Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Uitgave 2-3/2021

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (15 Artikelen)

14-04-2021 | Redactioneel

Gemiste lessen, gemiste kansen
Y. Vanneste, K. Hoppenbrouwers, M. Boere-Boonekamp

17-03-2021 | Onderzoeksartikel

Ongeoorloofd afwezig zijn in Vlaanderen
Een actuele beschrijving op basis van registratiegegevens
Dr. G. Keppens, Dr. B. Spruyt

09-04-2021 | Onderzoeksartikel

Tijd voor een nieuwe meldingsnorm
Zorgwekkend gemiste onderwijstijd in het primair onderwijs in Almere
J. E. Roseval-Splinter, S. M. Girwar MSc, Dr. Ing. K. S. van Dijken, Dr. S. Sadrzadeh, Dr. E. Ruland

23-02-2021 | Onderzoeksartikel

COVID-19-gerelateerd schoolverzuim op de basisschool
Afwegingen van ouders en de rol van de jeugdgezondheidszorg
T. N. de Wit, Dr. D. Wolff, Dr. J. van den Boogaard, Prof.dr. S. A. Reijneveld

14-04-2021 | Onderzoeksartikel

Middelbare scholieren met verhoogd ziekteverzuim en depressieve klachten op het spreekuur bij de jeugdarts
A. Donders-Verhagen, E. de Boer, Dr. Y. T. M. Vanneste

14-04-2021 | Onderzoeksartikel

Is er een relatie tussen SDQ-scores in groep 7 en ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs?
I. J. M. L. Peters

29-03-2021 | Onderzoeksartikel

De belangrijkste risicofactoren voor spijbelen en schooluitval
Resultaten van een meta-analyse
J. Gubbels, Dr. C. E. van der Put, Dr. M. Assink

09-04-2021 | State-of-the-art

Ongewettigd schoolverzuim in Vlaanderen
Regelgevend kader en aanpak
S. Neyts

14-04-2021 | Analyse

Schoolverzuim verminderen en tegengaan
Een theoretische onderbouwing
W. W. M. van Sleeuwen MSc.

17-03-2021 | Onderzoeksartikel

Het belang van schoolbinding
Effecten van interventies ten aanzien van ongeoorloofd schoolverzuim onderzocht
Dr. Gil Keppens, Dr. Bram Spruyt

31-03-2021 | Onderzoeksartikel

Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL
Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van middelbare scholieren
R. J. H. Schmits, Dr. Y. T. M. Vanneste, Prof. dr. A. de Rijk

12-04-2021 | Onderzoeksartikel

Het aanpakken van ziekteverzuim bij mbo-leerlingen
Een evaluatie van de M@ZL-methodiek
S. J. van den Toren, C. B. Franse, Y. T. M. Vanneste, R. Bannink, M. Lugtenberg, W. C. Mulder, M. L. A. de Kroon, A. van Grieken, H. Raat

14-04-2021 | Onderzoeksartikel

De M@ZL-app: een eHealthapplicatie ter ondersteuning van de aanpak bij ziekteverzuim
Drs. I. A. M. Hogerwerf-van Dam, Dr. L. N. Douma, Dr. M. H. H. Hoogsteder

07-04-2021 | Uit de praktijk

PATS: jeugdverpleegkundige en jeugdarts werken samen bij schoolziekteverzuim
I. van Delft, A. E. Maduro, A. M. Küpers, M. H. Zunderman-Westeneng, R. Bannink, S. L. Goedhart

23-04-2021 | Erratum

Erratum to: Gemiste lessen, gemiste kansen
Y. Vanneste, K. Hoppenbrouwers, M. Boere-Boonekamp