Skip to main content
Top

14-04-2014 | Nieuws

Is de zorgsector niet te zorgzaam?

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Niet alle mensen met chronische aandoeningen zullen goed mee kunnen doen aan de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Vooral bij Major Life Events, zoals een operatie, valincident, partnerverlies, verhuizing of een fikse griep, hebben fragiele ouderen en chronisch zieken een verhoogd risico op ziekte en sterfte.

 

Voor deze mensen komt het Nationaal Programma Preventie in feite te laat. Zij moeten in alle opzichten geactiveerd worden: tijdig, in hun thuis- en leefomgeving en bij voorkeur met betrokkenheid van hun naasten, aldus prof. dr. Nico van Meeteren. Op 10 april sprak hij zijn inaugurele rede uit aan de Universiteit Maastricht.

 

In zijn oratie schetst Van Meeteren een aantal voorbeelden van doeltreffende preventie bij fragiele ouderen. Specialistische fysiotherapie aan huis, gecombineerd met een activerende (zorg)omgeving biedt in deze voorbeelden een oplossing voor hun problematiek: “Vooral de zorgomgeving is nog al eens inactiverend. Zorgprocessen in het ziekenhuis bijvoorbeeld zijn veelal in en om het bed georganiseerd. Met de tv erboven is er weinig reden voor patienten om uit bed te komen. Vooral voor fragiele patienten is dat funest, zo laat wetenschappelijk onderzoek zien. Nieuwe afdelingsinfrastructuur, ambulante monitoring en cultuurveranderingen bij het team van zorgprofessionals draagt bij aan preventie van inactiviteit.”

 

Prof. dr. Nico van Meeteren is per 1 november 2013 voor vijf jaar benoemd op de leerstoel Fysiotherapie, Fysiek Functioneren met Chronische Ziekte, ingesteld door de Universiteit Maastricht, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en TNO. Hij combineert deze leerstoel met zijn functie als directeur bij TNO van het innovatiegebied `Levenslang Gezond’, die hij sinds 2011 vervult. In 1994 promoveerde hij op fundamenteel onderzoek naar schade en herstel van het bewegingsapparaat.

 

Van Meeteren gaat zich de komende jaren samen met collega-hoogleraren en een internationaal team richten op innovatieve concepten voor behoud en bevordering van het bewegend functioneren van mensen met chronische aandoeningen. Zij ontwikkelden de Major Life Concepten ‘Better in, Better out’, de ‘Thuisrevalidatie’ en ‘Functionele Thuistraining Ouderen’. Onderzoek naar de inspanningsfysiologie, immunologie en psychologie van fragiele ouderen moet daarbij de effectiviteit van deze therapeutische trainingsconcepten verder verbeteren. Van Meeteren pleit in zijn oratie ook voor export van deze zorgconcepten naar het buitenland.

 

Bron: Universiteit Maastricht
Beeld: Fotolia

 

Meer artikelen over fysiotherapie: Algemeen, Fysiotherapie voor verstandelijk gehandicapten, Geriatriefysiotherapie, Revalidatiefysiotherapie of Ziekenhuisfysiotherapie.

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.