Skip to main content
main-content
Top

01-09-2015 | Nieuws

Jany Rademakers benoemd tot bijzonder hoogleraar in Maastricht

Jany Rademakers, hoofd van een van de onderzoeksafdelingen van het NIVEL, is met ingang van 27 augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsvaardigheden en patiëntenparticipatie’ aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.

Deze strategische leerstoel (0.2 fte) wordt ondergebracht bij de School of Public Health and Primary Care (CAPHRI), met als thuisbasis de vakgroep Huisartsgeneeskunde. Inbedding in CAPHRI geschiedt binnen het nieuwe programma ‘Promoting Health and Personalised Care’ waarvan prof. Hein de Vries (vakgroep Gezondheidsbevordering) en prof. Trudy van der Weijden (vakgroep Huisartsgeneeskunde) de programmaleiders zijn. CAPHRI en het NIVEL werken al jaren nauw samen, ook binnen de landelijke onderzoeksschool CaRe. CAPHRI kan zich via deze leerstoel verder profileren op een innovatief domein. Voor het NIVEL betekent de leerstoel een verdere verankering in de wetenschappelijke wereld.

Gezondheidszorgbeleid, zowel landelijk als internationaal, is de laatste jaren steeds meer gericht op actieve participatie van patiënten en burgers voor hun eigen gezondheid. Hiernaar is in Europa nog weinig onderzoek gedaan, terwijl er wel behoefte bestaat vanuit het veld en beleidsmakers.
Niet iedereen kan of wil actief participeren, daarvoor zijn vaardigheden nodig. Wie niet over deze vaardigheden beschikt, loopt een hoger risico op een slechtere gezondheid en maakt ook meer gebruik van zorg. Gezondheidsvaardigheden worden beschouwd als een belangrijke verklaring voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

De term ‘gezondheidsvaardigheden’ is een vertaling van het Engelstalige begrip ‘Health literacy’. Met gezondheidsvaardigheden worden de competenties van burgers en patiënten bedoeld om informatie op het gebied van gezondheid, ziekte en zorg te kunnen vinden, begrijpen en toepassen. Enerzijds gaat het om basale vaardigheden zoals lezen en rekenen. Anderzijds betreft het ook aspecten zoals motivatie, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden of het hebben van een netwerk.

CAPHRI en NIVEL bundelen hun kennis en kunde in deze leerstoel, en zullen gaan samenwerken in gedeelde onderzoeksprojecten. Dit zal naar verwachting leiden tot meer publicaties, maatschappelijke impact en wervend vermogen. Het onderzoek rondom gezondheidsvaardigheden en patiëntenparticipatie kent vier hoofdthema’s:

  1. Ontwikkelen en valideren van meetinstrumenten;
  2. Kijken op welke manier gezondheidsvaardigheden en de mate van participatie samenhangen met verschillende gezondheidsuitkomsten;
  3. Inzicht krijgen in wensen, mogelijkheden en behoeften van patiënten rondom actief participeren en ondersteuning daarbij;
  4. Ontwikkelen van evidence-based interventies op dit terrein en evalueren van hun effectiviteit.

Bron: NIVEL

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.