Skip to main content
Top

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Uitgave 6/2012

Inhoudsopgave (11 Artikelen)

Redactioneel

Ingrid Staal

Slaap en overgewicht in Europees onderzoek

M.P. L’Hoir, E. Vlasblom, M.M. Boere-Boonekamp, P. van Dommelen, D. Schmelt, D. Dreiskämper, R. Naul

Abstracts Nederlands Congres Volksgezondheid 2012

M.L.A. de Hoog, K. Stronks, M. van Eijsden, R.J.B.J. Gemke, T.G.M. Vrijkotte

Triage in de jeugdgezondheidszorg (JGZ): een pilotonderzoek

C.P.B. van der Ploeg, M.H.C. Theunissen, A. Broerse, J. Bezem, M. Kamphuis, P.L. Kocken

Hoe evalueer ik hoe mijn interventie werkt? Analyse van mediatoren

M.M. van Stralen, M. Yildirim, S.J. te Velde, W. van Mechelen, J. Brug, M. Chin A Paw

Wat werkte er in de JUMP-in interventie en wat niet? Analyse van de werkingsmechanismen

M.M. van Stralen, J. de Meij, S.J. te Velde, M.F. van der Wal, W. van Mechelen, M. Chin A Paw

Nieuws vanuit de Inspectie

F.J.M. van Leerdam