Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Is het Van Wiechen-schema een adequate opsporingsmethode voor ontwikkelingsstoornissen?

Auteur : M.S. Laurent de Angulo

Gepubliceerd in: Vademecum permanente nascholing huisartsen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vanaf de oprichting van de consultatiebureaus hoort het volgen van de ontwikkeling tot de taken van de ouder- en kindzorg. Sinds het begin van de jaren tachtig is hiervoor het Van Wiechen-onderzoek de meest gebruikte methode. Het Van Wiechen-schema is voor het volgen van de ontwikkeling wat groeicurven zijn voor het volgen van de groei. Evenmin als groeicurven op zichzelf staan, is dit het geval met het Van Wiechen-schema.
Literatuur
go back to reference Wilbrink-Griffioen D, Eyck AM van. Evaluatie van het gebruik van het herziene Van Wiechenschema. Bunnik: Nationale Kruisvereniging, 1989. Wilbrink-Griffioen D, Eyck AM van. Evaluatie van het gebruik van het herziene Van Wiechenschema. Bunnik: Nationale Kruisvereniging, 1989.
go back to reference Brouwers-de Jong EA, RJF Burgmeijer, Laurent de Angulo MS. Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau: handboek bij het vernieuwde Van Wiechenonderzoek. Assen: Van Gorcum, 1996. Brouwers-de Jong EA, RJF Burgmeijer, Laurent de Angulo MS. Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau: handboek bij het vernieuwde Van Wiechenonderzoek. Assen: Van Gorcum, 1996.
go back to reference Berckelaer-Onnes IA van. Functie van het Van Wiechenschema in de vroegtijdige onderkenning van autisme. Engagement, september 1988: 7-9. Berckelaer-Onnes IA van. Functie van het Van Wiechenschema in de vroegtijdige onderkenning van autisme. Engagement, september 1988: 7-9.
go back to reference Koenders M, Zijlstra C. The early detection of autism and the Van Wiechenschedule. (Scriptie) Utrecht: Faculteit Geneeskunde, Universiteit Utrecht, 1999. Koenders M, Zijlstra C. The early detection of autism and the Van Wiechenschedule. (Scriptie) Utrecht: Faculteit Geneeskunde, Universiteit Utrecht, 1999.
go back to reference Verloove-Vanhorick SP, Waser I, Peters ACB. Ontwikkelingsonderzoek en vroege diagnostiek. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg 1992; 24: 19-21. Verloove-Vanhorick SP, Waser I, Peters ACB. Ontwikkelingsonderzoek en vroege diagnostiek. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg 1992; 24: 19-21.
go back to reference Verkerk PH, JD Reerink, Herngreen WP. Evaluatie van het Van Wiechenschema. III: Verwijzingen vanuit het consultatiebureau op grond van een mogelijke ontwikkelingsstoornis. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg 1994; 26: 9-11. Verkerk PH, JD Reerink, Herngreen WP. Evaluatie van het Van Wiechenschema. III: Verwijzingen vanuit het consultatiebureau op grond van een mogelijke ontwikkelingsstoornis. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg 1994; 26: 9-11.
go back to reference Laurent de Angulo MS. Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau: het vernieuwde Van Wiechenonderzoek. Bijblijven 1997; 13/1: 60-73. Laurent de Angulo MS. Ontwikkelingsonderzoek op het consultatiebureau: het vernieuwde Van Wiechenonderzoek. Bijblijven 1997; 13/1: 60-73.
Metagegevens
Titel
Is het Van Wiechen-schema een adequate opsporingsmethode voor ontwikkelingsstoornissen?
Auteur
M.S. Laurent de Angulo
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8808-0_452