Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Is inname van asbest via drinkwater schadelijk?

Auteur : W.F.E. Reinhold

Gepubliceerd in: Vademecum permanente nascholing huisartsen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De belangrijkste gevolgen die kunnen optreden als gevolg van blootstelling aan asbestvezels zijn: mesothelioom (long- en buikvlieskanker), bronchiale carcinomen (longkanker) en asbestose (stoflongen). Daarbij kan in ongeveer 85% van de gevallen van mesothelioom een verband met blootstelling aan asbest worden aangetoond, terwijl voor longkanker een dergelijk verband slechts zelden aantoonbaar is. Vanwege de sterk verbeterde arbeidsomstandigheden wordt asbestose, een aandoening die per definitie door blootstelling aan (grote hoeveelheden) asbestvezels ontstaat, nog maar zelden opgedaan. De kankerverwekkende eigenschappen van asbest hangen vooral af van de afmetingen en vorm van de vezels. De carcinogene potentie van de vezels neemt sterk af als de lengte beneden de 5 æm en de diameter boven de 0,25 æm komt te liggen, en als de lengte-diameterverhouding kleiner wordt dan 3. Vanwege de gekrulde vorm dringen chrysotielvezels bovendien minder ver door in de longen en de weefsels van borst- en buikholte.
Literatuur
go back to reference Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hygiëne. Basisdocument Asbest (en advies Gezondheidsraad). Publicatiereeks milieubeheer 1990; 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hygiëne. Basisdocument Asbest (en advies Gezondheidsraad). Publicatiereeks milieubeheer 1990; 6.
go back to reference Gezondheidsraad. Advies inzake het ontwerp-basisdocument Asbest, 1988 (opgenomen in Basisdocument Asbest, zie onder 1). Gezondheidsraad. Advies inzake het ontwerp-basisdocument Asbest, 1988 (opgenomen in Basisdocument Asbest, zie onder 1).
go back to reference McRae KD. Asbestos in drinking water and cancer. J Roy Coll Physicians London 1988; 1: 7-10. McRae KD. Asbestos in drinking water and cancer. J Roy Coll Physicians London 1988; 1: 7-10.
go back to reference Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Appendix to rapport 758473006; Integrated criteria document asbestos effects, 1987. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Appendix to rapport 758473006; Integrated criteria document asbestos effects, 1987.
go back to reference Staatsblad 1960, 354. Laatstelijk gewijzigd bij besluit gepubliceerd in Staatsblad 1994, 202. Staatsblad 1960, 354. Laatstelijk gewijzigd bij besluit gepubliceerd in Staatsblad 1994, 202.
go back to reference Webber JS, Syrotynski S, King MV. Asbestoscontaminated drinking water; its impact on household air. Environm Res 1988; 46: 153-67. Webber JS, Syrotynski S, King MV. Asbestoscontaminated drinking water; its impact on household air. Environm Res 1988; 46: 153-67.
Metagegevens
Titel
Is inname van asbest via drinkwater schadelijk?
Auteur
W.F.E. Reinhold
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8808-0_305