Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2013 | Uitgave 8/2013

Tijdschrift voor Urologie 8/2013

Introductie van robotgeassisteerde prostatectomie en effecten op oncologische uitkomsten

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 8/2013
Auteurs:
Dr. H.G van der Poel, Drs. S. Horenblas
Belangrijke opmerkingen
dr. H.G van der Poel dr. S. Horenblas Beide auteurs zijn als uroloog werkzaam op de afdeling Urologie van het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek te Rotterdam.
Correspondentie h.vd.poel@nki.nl

Samenvatting

Doel

Sinds een aantal jaren is door Intuitive Surgical Inc. in hoog tempo een aantal operatierobotsystemen in Nederland geplaatst, de ‘da Vinci S surgical system’. Een ingreep die vaak met dit systeem wordt uitgevoerd is de prostatectomie. De meerwaarde van het robotoperatiesysteem staat ter discussie. In dit artikel worden de oncologische kortetermijnresultaten na de introductie van een robotoperatiesysteem in een oncologisch centrum gepresenteerd.

Materiaal en methoden

Sinds april 2006 worden alle prostatectomieën voor prostaatkanker in het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek uitgevoerd met dit ‘da Vinci S systeem’ (RALP). Vóór 2006 werd deze ingreep verricht door een perineale prostatectomie (PP) bij prostaten < 60 cc en door een retropubische prostatectomie (ORP).

Resultaten

Van 1992 tot 2011 werden 136 perineale, 99 retropubische en 818 robotgeassisteerde primaire prostatectomieën uitgevoerd vanwege prostaatkanker. Sinds de introductie van het da Vinci S systeem in onze kliniek is het aantal prostatectomieën per jaar meer dan vervijfvoudigd. Het klinisch stadium (cT) was hoger in de RALP- en RP-groep (cT3: 11,3% en 11,4%) dan in de PP-groep (2,3%) (p = 0,001, chi-kwadraat) maar het percentage pT3-4-tumoren was duidelijk lager in de RALP-groep (25,9%) vergeleken met de ORP- (49,0%) en de PP-groep (49,2%). De d’Amico-risicogroepen verschilden niet per prostatectomievorm (p = 0,295; chi-kwadraat). In een multivariate Cox-regressieanalyse van pre- en postoperatieve risicofactoren waren de d’Amico-risicogroep, de pT en de wijze van chirurgische behandeling onafhankelijke voorspellers van het biochemisch recidiefvrije interval (PSA ≥ 0,1 ng/ml).

Conclusie

Na introductie van de RALP in onze kliniek is het aantal procedures sterk toegenomen. De uit deze retrospectieve analyse voortkomende verbeterde biochemisch recidiefvrije overleving in de intermediair risicogroep voor de RALP-patiënten ten opzichte van de open procedures is dan mogelijk ook niet louter en alleen te wijten aan de manier van opereren, maar mogelijk ook aan patiëntenselectie en ervaring.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2013

Tijdschrift voor Urologie 8/2013 Naar de uitgave

EditorialNotes

Editorial