Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 5/2013

Uitgave 5/2013

Inhoudsopgave ( 29 Artikelen )

01-10-2013 | Redactioneel | Uitgave 5/2013

Blijven benutten en versterken

Hein Raat

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Triage en taakherschikking bij de uitvoering van preventieve gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ)

J. Bezem, P.L. Kocken

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

De ‘schoolcoach’: de link tussen ouders en school en tussen onderwijs en zorg

M.M. Boere-Boonekam, L.V. van Harten, R.M. Vink, P. Kocken

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Het ontwikkelen van de JGZ-richtlijn Seksuele Ontwikkeling

J.A. Deurloo, I. van der Vlugt, S. Maris, M. Kamphuis, C. Lanting

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Invloed van foetale blootstelling aan tabaksrook op vroegkinderlijke ontwikkeling van Vlaamse kinderen

N. Devogelaer, C. Guérin, M. Roelants, K. Van Leeuwen, R. Wiersema, P. De Cock, K. Hoppenbrouwers

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Vroege opsporing van taalontwikkelingsstoornissen met gebruik van taalmijlpalen

F.B. Diepeveen, E. Dusseldorp, G.W. Bol, A.M. Oudesluys-Murphy, P.H. Verkerk

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Zijn ouders geïnteresseerd in de familieanamnese van hun kind? De opinie van ouders over de rol van de familieanamnese in de jeugdgezondheidszorg

J.M.A. Gerritsen, E.V. Syurina, K. Hens, F.J.M. Feron

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Duidelijke invloed van sociale determinanten op het voedingspatroon van jonge kinderen in Vlaanderen

C. Guérin, M. Roelants, N. Devogelaer, K. Van Leeuwen, J.R. Wiersema, K. Hoppenbrouwers

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Child Death Review: een grensoverstijgend project in Nederland en Duitsland

S. Gijzen, M.P. L’Hoir, M. Venneman, M.M. Boere-Boonekamp

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Inzicht in de culturele competentie van jeugdartsen en hun leerbehoeften op dit gebied

A.J.M. Hermans, M.C. Seeleman, K. Stronks, M.L. Essink-Bot

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Preventie, diagnostiek en behandeling van koemelkallergie, onderdeel van de JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid

J.E. Kist-van Holthe, B.J. Vlieg-Boerstra, A.M.W. Bulk-Bunschoten, C.L. Wensing-Souren, A.B. Sprikkelman, C.M.F. Kneepkens, T. Kuijpers, M.L.A. de Kroon, R.A. HiraSing

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Effecten van het lesprogramma ‘Levensvaardigheden’ op gezondheid en gedrag van leerlingen van het voortgezet onderwijs

P. Kocken, F. Pannebakker, M. Fekkes, R. Kuiper, C. Gravesteijn, R. Diekstra

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Belemmerende en bevorderende factoren bij het gebruik van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling

A.A.J. Konijnendijk, M.M. Boere-Boonekamp, M.E. Haasnoot, A. Need

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag

C.I. Lanting, N. Heerdink, J.P. van Wouwe

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Een evidence-based aanpak van koorts bij kinderen jonger dan 3 jaar in de preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang in Vlaanderen

M. Laureyns, N. De Ronne

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Stimuleren van de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

F.J.M. van Leerdam, J. Timmer, M. Kleijn-Varkevisser, M.M. Prins, R.J. Boumans, J.K. van Wijngaarden

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Wiegendoodpeilingen naar verzorgingsfactoren in Nederland en Noordrijn-Westfalen

M.P. L’Hoir, M. Vennemann, K.G.M. Oudshoorn, B.E. van Sleuwen, A.C. Engelberts, M.M. Boere-Boonekamp

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Het effect van VoorZorg op partnergeweld en kindermishandeling

J. Mejdoubi, S. van den Heijkant, F. van Leerdam, M.W. Heymans, A. Crijnen, R.A. HiraSing

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

JGZ-richtlijn Te vroeg en/of ‘small for gestational age’ (SGA) geboren kinderen

S.M. van der Pal, N. Heerdink, M. Kamphuis, M. Pols, P. Verloove-Vanhorick

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Resultaten van een implementatieonderzoek naar de methodiek ‘Eén gezin, één plan’

N.M. Pannebakker, M. Kamphuis, P.L. Kocken

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Mentale gezondheid bij begaafde kinderen en jongeren

C. Pieters, K. Verschueren, T. Kieboom, M. Roelants, K. Van Leeuwen, A. Desoete, K. Hoppenbrouwers

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Sociodemografische determinanten van mentale gezondheid bij Vlaamse jeugd

C. Pieters, K. Verschueren, M. Roelants, K. Van Leeuwen, R. Wiersema, K. Hoppenbrouwers

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Conditionele groeimonitoring bij zuigelingen en jonge kinderen

M. Roelants, R. Hauspie, K. Hoppenbrouwers

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Literatuurreview over tools voor het afnemen van de familieanamnese: de volgende stap naar het gebruik van genomics in de gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen

E.V. Syurina, K. Hens, F.J.M. Feron

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

De familieanamnese bij psychosociale problemen in de jeugdgezondheidszorg. Wordt deze gebruikt? Casus Zuid-Nederland

E.V. Syurina, K. Hens, W. Dondorp, F.J.M. Feron

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Kinderen met cerebrale parese op school: barrières en kansen

I. Van Trimpont, F. De Boeck, P. De Cock, K. Pétry, K. Hoppenbrouwers

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Evidentie voor een sociale bias in het rapporteren van gezondheidsproblemen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij jonge kinderen in Vlaanderen

S. Van den Branden, H. Dierckx, C. Guérin, M. Roelants, K. Van Leeuwen, A. Desoete, K. Hoppenbrouwers

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Populatiescreening voor amblyogene factoren bij jonge kinderen met een automatische infrarood refractometer

E. Van Kerschaver, V. Vekeman

01-10-2013 | Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen | Uitgave 5/2013

Preventie van overgewicht en het verbeteren van slaap vanaf de geboorte tot de leeftijd van 13 maanden; voorlopige resultaten van de BBOFT+-interventie

E. Vlasblom, M. Beltman, H. Raat, M.M. Boere-Boonekamp, M.P. L’Hoir

Recente publicaties