Skip to main content
main-content
Top

28-10-2015 | Nieuws

Inzetten voor zorgwekkende zorgmijders

Slechts 3 procent van de mensen ziet om financiële redenen wel eens af van een bezoek aan de huisarts. Dat percentage is sinds 2009 niet veranderd, blijkt uit een onderzoek van het ministerie van VWS samen met de Consumentenbond, de Landelijke Huisartsenvereniging en Zorgverzekeraars Nederland. Dat neemt niet weg dat het aantal zorgwekkende zorgmijders nog steeds stijgt. Huisartsen moeten zich blijven inzetten voor deze groep.

© Fotolia

Uit het onderzoek blijkt verder dat het percentage mensen dat voorgeschreven medicijnen niet heeft opgehaald, is gedaald van 34 procent in 2008 naar 29 procent in 2014. Het percentage mensen dat wel eens een verwijzing naar de specialist door de huisarts niet heeft opgevolgd is tussen 2008 en 2013 gestegen van 20 procent naar 27 procent.

Redzaam?

Elke huisarts kent ze. De mensen van wie hij zich afvraagt of ze volgende week nog redzaam genoeg zijn om te overleven. Als de huisarts zich voor deze groep inzet, kan hij veel ellende op veel gebieden voorkomen (Huisarts en Wetenschap 4/2010). Het overlijden van een moeder die alleen woont met een veertigjarige zwakbegaafde zoon met een alcoholprobleem, is een voorbeeld waarbij de huisartsen extra alert moeten zijn. De alleenwonende man redt zich soms niet, vooral tussen de dertig en de vijftig. Vaak is er een combinatie van alcohol- en drugsmisbruik en psychiatrische en lichamelijke problemen. De belangrijkste oorzaken voor dakloosheid zijn relatieproblemen, schulden en het verlaten van de gevangenis.

Dementie

Ook bij dementie komt het fenomeen zorgmijden voor. Huisarts Annet Wind vertelt in Denkbeeld: ‘In het kader van de film DementieEnDan heb ik meegedacht met het opstellen van de lesbrieven en educatieve clips voor huisartsen. Ik denk dat wij als huisartsen een belangrijke rol hebben in het hele proces rond dementie. Dat begint al bij het signaleren van problemen. Hoe actief ben je als huisarts als je merkt dat er dingen misgaan? Als er gerommeld wordt met de medicijnen of als patiënten niet op een afspraak verschijnen? In de regel kom je als huisarts pas in aanraking met mensen met dementie als patiënten of hun naasten zelf met vragen komen. Maar ook de huisarts of de assistente kan merken dat er dingen niet goed gaan. Onderneem je dan actie of wacht je rustig af en denk je: ‘‘Volgende keer beter?’’ Natuurlijk hebben we de Standaard Dementie van het NHG, huisartsen worden geacht die als leidraad te gebruiken bij hun handelen. Maar er bestaan verschillen in hoe actief of proactief huisartsen zijn op dit gebied. In de standaard wordt een actief beleid aanbevolen bij deze groep patiënten, vaak zorgmijders of mensen met verminderd ziekte-inzicht: ook ingaan op de signalen van anderen. Dus als de buurvrouw een ongerust geluid laat horen, niet zeggen: “Ik kan alleen iets doen als de persoon zelf met vragen op mijn spreekuur verschijnt.”’

Bron: Huisarts en Wetenschap 4-2010, Marcel Slockers

DementieEnDan: de huisarts / Educatieve clips voor betere dementiezorg, Frans Hoogeveen, Denkbeeld 4-2013.

Meer lezen

Het geriatrie formularium - Een praktische leidraad, dr. P.A.F. Jansen, drs. J.R. van der Laan, prof. dr. J.M.G.A. Schols, ISBN 978-90-313-9264-3.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten