Skip to main content
main-content
Top

22-10-2015 | Nieuws

Jeugdtrauma risico voor ontwikkelen angst en depressie op latere leeftijd

Jeugdtrauma - met emotionele verwaarlozing als belangrijkse voorspeller - vergroot het risico op angst of depressie op latere leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek waarop Jacqueline Hovens op 29 oktober promoveert aan de Universiteit Leiden.

Het onderzoek laat zien dat alle vormen van jeugdtrauma een risicofactor vormen voor het ontwikkelen van angst en/of depressie op volwassen leeftijd. Hoe vaker verwaarlozing en misbruik samen voorkwamen, des te sterker was het verband met het ontstaan van angst en/of depressie. In tegenstelling tot jeugdtrauma, spelen negatieve levensgebeurtenissen (overlijden ouders, echtscheiding ouders en uithuisplaatsing) in de kindertijd geen rol bij het ontwikkelen van angst en depressie op late leeftijd.

Emotionele verwaarlozing - ook wel beschouwd als het kernelement van een negatieve gezinscontext - speelt de meest cruciale rol in de relatie tussen jeugdtrauma en depressie en angst op latere leeftijd.

Psychosociaal functioneren en kwetsbaarder persoonlijkheidsprofiel

Ook heeft jeugdtrauma een negatieve invloed op het psychosociaal functioneren (zoals werk, inkomen, sociaal netwerk, partner/vrienden) op volwassen leeftijd en verhoogt het het risico op blootstelling aan latere negatieve levensgebeurtenissen.

Daarnaast is jeugdtrauma geassocieerd met een kwetsbaarder persoonlijkheidsprofiel. Depressieve en angstige patiënten met jeugdtrauma scoren hoger op neuroticisme, openheid, tobben, hopeloosheid en hulpeloosheid en zijn minder extravert, meegaand en consciëntieus, in vergelijking met de niet-getraumatiseerde patiënten.

Belang van diagnostiek en behandeling

Expliciete aandacht voor jeugdtrauma moet onderdeel zijn van de diagnostische evaluatie van patiënten met angst en depressieve stoornissen en draagt bij aan de profilering van een prognostisch ongunstiger subgroep.

Voor de behandeling van deze subgroep wordt het verbeteren van de emotieregulatie en de hechtingsstijlen, het vergroten van het probleemoplossend vermogen en ‘empowerment’ binnen de veiligheid van een therapeutische relatie aanbevolen.

De toegenomen maatschappelijke bewustwording en kennis over de lange termijn gevolgen van jeugdtrauma zullen leiden tot vroegtijdige herkenning en gerichte interventies om de ernstige late gevolgen van (emotionele) verwaarlozing/misbruik te beperken.

Samenvatting proefschrift

J.G.F.M. Hovens - Emotional Scars: Impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders
Datum: donderdag 29 oktober 2015
Tijd: 15:00 uur
Faculteit: Geneeskunde/LUMC
Locatie: Academiegebouw Rapenburg 67-73 Leiden
Promotor(s): Prof.dr. A.M. van Hemert, Prof.dr. B.W.J.H. Penninx

Bron: Universiteit Leiden

Gerelateerd

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten