Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 4/2014

01-12-2014 | Artikelen

Jeugdverslavingspreventie Nederland: de basis is gelegd

Auteurs: Drs. Masha Spits, Drs. Hans Dupont, Dr. Suzan Oudejans

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 4/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het Nederlandse verslavingspreventieaanbod voor de jeugd is divers en uitgebreid. Echter, van weinig producten is de effectiviteit of kwaliteit bekend. Doel van het onderzoek ‘Investeren in verslavingspreventie’ was dan ook een inventarisatie uit te voeren onder deze producten, voor het vaststellen van een basisaanbod verslavingspreventie voor de jeugd dat moet uitmonden in een meerjarenprogramma. De vragen die het onderzoek heeft beantwoord zijn: waaraan moet een evenwichtig verslavingspreventieaanbod voor de jeugd voldoen? Wat is er beschikbaar aan preventieproducten? In welke mate worden deze toegepast? Wat is de kwaliteit? Waar zijn hiaten en waar is overlap? Uit literatuurraadpleging, interviews en documentatieonderzoek blijkt dat er veel materiaal is en tevens dat er, gezien het ontbreken van uniforme beschrijvingen, weinig transparantie is over de producten. Daardoor is slechts een fractie op kwaliteit te beoordelen. Goed nieuws is dat een aantal onderbouwde producten geïmplementeerd is bij een aantal instellingen en dat deze ook wat betreft uitvoerbaarheid positief beoordeeld zijn. Het bestaande aanbod kent overlap en (met name voor de risicogroepen) hiaten. Het is zinvol te investeren in de ontwikkeling van een standaard voor uniformering van beschrijving en om vervolgonderzoek te doen naar overlap en hiaten ter verdere ontwikkeling van de producten. Met dit onderzoek is een noodzakelijke basis gelegd om op termijn in elke regio in Nederland de beschikking te hebben over een onderbouwd, effectief en gebalanceerd basisaanbod.
Voetnoten
2
Het stoplichtmodel is een risicotaxatie-instrument ten aanzien van middelengebruik, ontwikkeld door Tactus Verslavingszorg (Boonstra, Den Ouden & Kremer, 2011).
 
3
In Investeren in verslavingspreventie (Oudejans & Spits, 2013) wordt deze figuur de ‘omgekeerde piramide’ genoemd. Hier zullen we echter de meer passende term VPN-fuik hanteren.
 
4
Een interventie kan erkend worden als goed beschreven (door praktijkprofessionals), goed onderbouwd en effectief (beide door de erkenningscommissie). De erkenning effectief heeft drie niveaus: eerste, goede of sterke aanwijzingen voor effectiviteit.
 
5
De Preffi-methodiek is een richtlijn om projecten voor te bereiden, bij te sturen en te beoordelen. De methodiek biedt onderwerpen en criteria waarmee projecten beoordeeld kunnen worden.
 
6
De geraadpleegde experts hadden een aanvulling op de in de consensusbijeenkomst ingevulde matrix: het betrof het minimale aanbod van screening in de setting Vrije Tijd.
 
