Skip to main content
Top

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Uitgave 2-3/2021

Inhoudsopgave (15 Artikelen)

Redactioneel

Gemiste lessen, gemiste kansen

Y. Vanneste, K. Hoppenbrouwers, M. Boere-Boonekamp

Onderzoeksartikel

Ongeoorloofd afwezig zijn in Vlaanderen

G. Keppens, B. Spruyt

Onderzoeksartikel

Tijd voor een nieuwe meldingsnorm

J. E. Roseval-Splinter, S. M. Girwar, K. S. van Dijken, S. Sadrzadeh, E. Ruland

Onderzoeksartikel

COVID-19-gerelateerd schoolverzuim op de basisschool

T. N. de Wit, D. Wolff, J. van den Boogaard, S. A. Reijneveld

Onderzoeksartikel

Middelbare scholieren met verhoogd ziekteverzuim en depressieve klachten op het spreekuur bij de jeugdarts

A. Donders-Verhagen, E. de Boer, Y. T. M. Vanneste

Onderzoeksartikel

De belangrijkste risicofactoren voor spijbelen en schooluitval

J. Gubbels, C. E. van der Put, M. Assink

State-of-the-art

Ongewettigd schoolverzuim in Vlaanderen

S. Neyts

Analyse

Schoolverzuim verminderen en tegengaan

W. W. M. van Sleeuwen

Onderzoeksartikel

Het belang van schoolbinding

Gil Keppens, Bram Spruyt

Onderzoeksartikel

Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL

R. J. H. Schmits, Y. T. M. Vanneste, A. de Rijk

Onderzoeksartikel

Het aanpakken van ziekteverzuim bij mbo-leerlingen

S. J. van den Toren, C. B. Franse, Y. T. M. Vanneste, R. Bannink, M. Lugtenberg, W. C. Mulder, M. L. A. de Kroon, A. van Grieken, H. Raat

Onderzoeksartikel

De M@ZL-app: een eHealthapplicatie ter ondersteuning van de aanpak bij ziekteverzuim

I. A. M. Hogerwerf-van Dam, L. N. Douma, M. H. H. Hoogsteder

Uit de praktijk

PATS: jeugdverpleegkundige en jeugdarts werken samen bij schoolziekteverzuim

I. van Delft, A. E. Maduro, A. M. Küpers, M. H. Zunderman-Westeneng, R. Bannink, S. L. Goedhart

Erratum

Erratum to: Gemiste lessen, gemiste kansen

Y. Vanneste, K. Hoppenbrouwers, M. Boere-Boonekamp