Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021

Uitgave 2-3/2021

Inhoudsopgave ( 15 Artikelen )

14-04-2021 | Redactioneel | Uitgave 2-3/2021

Gemiste lessen, gemiste kansen

Y. Vanneste, K. Hoppenbrouwers, M. Boere-Boonekamp

17-03-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

Ongeoorloofd afwezig zijn in Vlaanderen

Een actuele beschrijving op basis van registratiegegevens
Dr. G. Keppens, Dr. B. Spruyt

09-04-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

Tijd voor een nieuwe meldingsnorm

Zorgwekkend gemiste onderwijstijd in het primair onderwijs in Almere
J. E. Roseval-Splinter, S. M. Girwar MSc, Dr. Ing. K. S. van Dijken, Dr. S. Sadrzadeh, Dr. E. Ruland

23-02-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

COVID-19-gerelateerd schoolverzuim op de basisschool

Afwegingen van ouders en de rol van de jeugdgezondheidszorg
T. N. de Wit, Dr. D. Wolff, Dr. J. van den Boogaard, Prof.dr. S. A. Reijneveld

14-04-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

Middelbare scholieren met verhoogd ziekteverzuim en depressieve klachten op het spreekuur bij de jeugdarts

A. Donders-Verhagen, E. de Boer, Dr. Y. T. M. Vanneste

14-04-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

Is er een relatie tussen SDQ-scores in groep 7 en ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs?

I. J. M. L. Peters

29-03-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

De belangrijkste risicofactoren voor spijbelen en schooluitval

Resultaten van een meta-analyse
J. Gubbels, Dr. C. E. van der Put, Dr. M. Assink

09-04-2021 | State-of-the-art | Uitgave 2-3/2021

Ongewettigd schoolverzuim in Vlaanderen

Regelgevend kader en aanpak
S. Neyts

14-04-2021 | Analyse | Uitgave 2-3/2021

Schoolverzuim verminderen en tegengaan

Een theoretische onderbouwing
W. W. M. van Sleeuwen MSc.

17-03-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

Het belang van schoolbinding

Effecten van interventies ten aanzien van ongeoorloofd schoolverzuim onderzocht
Dr. Gil Keppens, Dr. Bram Spruyt

31-03-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van middelbare scholieren
R. J. H. Schmits, Dr. Y. T. M. Vanneste, Prof. dr. A. de Rijk

12-04-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

Het aanpakken van ziekteverzuim bij mbo-leerlingen

Een evaluatie van de M@ZL-methodiek
S. J. van den Toren, C. B. Franse, Y. T. M. Vanneste, R. Bannink, M. Lugtenberg, W. C. Mulder, M. L. A. de Kroon, A. van Grieken, H. Raat

14-04-2021 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2-3/2021

De M@ZL-app: een eHealthapplicatie ter ondersteuning van de aanpak bij ziekteverzuim

Drs. I. A. M. Hogerwerf-van Dam, Dr. L. N. Douma, Dr. M. H. H. Hoogsteder

07-04-2021 | Uit de praktijk | Uitgave 2-3/2021

PATS: jeugdverpleegkundige en jeugdarts werken samen bij schoolziekteverzuim

I. van Delft, A. E. Maduro, A. M. Küpers, M. H. Zunderman-Westeneng, R. Bannink, S. L. Goedhart

23-04-2021 | Erratum | Uitgave 2-3/2021

Erratum to: Gemiste lessen, gemiste kansen

Y. Vanneste, K. Hoppenbrouwers, M. Boere-Boonekamp

Recente publicaties