerkracht …

Auteurs:
Antje Eugster, Wendy Jeeninga, Arthur Rijkers, Ruben Smeets, Ike Kroesbergen, Mariëlle Cloïn

28-01-2019 | Praktijk

Hergebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek: op weg naar eenduidige spelregels

Via de registratie van zorggegevens in elektronische patiëntendossiers (EPD’s) beschikken we over waardevolle en betrouwbare gegevens over ziekte en gezondheid, en de effecten van preventie en behandeling. Het is van groot belang dat we de …

Auteurs:
Rudy Scholte, Mr. Elcke Kranendonk, Dr. Michel Paardekooper, Dr.mr. Corrette Ploem

25-01-2019 | Wetenschappelijk artikel

Samenwerken met Veilig Thuis: wat gaat goed en wat kan er beter?

Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten medische professionals (MP’s) handelen conform het stappenplan uit de KNMG-meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de registratie van Veilig Thuis (VT) blijkt dat MP’s weinig meldingen …

Auteurs:
Anne Custers, Laurien Oosterwijk, Paul Beker, Dr. Thea van Zeben-van der Aa