Skip to main content
Top

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Uitgave 4/2022

Inhoudsopgave (5 Artikelen)

Redactioneel

Een experiment

M. Roelants

Onderzoeksartikel

Kosten en effecten van visusscreening en fotoscreening in de jeugdgezondheidszorg bij kinderen van 3 tot 6 jaar

C. P. B. Van der Ploeg, M. Grevinga, I. Eekhout, E. Vlasblom, C. I. Lanting, H. M. van Minderhout, J. van Dijk-van der Poel, M. E. van den Akker-van Marle, P. H. Verkerk

Onderzoeksartikel

Filmpjes voor het afnemen van de Van Wiechenkenmerken door ouders: determinanten van gebruik

P. van Dommelen, D. Beek, R. van Zoonen, I. Wildeman, P. H. Verkerk, Y. Schönbeck

Analyse

Preventieve maatregelen tegen alcoholintoxicaties onder jongeren in Nederland en toekomstplannen voor België

L. Pigeaud, S. Ouwehand, L. de Veld, M. Callens, G. van Hal, J. De Dooy, N. van der Lely

Proefschrift

Jongvolwassenen met multiproblematiek

L. van Duin