Skip to main content
Top

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Uitgave 3/2015

Inhoudsopgave (6 Artikelen)

Effectiviteit van een extra contactmoment in het voortgezet onderwijs

R. Bannink, S. Broeren, E. Joosten-van Zwanenburg, E. van As, P.M. van de Looij Jansen, H. Raat

Suïcides onder kinderen en jongeren in de periode 1996-2012: informatie uit GGD-dossiers

L. Bijker, M.M. Boere-Boonekamp, W.L.J.M. Duijst, J. Hoogenboezem, O. Sijperda, A.J.F.M. Kerkhof