Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021

14-04-2021 | Onderzoeksartikel

Is er een relatie tussen SDQ-scores in groep 7 en ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs?

Auteur: I. J. M. L. Peters

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2-3/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Ziekteverzuim is de meest voorkomende vorm van schoolverzuim in het voortgezet onderwijs (vo). Bij ziekteverzuim spelen naast gezondheidsklachten vaak ook psychosociale problemen of psychiatrische ziekten een rol. In dit onderzoek gaan we na of er een relatie is tussen scores op de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in groep 7 en ziekteverzuim in het vo.
Methode: Dossieronderzoek bij 356 leerlingen met en 356 leerlingen zonder veelvuldig ziekteverzuim op het vo in het schooljaar 2015–2016.
Resultaten: De SDQ-totaalscore en de impactscore verschillen niet significant, maar wel de subschaal emotionele problemen (oddsratio 2,21; 95%-betrouwbaarheidsinterval 1,36–3,58; en adjusted oddsratio 1,92; 95%-betrouwbaarheidsinterval 1,07–3,43). Leerlingen met een verhoogde score op de subschaal emotionele problemen die leven in een eenoudergezin met een zieke moeder hebben een zeer hoge kans om later ziekteverzuim te ontwikkelen, maar het komt niet vaak voor.
Conclusie: Er is een relatie tussen een verhoogde score op de subschaal emotionele problemen van de SDQ in groep 7 en ziekteverzuim in het vo. Voor deze leerlingen kan mogelijk een interventie ontwikkeld worden.
Literatuur
1.
go back to reference Beckers I, Traag T. Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt. Sociaal-economische Trends. 2005;4:23–8. Beckers I, Traag T. Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt. Sociaal-economische Trends. 2005;4:23–8.
2.
go back to reference Traag T, Marie O, Velden R van der. Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit. Bevolkingstrends. 2010;2:55–60. Traag T, Marie O, Velden R van der. Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit. Bevolkingstrends. 2010;2:55–60.
3.
go back to reference Thrane C. Explaining educational-related inequalities in health: mediation and moderator models. Soc Scie Med. 2006;62:467–8. CrossRef Thrane C. Explaining educational-related inequalities in health: mediation and moderator models. Soc Scie Med. 2006;62:467–8. CrossRef
4.
go back to reference Theunissen M‑J. Stay in or drop out. The pathways to school dropout from a public health perspective [Proefschrift]. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht; 2016. Theunissen M‑J. Stay in or drop out. The pathways to school dropout from a public health perspective [Proefschrift]. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht; 2016.
5.
go back to reference Theunissen M‑J, Bosma H, Verdonk P, et al. Why wait? Early determinants of school dropout in preventive pediatric primary care. PLoS ONE. 2015;10(11):e142315. CrossRef Theunissen M‑J, Bosma H, Verdonk P, et al. Why wait? Early determinants of school dropout in preventive pediatric primary care. PLoS ONE. 2015;10(11):e142315. CrossRef
6.
go back to reference NIPO. Rapport Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: NIPO; 2002. NIPO. Rapport Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: NIPO; 2002.
7.
go back to reference Vanneste Y. Integrale aanpak van ziekteverzuim volgens M@ZL op het voortgezet onderwijs. Handboek voor JGZ-instellingen. Breda: GGD West-Brabant; 2014. Vanneste Y. Integrale aanpak van ziekteverzuim volgens M@ZL op het voortgezet onderwijs. Handboek voor JGZ-instellingen. Breda: GGD West-Brabant; 2014.
8.
go back to reference Vanneste Y, Mathijssen J, Goor I van de, et al. Addressing medical absenteeism in pre-vocational secondary students: effectiveness of a public health intervention, using a quasi-experimental design. Bmc Public Health. 2016;16(1):1107. CrossRef Vanneste Y, Mathijssen J, Goor I van de, et al. Addressing medical absenteeism in pre-vocational secondary students: effectiveness of a public health intervention, using a quasi-experimental design. Bmc Public Health. 2016;16(1):1107. CrossRef
9.
go back to reference Vanneste Y, Mathijssen J, Goor L van de, et al. Extensive medical absenteeism among secondary school students: an observational study on their health condition from a biopsychosocial perspective. Open J Prev Med. 2015;5:111–21. CrossRef Vanneste Y, Mathijssen J, Goor L van de, et al. Extensive medical absenteeism among secondary school students: an observational study on their health condition from a biopsychosocial perspective. Open J Prev Med. 2015;5:111–21. CrossRef
10.
go back to reference Haagmans M, Kamphuis M. Schoolverzuim als signaal van psychosociale problemen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7269. PubMed Haagmans M, Kamphuis M. Schoolverzuim als signaal van psychosociale problemen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7269. PubMed
11.
go back to reference Jones R, Hoare P, Elton R, et al. Frequent medical absences in secondary school students: survey and case-control study. Arch Dis Child. 2009;94:763–7. CrossRef Jones R, Hoare P, Elton R, et al. Frequent medical absences in secondary school students: survey and case-control study. Arch Dis Child. 2009;94:763–7. CrossRef
12.
go back to reference Theunissen M, Wolff M de, Grieken A van, et al. Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor de signalering van psychosociale problemen bij kinderen van 3–17 jaar. Leiden: TNO; 2016. Theunissen M, Wolff M de, Grieken A van, et al. Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor de signalering van psychosociale problemen bij kinderen van 3–17 jaar. Leiden: TNO; 2016.
13.
go back to reference Goodman R. The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. J Child Psychol Psychiatry. 1999;40:791–9. CrossRef Goodman R. The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. J Child Psychol Psychiatry. 1999;40:791–9. CrossRef
