Skip to main content
main-content
Top

18-09-2015 | Nieuws

Jaarcongres HartVaatHAG | 25 september Utrecht

De diagnostiek van longembolieën en de toepasbaarheid van beslisregels in de huisartspraktijk is een van de centrale thema’s tijdens het Jaarcongres van de HartVaatHAG, dat dit jaar plaatsvindt op 25 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Daarbij wordt ook ingegaan op de diagnostische dilemma’s die bij longembolie om de hoek komen kijken, zoals de vraag laagdrempelig verwijzen of afwachten?


Nieuwste inzichten hartfalen

Maar ook de vraag of iedere patiënt met angina pectoris naar de cardioloog verwezen moet worden, komt aan de orde. En tijdens de parallelsessies worden de nieuwste inzichten omtrent hartfalen gedeeld. Aangezien huisartsen vaak verantwoordelijk zijn voor de eerste opvang, diagnostiek en follow up bij ouderen die niet meer naar het ziekenhuis kunnen of willen, geven collega’s in deze sessie een leidraad voor het handelen aan de hand van mw. De Wit, een dame met eindstadium hartfalen. Welke medicatie kun je toedienen? Hoe ver ga je in de zorg?

Pathogenese van dementie

Verder wordt tijdens het congres ook gezocht naar naar de raak- en grensvlakken van de standaarden DM en CVRM. Zijn de standaarden nog actueel? Gaan we voor oud en vertrouwd of voor nieuw maar nog niet bewezen? En ten slotte wordt ook ingegaan op de nieuwe inzichten in de pathogenese van dementie en het belang van cardiovasculaire risicofactoren bij de ontwikkeling van zowel vasculaire- als Alzheimer dementie.
Dit en meer op het Jaarcongres van de HartVaatHAG op 25 september in de Jaarbeurs in Utrecht.

Accreditatie is aangevraagd.
De kosten bedragen € 125,-. 

Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar Jaarcongres HartVaatHag

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten