Skip to main content
Top

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Uitgave 5/2013

Inhoudsopgave (29 Artikelen)

Redactioneel

Blijven benutten en versterken

Hein Raat

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

De ‘schoolcoach’: de link tussen ouders en school en tussen onderwijs en zorg

M.M. Boere-Boonekam, L.V. van Harten, R.M. Vink, P. Kocken

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Het ontwikkelen van de JGZ-richtlijn Seksuele Ontwikkeling

J.A. Deurloo, I. van der Vlugt, S. Maris, M. Kamphuis, C. Lanting

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Invloed van foetale blootstelling aan tabaksrook op vroegkinderlijke ontwikkeling van Vlaamse kinderen

N. Devogelaer, C. Guérin, M. Roelants, K. Van Leeuwen, R. Wiersema, P. De Cock, K. Hoppenbrouwers

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Vroege opsporing van taalontwikkelingsstoornissen met gebruik van taalmijlpalen

F.B. Diepeveen, E. Dusseldorp, G.W. Bol, A.M. Oudesluys-Murphy, P.H. Verkerk

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Zijn ouders geïnteresseerd in de familieanamnese van hun kind? De opinie van ouders over de rol van de familieanamnese in de jeugdgezondheidszorg

J.M.A. Gerritsen, E.V. Syurina, K. Hens, F.J.M. Feron

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Duidelijke invloed van sociale determinanten op het voedingspatroon van jonge kinderen in Vlaanderen

C. Guérin, M. Roelants, N. Devogelaer, K. Van Leeuwen, J.R. Wiersema, K. Hoppenbrouwers

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Child Death Review: een grensoverstijgend project in Nederland en Duitsland

S. Gijzen, M.P. L’Hoir, M. Venneman, M.M. Boere-Boonekamp

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Inzicht in de culturele competentie van jeugdartsen en hun leerbehoeften op dit gebied

A.J.M. Hermans, M.C. Seeleman, K. Stronks, M.L. Essink-Bot

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Preventie, diagnostiek en behandeling van koemelkallergie, onderdeel van de JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid

J.E. Kist-van Holthe, B.J. Vlieg-Boerstra, A.M.W. Bulk-Bunschoten, C.L. Wensing-Souren, A.B. Sprikkelman, C.M.F. Kneepkens, T. Kuijpers, M.L.A. de Kroon, R.A. HiraSing

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Effecten van het lesprogramma ‘Levensvaardigheden’ op gezondheid en gedrag van leerlingen van het voortgezet onderwijs

P. Kocken, F. Pannebakker, M. Fekkes, R. Kuiper, C. Gravesteijn, R. Diekstra

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Belemmerende en bevorderende factoren bij het gebruik van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling

A.A.J. Konijnendijk, M.M. Boere-Boonekamp, M.E. Haasnoot, A. Need

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag

C.I. Lanting, N. Heerdink, J.P. van Wouwe

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Stimuleren van de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

F.J.M. van Leerdam, J. Timmer, M. Kleijn-Varkevisser, M.M. Prins, R.J. Boumans, J.K. van Wijngaarden

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Wiegendoodpeilingen naar verzorgingsfactoren in Nederland en Noordrijn-Westfalen

M.P. L’Hoir, M. Vennemann, K.G.M. Oudshoorn, B.E. van Sleuwen, A.C. Engelberts, M.M. Boere-Boonekamp

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Het effect van VoorZorg op partnergeweld en kindermishandeling

J. Mejdoubi, S. van den Heijkant, F. van Leerdam, M.W. Heymans, A. Crijnen, R.A. HiraSing

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

JGZ-richtlijn Te vroeg en/of ‘small for gestational age’ (SGA) geboren kinderen

S.M. van der Pal, N. Heerdink, M. Kamphuis, M. Pols, P. Verloove-Vanhorick

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Resultaten van een implementatieonderzoek naar de methodiek ‘Eén gezin, één plan’

N.M. Pannebakker, M. Kamphuis, P.L. Kocken

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Mentale gezondheid bij begaafde kinderen en jongeren

C. Pieters, K. Verschueren, T. Kieboom, M. Roelants, K. Van Leeuwen, A. Desoete, K. Hoppenbrouwers

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Sociodemografische determinanten van mentale gezondheid bij Vlaamse jeugd

C. Pieters, K. Verschueren, M. Roelants, K. Van Leeuwen, R. Wiersema, K. Hoppenbrouwers

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Conditionele groeimonitoring bij zuigelingen en jonge kinderen

M. Roelants, R. Hauspie, K. Hoppenbrouwers

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

De familieanamnese bij psychosociale problemen in de jeugdgezondheidszorg. Wordt deze gebruikt? Casus Zuid-Nederland

E.V. Syurina, K. Hens, W. Dondorp, F.J.M. Feron

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Kinderen met cerebrale parese op school: barrières en kansen

I. Van Trimpont, F. De Boeck, P. De Cock, K. Pétry, K. Hoppenbrouwers

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Evidentie voor een sociale bias in het rapporteren van gezondheidsproblemen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij jonge kinderen in Vlaanderen

S. Van den Branden, H. Dierckx, C. Guérin, M. Roelants, K. Van Leeuwen, A. Desoete, K. Hoppenbrouwers

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Populatiescreening voor amblyogene factoren bij jonge kinderen met een automatische infrarood refractometer

E. Van Kerschaver, V. Vekeman

Abstracts van het 17e EUSUHM-congres Londen

Preventie van overgewicht en het verbeteren van slaap vanaf de geboorte tot de leeftijd van 13 maanden; voorlopige resultaten van de BBOFT+-interventie

E. Vlasblom, M. Beltman, H. Raat, M.M. Boere-Boonekamp, M.P. L’Hoir