Skip to main content
main-content

Jeugd en Co

JeugdenCo is sinds 2007 hét vakblad voor professionals, bestuurders en beleidsmakers betrokken bij jeugdbescherming en jeugd- en opvoedhulp. De journalistiek onafhankelijke redactie wil bijdragen aan optimale zorg en hulp voor jeugd en aan professionalisering van de jeugdzorg.

JeugdenCo informeert over nieuwe en bijzondere werkwijzen, methodieken en onderzoeken; het biedt waar nodig een kritische kijk; en verspreidt kennis en kunde over de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen met problemen.

JeugdenCo verschijnt zes keer per jaar.

Voor wie
JeugdenCo is voor professionals die werken met kinderen en voor jeugdigen met problemen of die het risico lopen om in de problemen te komen: jeugdpreventie, jeugdzorg, jeugdbescherming.

Neem nu een abonnement

Beeldrechten