Skip to main content
Top

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Uitgave 6/2013

Inhoudsopgave (8 Artikelen)

Redactioneel

Samen terugkijken, maar ook samen verder

Margot Kobussen

Gaan we nog nabespreken?

C. van Klei-van Kleffens, C.E.M. Bierbooms, J. Toet, R.B.J. Smit

Waarom roken Turkse vrouwen in Nederland tijdens de zwangerschap?

J.E. Kist-van Holthe, S. Genç, H. Bleeker, R.A. HiraSing

Jeugdinterventies: van kwantiteit naar kwaliteit

D. van Dale, T. Dunnink, L. Cloostermans, M.C. Zwikker

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen: Verkenning van risicofactoren van omvangrijk ziekteverzuim in het basisonderwijs

Y.T.M. Vanneste, M.M.F. Dautzenberg, D.A.I. Groffen, I.A.M. van de Goor, F.J.M. Feron