Skip to main content
main-content
Top

05-01-2016 | Nieuws

Q & A

Is UV-licht-therapie zinvol bij decubitus?

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Wanneer zij bedlegerig worden neemt de kans op doorliggen toe. Preventie is belangrijk. De therapie is voornamelijk mobilisatie en wisselligging. Kan behandeling met ultraviolet licht ook een rol spelen? De auteurs van het Vademecum permanente nascholing huisartsen geven antwoord.

Decubitus treedt op doordat comprimerende- en schuifkrachten op de huid en het onderliggende weefsel inwerken. Decubitus treedt op drukplaatsen van het lichaam op, met name op het sacrum en de hielen. Vooral wanneer er sprake is van ziekte, immobiliteit en verslechterde voedingstoestand is de kans op decubitus vergroot. De complicatie heeft veelal verstrekkende gevolgen op lichamelijk en psychosociaal gebied.
In Nederland komt decubitus voor bij 15% van de patiënten in verpleeghuizen en bij 6-10% van de patiënten in ziekenhuizen. Dit percentage zal door de vergrijzing van de bevolking naar verwachting in de toekomst stijgen.

Stadia

Een onderverdeling is te maken in de verschillende stadia van decubitus:

  • Stadium 1: niet-wegdrukbare lokale roodheid en/of cyanose
  • Stadium 2: blaarvorming
  • Stadium 3: oppervlakkige wond met/zonder necrose
  • Stadium 4: diepe wond met/zonder necrose

Therapie

Zoals gezegd: preventie is zeker zo belangrijk is als genezing. Preventieve maatregelen bestaan uit het zoveel mogelijk mobiliseren van de patiënt, het toepassen van wisselliggingen, het bestrijden van voedingsdeficiënties en het zorgen voor een gladde, droge onderlaag. Ook kan een speciale matras worden gebruikt, waardoor de drukbelasting van het weefsel wordt gereduceerd. Wanneer decubitus is opgetreden, is het van belang om preventieve maatregelen toe te passen om te zorgen dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Daarnaast is een goede wondverzorging van belang en bescherming van de omliggende huid door middel van bijvoorbeeld zinkolie.
Decubitus is een aandoening waarbij vele factoren een rol spelen, zodat het beleid in multidisciplinair teamverband dient te worden bepaald.

Ultraviolet-licht-therapie

Er is beperkt onderzoek verricht naar het effect van ultraviolet (UV) licht-therapie bij decubitus. Het idee achter deze behandeling is dat UV-licht een verhoogde epitheliale celgroei, een verhoogde huiddoorbloeding en een verminderde bacteriële groei tot gevolg heeft, waardoor wondgenezing sneller zou optreden (3). Nussbaum et al beschrijven in hun onderzoek een snellere wondgenezing bij patiënten met decubitus wanneer zij worden behandeld met UV-therapie (3). Het betreft echter een zeer kleine groep patiënten.

Voor zover bekend is er nog nooit een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek verricht naar het effect van UV-B en UV-C bij decubitus. Naar de mening van verpleeghuisartsen en dermatologen is er geen effectiviteit van UV-therapie bij decubitus te verwachten. Bovendien moet worden bedacht dat UV-licht ook schade kan veroorzaken, zoals verbranding en huidmaligniteiten.

Bron: Is er een indicatie voor UV-behandeling bij decubitus? Gepubliceerd in: Vademecum permanente nascholing huisartsen

Tip

Het geriatrie formularium - Een praktische leidraad, P.A.F. Jansen e.a., ISBN 9789031392643

Onderzoek en behandeling van het bewegingsapparaat bij ouderen, uit de Boekserie Orthopedische casuïstiek, Koos Van Nugteren en Dos Winkel, ISBN 9789031391882

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.