14.
go back to reference Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Landelijk professioneel kader. Uitvoering basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2015. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Landelijk professioneel kader. Uitvoering basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2015.
15.
go back to reference Baat M de, Foolen N. Oorzaken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2012. Baat M de, Foolen N. Oorzaken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2012.
16.
go back to reference Lester N, Lefebvre J, Keefe F. Pain in young adults: 1. Familial pain models: the relationship between family history of pain and current pain experience. Pain. 1985;21(1):379–84. Lester N, Lefebvre J, Keefe F. Pain in young adults: 1. Familial pain models: the relationship between family history of pain and current pain experience. Pain. 1985;21(1):379–84.
17.
go back to reference Rosenthal B. Non-school correlates of dropout: an integrative review of the literature. Child Youth Serv Rev. 1998;20(5):413–33. CrossRef Rosenthal B. Non-school correlates of dropout: an integrative review of the literature. Child Youth Serv Rev. 1998;20(5):413–33. CrossRef
18.
go back to reference Vogels A, Crone M, Hoekstra F, et al. Comparing three short questionnaires to detect psychosocial dysfunction among primary school children: a randomized method. Bmc Public Health. 2009;9:489. CrossRef Vogels A, Crone M, Hoekstra F, et al. Comparing three short questionnaires to detect psychosocial dysfunction among primary school children: a randomized method. Bmc Public Health. 2009;9:489. CrossRef
19.
go back to reference Kearney C. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28:451–71. CrossRef Kearney C. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28:451–71. CrossRef
20.
go back to reference Vanneste Y, Dautzenberg M, Groffen A, et al. Family-related problems associated with extensive medical absenteeism in primary school children. Reported sick from school. A study into addressing medical absenteeism among students. Maastricht: Datawyse—Universitaire Pers; 2015. Vanneste Y, Dautzenberg M, Groffen A, et al. Family-related problems associated with extensive medical absenteeism in primary school children. Reported sick from school. A study into addressing medical absenteeism among students. Maastricht: Datawyse—Universitaire Pers; 2015.
21.
go back to reference Veldman K, Bultman U, Stewart R, et al. Mental health problems and educational attainment in adolescence: 9‑year follow-up of the trials study. Plos One. 2014;9(7):e10175. CrossRef Veldman K, Bultman U, Stewart R, et al. Mental health problems and educational attainment in adolescence: 9‑year follow-up of the trials study. Plos One. 2014;9(7):e10175. CrossRef
22.
go back to reference Becker A, Rothenberger A, Sohn A. Bella Study group. Six years ahead: a longitudinal analysis regarding course and predictive value of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in Children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015;24:715–25. CrossRef Becker A, Rothenberger A, Sohn A. Bella Study group. Six years ahead: a longitudinal analysis regarding course and predictive value of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in Children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015;24:715–25. CrossRef
23.
go back to reference Fortin L, Marcotte D, Potvin P, et al. Typology of students at risk of dropping out of school: description by personal, family and school factors. Eur J Psych Educ. 2006;21(4):363–83. CrossRef Fortin L, Marcotte D, Potvin P, et al. Typology of students at risk of dropping out of school: description by personal, family and school factors. Eur J Psych Educ. 2006;21(4):363–83. CrossRef
24.
go back to reference Dunnink G. Standpunt bereik van de Jeugdgezondheidszorg. RIVM-rapport, band 295001015/2010. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2010. Dunnink G. Standpunt bereik van de Jeugdgezondheidszorg. RIVM-rapport, band 295001015/2010. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2010.
25.
go back to reference Stormark K, Heiervang E, Heimann M, et al. Predicting nonresponse bias from teacher ratings of mental health problems in primary school children. J Abnorm Child Psychol. 2008;36:411–9. CrossRef Stormark K, Heiervang E, Heimann M, et al. Predicting nonresponse bias from teacher ratings of mental health problems in primary school children. J Abnorm Child Psychol. 2008;36:411–9. CrossRef
26.
go back to reference Posserud M, Lundervold A, Lie S, et al. The prevalence of autism spectrum disorders: impact of diagnostic instrument and non-response bias. Soc Psychiat Epidemiol. 2010;45:319–27. CrossRef Posserud M, Lundervold A, Lie S, et al. The prevalence of autism spectrum disorders: impact of diagnostic instrument and non-response bias. Soc Psychiat Epidemiol. 2010;45:319–27. CrossRef
27.
go back to reference Boe T, Overland S, Lundervold A, et al. Socioeconomic status and children’s mental health: results from the Bergen Child Study. Soc Psychiatr Epidemiol. 2012;47:1557–66. CrossRef Boe T, Overland S, Lundervold A, et al. Socioeconomic status and children’s mental health: results from the Bergen Child Study. Soc Psychiatr Epidemiol. 2012;47:1557–66. CrossRef
Metagegevens
Titel
Is er een relatie tussen SDQ-scores in groep 7 en ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs?
Auteur
I. J. M. L. Peters
Publicatiedatum
14-04-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2-3/2021
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-021-00247-6

Andere artikelen Uitgave 2-3/2021

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021 Naar de uitgave