Literatuur
go back to reference Adviescommissie Kwetsbare Jeugd en Verslaving (2011). Van kwetsbaar naar weerbaar. Amersfoort: Resultaten Scoren. Adviescommissie Kwetsbare Jeugd en Verslaving (2011). Van kwetsbaar naar weerbaar. Amersfoort: Resultaten Scoren.
go back to reference Barendregt, C. & Wits, E. (2013). Vroegsignalering van middelenproblematiek bij jongeren. Voorbeelden van toepassing van de Richtlijn vroegsignalering middelenmisbruik of -afhankelijkheid in de praktijk. Rotterdam: IVO. Barendregt, C. & Wits, E. (2013). Vroegsignalering van middelenproblematiek bij jongeren. Voorbeelden van toepassing van de Richtlijn vroegsignalering middelenmisbruik of -afhankelijkheid in de praktijk. Rotterdam: IVO.
go back to reference Boonstra, J., Ouden, R. den & Kremer, M. (2011). Het stoplichtmodel: risicotaxatie- instrument binnen de (LVG) jeugdzorg. Poster voor ‘Nederlands congres volksgezondheid’. Boonstra, J., Ouden, R. den & Kremer, M. (2011). Het stoplichtmodel: risicotaxatie- instrument binnen de (LVG) jeugdzorg. Poster voor ‘Nederlands congres volksgezondheid’.
go back to reference Bovens, R. (2010). De preventiewerker centraal. Een bijdrage aan de ontwikkeling van de verslavingspreventie. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim. Bovens, R. (2010). De preventiewerker centraal. Een bijdrage aan de ontwikkeling van de verslavingspreventie. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim.
go back to reference Conrod, P.J., Stewart, S.H., Pihl, R.O., Cote, S., Fontaine, V. & Dongier, M. (2000). Efficacy of brief coping skills interventions that match different personalityprofiles of female substance abusers. Psychology of Addictive Behaviors, 14, 231–242.PubMedCrossRef Conrod, P.J., Stewart, S.H., Pihl, R.O., Cote, S., Fontaine, V. & Dongier, M. (2000). Efficacy of brief coping skills interventions that match different personalityprofiles of female substance abusers. Psychology of Addictive Behaviors, 14, 231–242.PubMedCrossRef
go back to reference Dupont, H.B., Kaplan, C.D., Braam, R.V., Verbraeck, H.T. & de Vries, N.K. de (in druk). The application of the rapid assessment methodology for cannabis prevention research in the Netherlands. International Journal of Drug Policy. Gecer, Y. (2012). Basispakket verslavingspreventie. Nederland. Amersfoort: Verslavingspreventie Nederland. Dupont, H.B., Kaplan, C.D., Braam, R.V., Verbraeck, H.T. & de Vries, N.K. de (in druk). The application of the rapid assessment methodology for cannabis prevention research in the Netherlands. International Journal of Drug Policy. Gecer, Y. (2012). Basispakket verslavingspreventie. Nederland. Amersfoort: Verslavingspreventie Nederland.
go back to reference Gecer, Y. (2012). Basispakket verslavingspreventie. Nederland. Amersfoort: Verslavingspreventie Nederland. Gecer, Y. (2012). Basispakket verslavingspreventie. Nederland. Amersfoort: Verslavingspreventie Nederland.
go back to reference Kok, H., Molleman, G., Saan, H. & Ploeg, M. (2005). Handboek Preffi 2.0: richtlijn voor effectieve gezondheidsbevordering en preventie. Woerden: NIGZ. Kok, H., Molleman, G., Saan, H. & Ploeg, M. (2005). Handboek Preffi 2.0: richtlijn voor effectieve gezondheidsbevordering en preventie. Woerden: NIGZ.
go back to reference Nederlandse Zorgautoriteit (2011). Advies Basis GGZ. Utrecht: NZa. Nederlandse Zorgautoriteit (2011). Advies Basis GGZ. Utrecht: NZa.
go back to reference Oudejans, S. & Spits, M. (2013). Investeren in verslavingspreventie. Beschrijving van Nederlandse programma’s voor juegd en jongeren. Amersfoort: Resultaten Scoren. Oudejans, S. & Spits, M. (2013). Investeren in verslavingspreventie. Beschrijving van Nederlandse programma’s voor juegd en jongeren. Amersfoort: Resultaten Scoren.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: RVZ. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: RVZ.
go back to reference Snoek, A., Wits, E., Stel, J. van der & Mheen, D. van de (2010). Kwetsbare groepen. Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visies en interventiematrix. Amersfoort: Resultaten Scoren. Snoek, A., Wits, E., Stel, J. van der & Mheen, D. van de (2010). Kwetsbare groepen. Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visies en interventiematrix. Amersfoort: Resultaten Scoren.
go back to reference Sussman, S. & Ames, S.L. (2008). Drug abuse: concepts, prevention and cessation. New York: Cambridge University Press. Sussman, S. & Ames, S.L. (2008). Drug abuse: concepts, prevention and cessation. New York: Cambridge University Press.
go back to reference Yperen, T. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Yperen, T. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Metagegevens
Titel
Jeugdverslavingspreventie Nederland: de basis is gelegd
Auteurs
Drs. Masha Spits
Drs. Hans Dupont
Dr. Suzan Oudejans
Publicatiedatum
01-12-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 4/2014
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-014-0034-2

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Verslaving 4/2014 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel